Consilierul primarului

 Activități și operațiuni specifice consilierului primarului:

 • Asigură consilierea primarului comunei Ciugud pe probleme specifice;
 • Elaborează rapoartele anuale de activitate ale instituţiei;
 • Reprezintă, prin delegare, primarul comunei Ciugud la activităţile specifice, precum şi la întâlnirile cu reprezentaţii instituţiilor cu atribuţii similare;
 • Menţine legătura cu aparatul de specialitate al primarului comunei Ciugud cât şi cu alte instituţii din administraţia publică locală;
 • Participă la audienţele Primarului şi se preocupă de evidenţa şi soluţionarea acestora;
 • Prezintă primarului informări periodice sau ori de căte ori se impune cu privire la problemele de interes public;
 • Asigură informarea populaţiei privind oportunităţile de dezvoltare;
 • Propune primarului comunei Ciugud, urmare a concluziilor unor adunări publice, lista priorităţilor privind proiectele de interes public;
 • Asigură promovarea localitaţilor ce aparţin comunei Ciugud;
 • Facilitează comunicarea între administraţia publică locală, ONG şi firme în vederea realizării de parteneriare;
 • Elaborează planul de dezvoltare locală;
 • Susţine iniţiativele de dezvoltare locală;
 • Îndeplinește orice alte atribuții stabilite de către primar verbal, prin e-mail sau dispoziție.