Comisii de specialitate

Comisia pentru avizare numărul 1

Comisia este constituită pentru următoarele domenii de activitate: prognoze economico-sociale, studii, buget, finanțe, servicii publice, administrarea domeniului public si privat al comunei, comerț, agricultura, amenajarea teritoriului si urbanism, realizarea lucrărilor publice, ecologie, protecția mediului înconjurător si turism, gospodărie comunala, servicii si comerț.

Comisia de avizare numărul 1 este formată din consilierii:

 • Cosma Achim
 • Dan Ioan
 • Romcea Ioan
 • Radu Simona Ancuța
 • Magda Alexandru Adrian

Comisia pentru avizare numărul 2

Comisia este constituită pentru următoarele domenii de activitate: activități științifice, învățământ, sănătate și familie, cultură, munca si protecție sociala, protecție, copii, culte, activități sportive și de agrement.

Comisia pentru avizare nr. 2 este formată din consilierii:

 • Inurean Alina Elena
 • Plută Nicolae
 • Ganga Liliana Maria
 • Oancea Marius Eugen
 • Țăran Marius Alexandru

Comisia pentru avizare numărul 3

Comisia este constituită pentru următoarele domenii de activitate: administrație publică locală, juridică și disciplină, relații cu publicul, probleme ale minorităților, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor

Comisia pentru avizare numărul 3 este formată din consilierii:

 • Oarga Liliana
 • Petrașcu Cornel
 • Dreghiciu Ioan Nechifor