Alocația de stat

 Se acordă fiecărui copil, cetăţean român sau străin rezident pe teritoriul Romaniei, conform legii, cuantumul acesteia fiind de:

a) 300 lei (începând cu 1 aprilie 2019), pentru copiii cu varsta intre 0 – 2 ani/respectiv, pană la 18 ani, în cazul copilului cu handicap;

b) 150 lei (începând cu 1 aprilie 2019), pentru copilul care a depăşit varsta de 2 ani, pană la 18 ani, precum şi tinerilor care au implinit 18 ani, pană la finalizarea studiilor.

Ce acte sunt necesare întocmirii dosarului pentru alocația de stat?

  • cerere tip – completată şi semnată obligatoriu de ambii părinţi;
  • copie livret familie actualizat (dacă părinţii sunt căsătoriţi)/ certificat de căsătorie pentru cei care nu au livret de familie;
  • copie certificat de naştere al copilului
  • copie cărţi de identitate ale părinţilor;
  • declaraţie tip, dacă părinţii nu sunt căsătoriţi;
  • extras de cont bancar, original, semnat de bancă – pe numele titularului de cerere – este opţional şi se acceptă doar de la băncile afişate;
  • dosar plic.

Pentru familiile care sunt sau au fost plecate într-una din ţările UE se ataşează la dosar şi copii după actele de rezidenţă din ţările respective, pentru toţi membrii familiei (ex. Carta D’Identita pentru Italia şi Codice Fiscale, Certificado de Registro de Ciudadano de la Union pentru Spania) + se completează şi anexa cu informaţii suplimentare UE.

Se poate ataşa respingerea cererii privind dreptul de alocaţie din statul unde au fost plecaţi părinţii.

Pentru copiii de vârstă şcolară, se ataşează şi adeverinţă şcolară, ori dacă aceştia nu frecventează nici o formă de învăţământ organizată conform legii în România, se completează şi o declaraţie (tip) în acest sens.

Pentru toate actele de stare civilă, de identitate, certificate de handicap şi orice alt act a cărui copie se solicită în dosarul de indemnizaţie/ stimulent/ alocaţie de stat, vă rugăm să prezentaţi la ghişeu şi originalele acestora!

Formulare / Cereri