Asistența socială

În această secțiune

Consumatorul vulnerabil - beneficii

CONSUMATORUL VULNERABIL - MĂSURI DE SPRIJIN CONFORM LEGII NR. 226/2021 AJUTORUL PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINȚEI (sezonul rece) Cui se adreseaza? ➢ familiei sau persoanei singure care nu are alte proprietățI sau bunuri, așa cum sunt prevăzute în cerere, și care obține un venit mediu net...

Află mai mult

Atribuțiile compartimentului de Asistență Socială

Activități și operațiuni specifice care se desfășoară la nivelul compartimentului sunt următoarele: întocmește anchete sociale şi face propuneri cu privire la protecția şi ocrotirea unor categorii de minori care necesită măsuri de ocrotire speciale, măsuri educative corespunzătoare sau de asistență,...

Află mai mult

Ajutorul de încălzire

Documente necesare Cerere şi declaraţie pe proprie răspundere Documente de identitate titular şi membrii (cărţi de identitate, buletine de identitate, cărţi de identitate provizorii, certificate de naştere pentru minori, permise de şedere temporară, documente de identitate, premise de şedere pe termen...

Află mai mult

Ajutorul social

Ajutorul social se acordă numai persoanelor sau familiilor care au domiciliul sau rezidența în Ciugud. Ajutorul social se acordă pe bază de cerere și declarație pe propria răspundere, însoțite de actele doveditoare privind componența familiei și veniturile membrilor acesteia; existența oricăror...

Află mai mult

Alocația de stat

 Se acordă fiecărui copil, cetăţean român sau străin rezident pe teritoriul Romaniei, conform legii, cuantumul acesteia fiind de: a) 300 lei (începând cu 1 aprilie 2019), pentru copiii cu varsta intre 0 – 2 ani/respectiv, pană la 18 ani, în cazul copilului cu handicap;...

Află mai mult

Alocația de susținere a familiei

Alocația pentru susținerea familiei a fost instituită ca formă de sprijin pentru familia/persoana singură cu venituri reduse care are în creștere și îngrijire copii în vârstă de până la 18 ani, dacă aceasta realizează venituri nete lunare pe membru de familie de până...

Află mai mult

Anchete sociale

Documente necesare pentru efectuarea anchetei sociale în dosarul de handicap la Comisia de Expertiză Medicală a Persoanelor cu Handicap Adulte CI/BI a persoanei bolnave – în original; CI/BI a persoanelor cu care locuieşte persoana bolnavă la adresă - copie; Acte doveditoare a veniturilor...

Află mai mult

Beneficii pentru persoanele cu handicap

Persoane cu handicap întocmirea anchetelor sociale necesare evaluării persoanelor adulte cu handicap de către Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap; preluarea, verificarea şi întocmirea documentației necesare obținerii indemnizaţiei lunare pentru persoanele cu handicap grav...

Află mai mult

Indemnizația de creștere a copilului

În conformitate cu prevederile Legii 66/2016, de la data de 01.07.2016 se acordă concediu și indemnizație creștere copil, astfel:   Concediu până la vârsta de 2 ani a copilului şi indemnizaţie până la vârsta de 2 ani în cuantum cuprins între 1230 lei şi...

Află mai mult

Stimulentul de inserție

Persoanele care îşi reiau activitatea înainte cu cel puţin 60 de zile înainte de finalizarea concediului de creştere a copilului, au dreptul la un stimulent de inserţie în cuantum de 650 lei/lună până la vârsta de 3 ani a copilului sau până la 4 ani în...

Află mai mult