Administrarea domeniului public si privat

Activități și operațiuni specifice care se desfășoară la nivelul compartimentului:

 • execută lucrări de întreţinere şi curăţenie a spaţiilor verzi;
 • execută lucrări de săpături, nivelări ;
 • participă la manipularea şi depozitarea materialelor achiziţionate;
 • execută lucrări de racord la reţelele de apă şi canalizare;
 • administrează, urmăreşte şi asigură buna funcţionare, întreţinere şi exploatare a utilajelor, autovehiculelor instituției;
 • utilizează utilajele din parcul auto numai în interesul serviciului şi în condiţii de maximă eficienţă;
 • urmăreşte încadrarea în normele de consum ale carburanţilor
 • supravegeheaza lucrările de reparaţii efectuate în sediile aparţinând patrimoniului comunei Ciugud;
 • atribuții în ceea ce privește gestionarea câinilor fără stăpân de pe raza administrativ-teritorială a comunei Ciugud;
 • va respecta cu strictețe itinerariul și instrucțiunile primite de la primar;
 • pregăteşte autovehiculul în vederea efectuării transportului, în special în ceea ce priveşte starea tehnică, spălarea interioară şi exterioară, actele necesare plecării în cursă.