Consiliul Local

În această secțiune

Componență

Consilieri locali - mandatul 2020 - 2024 Nume Apartenența politică COSMA ACHIM PNL DAN IOAN PNL DREGHICIU IOAN NECHIFOR PNL GANGA LILIANA MARIA PSD INUREAN ALINA ELENA USR PLUS MAGDA ALEXANDRU ADRIAN PNL OANCEA MARIUS EUGEN PNL OARGĂ LILIANA PNL PETRAȘCU CORNEL PMP PLUTĂ NICOLAE PNL RADU SIMONA ANCUȚA...

Află mai mult

Atribuții

Atribuțiile Consiliului Local sunt stabilite prin Codul Administrativ(ART. 129 din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ): (1) Consiliul local are iniţiativă şi hotărăşte, în condiţiile legii, în toate problemele de interes local, cu excepţia celor care sunt date prin lege în...

Află mai mult

Comisii de specialitate

Comisia pentru avizare numărul 1 Comisia este constituită pentru următoarele domenii de activitate: prognoze economico-sociale, studii, buget, finanțe, servicii publice, administrarea domeniului public si privat al comunei, comerț, agricultura, amenajarea teritoriului si urbanism, realizarea lucrărilor...

Află mai mult

Ordinea de zi

Art. 135: Ordinea de zi - Codul Administrativ (1)Proiectul ordinii de zi se redactează de către secretarul general al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale şi compartimentele de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, ca anexă la documentul de convocare la propunerea primarului...

Află mai mult