Hotărâri

Anul: 2019     Anul: 2018    
Denumirea documentului Anul Descarcă
Hotărâre privind utilizarea excedentului bugetului local pentru acoperirea golurilor de casă provenite din secțiunea de funcționare 2 ianuarie 2020 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local al comunei Ciugud a deficitului secțiunii de dezvoltare in suma de 700.000 lei 1 / ianuarie 2020 Descarcă
Hotărâre privind apobarea resurselor financiare în ceea ce privește implementarea proiectului schimb de destinație din cladire Primărie si consiliu local în centru de zi pentru persoane varstince 2000 / decembrie 2019 Descarcă
Hotărâre privind aprobare instituire ipoteca pe imobilul hala industriala edificata pe terenul concesionat catre S.C. Firmamentum S.R.L. 1066 / martie 2019 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea concesionării unui teren în suprafaţă de 2588 mp 1064 / martie 2019 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului comunei Ciugud 1063 / martie 2019 Descarcă
Hotărâre privind modificarea denumirii unor străzi 1062 / februarie 2019 Descarcă
Hcl privind aprobarea concesionării unui imobil teren în suprafaţă de 1513 mp 1057/ februarie 2019 Descarcă
Hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public Ciugud 1058 / februarie 2019 Descarcă
Hotărâre privind modificarea destinaţiei pentru şcoală cu clasele I-VIII şi Grădiniţă Hăpria 1057 / februarie 2019 2019 Descarcă
Hotărâre privind modificarea denumirii unor străzi din comuna Ciugud 1054 / februarie 2019 Descarcă
Hotărâre privind modificarea denumirii unor străzi din comuna Ciugud 1053 / ianuarie 2019 Descarcă
Hotărâre privind modificarea contractului de concesiune 2165/2015 între comuna Ciugud şi Impressa Pizzarotti/c SPA 1053 / Februarie 2019 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea actualizării referitoare la documentaţia cu rest de executat-reabilitare Scoală Generală Ciugud 1052 / ianuarie 2019 Descarcă
Hotărâre privind stabilirea sancțiunilor în cazul nerespectării obligației de colectare separată a deșeurilor pe teritoriul comunei Ciugud 1030 / ianuarie 2019 Descarcă
Hotărâre privind suplimentarea numărului de asistenți personali ai persoanelor cu handicap grav 1029 / ianuarie 2019 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea rețelei scolare din comuna Ciugud pentru funcționarea în anul școlar 2019-2020 a unităților cu personalitate juridică și a structurilor arondate 1028 / ianuarie 2019 Descarcă
Hotărâre privind folosirea execdentului bugetar local pentru acoperirea golurilor de casă provenite din secțiunea funcționare 1027 / ianuarie 2019 Descarcă
Hotărâre privind acoperirii definitive din excedentul bugetar local al comunei Ciugud a deficitului sectiunii de dezvoltare in suma de 500.00 lei 1026 / ianuarie 2019 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea taxei de racordare la rețeaua de canalizare Mai 2018 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea documentației faza pentru investiția ”Rețea canalizație curenți slabi în zona industrială Drâmbar” 1024 / mai 2018 Descarcă
Hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Ciugud pe anul 2018 1023 / mai 2018 Descarcă
Hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri șI cheltuieli pe anul 2018 al comunei Ciugud 1022 / aprilie 2018 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea documentației pentru investiția ”modernizare iluminat public șI realizare infrastructură curenți slabi strada Iuliu Maniu și parcului în sat Seușa, com. Ciugud, jud Alba 1021 / martie 2018 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea documentației faza pentru investiția ”modernizare iluminat public și infrastructură curenți slabi Teleac, strada Soarelui, sat Teleac, comuna Ciugud, jud. Alba” 1020 / martie 2018 2018 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea documentației faza pentru investița ”modernizare iluminat public și realizare infrastructură curenți slabi în sat Ciugud, comuna Ciugud, județul Alba” 1019 / martie 2018 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea condiților de organizare șI desfășurare a concursului sau examenului pentru ocuparea funcțiilor publice de esecuție vacante din cadrul compartimentului de poliție locală 1018 / martie 2018 Descarcă
Hotărâre privind acceptarea imobilului teren din sat Ciugud, comuna Ciugud, înscris în CF 71446 Ciugud 1016 / martie 2018 Descarcă
Hotărâre privind decontarea navetei cadrelor didactice 1014 / martie 2018 Descarcă
Hotărâre privind modificarea Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Ciugud, județul Alba 1013 / martie 2018 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea valorii proiectului de investiție cu titlul ”Dezvoltarea serviciilor socio-educative la nivelul comunei Ciugud prin construirea unei grădinițe cu program prelungit” 1012 / martie 2018 Descarcă
Hotărâre privind implmentarea proiectului ”Eficientizarea energetică a Centrului Local de Informare și Promovare Turistică” 1011 / martie 2018 Descarcă