Anchete sociale

Documente necesare pentru efectuarea anchetei sociale în dosarul de handicap la Comisia de Expertiză Medicală a Persoanelor cu Handicap Adulte

 • CI/BI a persoanei bolnave – în original;
 • CI/BI a persoanelor cu care locuieşte persoana bolnavă la adresă - copie;
 • Acte doveditoare a veniturilor realizate cu caracter permanent a persoanei bolnave şi a persoanelor cu care locuieşte persoana bolnavă la adresă (după caz - cupon de pensie sau adeverinţă de salarizare sau adeverinţă de venituri impozabile de la Administraţia Financiară pentru cei care nu realizează venituri) – recent şi în original;
 • Referat medical de la medicul de familie cu adresă de cabinet şi nr. de telefon şi care să cuprindă următoarele: data ivirii sau debutul handicapului, evoluţia handicapului şi starea actuală detaliată (complicaţii) – recent şi în original;
 • Scrisoare medicală de la medicul de specialitate care să cuprindă următoarele: detalierea handicapului şi complicaţii (pt. psihici: psiholog QI sau indicele de deteriorare pt. pers. vârstnice; pt. ortopedie: radiografii, amputaţii, starea bontului; spirometrie în caz de deformare coloană vertebrală severă) – recent şi în original;
 • Bilete de ieşire din spital – recent şi în original, după caz;
 • Pentru toţi copiii persoanei bolnave, după caz, următoarele date: Nume, prenume, adresă, CNP şi nr. de telefon – pe o coală de hârtie.

Documente necesare pentru efectuarea anchetei sociale în vederea întocmirii dosarului de instituţionalizare la un Centru de Îngrijire şi Asistenţă

 • Cererea persoanei care urmează să fie internată la centru
 • Copie Certificat de încadrare în grad de handicap;
 • CI/BI a persoanei bolnave – în original;
 • CI/BI a persoanelor cu care locuieşte persoana bolnavă la adresă - copie;
 • Acte doveditoare a veniturilor realizate cu caracter permanent a persoanei bolnave şi a persoanelor cu care locuieşte persoana bolnavă la adresă (după caz - cupon de pensie sau adeverinţă de salarizare sau adeverinţă de venituri impozabile de la Administraţia Financiară pentru cei care nu realizează venituri) – recent şi în original;
 • act de spaţiu;
 • Referat medical de la medicul de familie;
 • Scrisoare medicală de la medicul de specialitate, dacă este cazul;
 • Bilete de ieşire din spital – recent şi în original, după caz;
 • Pentru toţi copiii , fraţii sau surorile persoanei bolnave, după caz, următoarele date: Nume, prenume, adresă, CNP şi nr. de telefon – pe o coală de hârtie.
 • pentru persoana care solicită internarea să se cunoască studiile absolvite;