Hotărâri

Anul: 2023     Anul: 2022     Anul: 2021     Anul: 2020     Anul: 2019     Anul: 2018    
Denumirea documentului Anul Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea demarării procedurilor de cumpărare prin negociere directă a imobilului teren înscris în CF nr.85814 Ciugud, având categoria de folosință arabil, situat în localitatea Drâmbar, comuna Ciugud 136/ octombrie 2023 2023 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică deschisă a autoutilitarei marca Skoda, proprietatea privată a comunei Ciugud 135/ octombrie 2023 2023 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea alocării unei sume de bani către Asociația Țara Secașelor Alba-Sibiu, reprezentând contribuția Comunei Ciugud 134/ octombrie 2023 2023 Descarcă
HOTĂRÂRE privind dezlipirea imobilului înscris în CF nr.85487 Ciugud, proprietatea privată a comunei Ciugud 133/ octombrie 2023 2023 Descarcă
HOTĂRÂRE privind propunerea de atribuire prin ordin al prefectului a terenului în suprafață de 950 mp, înscris în CF nr. 86342 Ciugud 132/ octombrie 2023 2023 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea concesionării imobilului teren în suprafață totală de 19.996 mp, înscris în CF nr. 85488 Ciugud, CF nr. 85489 Ciugud, CF nr. 85490 Ciugud și CF nr. 85491 Ciugud 131/ octombrie 2023 2023 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru investiția ”Rețea canalizare ape pluviale - localitatea Drâmbar” 130/ octombrie 2023 2023 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea execuţiei bugetare pe trimestrul III al anului 2023 129/ octombrie 2023 2023 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea subvenționării sterilizării, microcipării și înregistrării în RECS a câinilor cu stăpân ce aparţin rasei comune sau a metişilor acestora aflaţi pe raza comunei Ciugud 128/ octombrie 2023 2023 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru investiția ” EXTINDERE REȚEA DE ILUMINAT PE STRĂZILE T. ARGHEZI, L BLAGA, I L. CARAGIALE, I SLAVICI, M. SADOVEANU, MAGNOLIEI, DACILOR, LA INTRARE ÎN ȘEUȘA ȘI ÎN ZONA DEBARCADERULUI” 127/ septembrie 2023 2023 Descarcă
HOTĂRÂRE privind completarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al Comunei Ciugud 126/ septembrie 2023 2023 Descarcă
HOTĂRÂRE privind modificarea indicatorilor tehnico economici pentru investiția „Amenajare alei de acces și pistă de biciclete în zona de agrement de pe malul râului Mureș în comuna Ciugud” 125/ septembrie 2023 2023 Descarcă
HOTĂRÂRE privind dezlipirea imobilului înscris în CF nr.85484 Ciugud, proprietatea privată a comunei Ciugud 124/ septembrie 2023 2023 Descarcă
HOTĂRÂRE privind declararea de uz și de interes public a imobilului teren înscris in CF nr.81108 Ciugud 123/ septembrie 2023 2023 Descarcă
HOTĂRÂRE privind declararea de uz și de interes public a imobilului teren înscris in CF nr. 83052 Ciugud 122/ septembrie 2023 2023 Descarcă
HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2023 al comunei Ciugud 121/ septembrie 2023 2023 Descarcă
HOTĂRÂRE privind rezilierea contractului de concesiune nr. 11/7565 din 17.10.2022 120/ septembrie 2023 2023 Descarcă
HOTĂRÂRE privind demararea procedurilor pentru închirierea prin licitaţie publică a unui spaţiu, proprietate publică a comunei Ciugud 119/ septembrie 2023 2023 Descarcă
HOTĂRÂRE privind dezlipirea imobilului înscris în CF nr.83038 Ciugud, proprietatea privată a comunei Ciugud 118/ septembrie 2023 2023 Descarcă
HOTĂRÂRE privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al comunei Ciugud în Consiliul de Administraţie al Şcolii Gimnaziale din comuna Ciugud, judeţul Alba 117/ septembrie 2023 2023 Descarcă
HOTĂRÂRE privind modificarea Acordului de parteneriat nr. 13729/28.11.2018 încheiat între Comuna Ciugud și Asociația AS 2001 Alba Iulia 116/ septembrie 2023 2023 Descarcă
HOTĂRÂRE privind modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului comunei Ciugud 115/ septembrie 2023 2023 Descarcă
HOTĂRÂRE privind acordarea unui mandat special pentru a vota în AGA A.D.I. Salubris Alba 114/ septembrie 2023 2023 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea concesionării imobilului teren în suprafață de 19.994 mp, înscris în CF nr. 90484 Ciugud 113/ septembrie 2023 2023 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării contractului de execuție lucrări nr. 16/4470 din data 15.06.2021 112/ august 2023 2023 Descarcă
HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2023 al comunei Ciugud 111/ august 2023 2023 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea alocării unei sume de bani către Asociația Țara Secașelor Alba-Sibiu, reprezentând contribuția Comunei Ciugud, în vederea asigurării cheltuielilor de funcționare pentru anii 2023-2024 110/ august 2023 2023 Descarcă
HOTĂRÂRE privind completarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al Comunei Ciugud 109/ august 2023 2023 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea execuţiei bugetare pe trimestrul II al anului 2023 108/ august 2023 2023 Descarcă
HOTĂRÂRE privind modificarea taxei de salubrizare în cazul prestațiilor de care beneficiază utilizatorii din Comuna Ciugud 107/ august 2023 2023 Descarcă
HOTĂRÂRE privind atribuirea denumirii de „Grădinița cu Program Prelungit Ciugud" grădiniței situate în localitatea Drâmbar, Calea Alba Iulia, nr.11, comuna Ciugud 106/ august 2023 2023 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea participării Comunei Ciugud in Parteneriat cu Asociația AS 2001 Alba Iulia in cadrul Programului de Interes Național pentru dezvoltarea serviciilor sociale pentru persoane vârstnice la nivelul comunei Ciugud 105/ august 2023 2023 Descarcă
HOTĂRÂRE privind achiziționarea unui serviciu juridic de consultanță, de asistență și de reprezentare prin încheierea unui contract de servicii juridice 104/ august 2023 2023 Descarcă
HOTĂRÂRE privind acordarea unui mandat special Primarului comunei Ciugud în Adunarea generală a Asociației ,,Apa Alba" 103/ august 2023 2023 Descarcă
HOTĂRÂRE privind alegerea președintelui de ședință 102/ august 2023 2023 Descarcă
HOTĂRÂRE privind demararea procedurilor pentru închirierea prin licitaţie publică a unui spaţiu, proprietate publică a comunei Ciugud 101/ iulie 2023 2023 Descarcă
HOTĂRÂRE privind modificarea Acordului de parteneriat nr. 13279/28.11.2018 100/ iulie 2023 2023 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru investiția „Construire școală în Comuna Ciugud” 99/ iulie 2023 2023 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea alocării unei sume de bani din bugetul local al comunei Ciugud pentru recuperarea minorei S.P. 98/ august 2023 2023 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE HALA INDUSTRIALĂ SI IMPREJMUIRE Conform certificat de urbanism nr. 26 din 03.03.2023 Beneficiar SC RABB MEAT S.R.L 97/ iulie 2023 2023 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE HALA INDUSTRIALĂ SI IMPREJMUIRE Conform certificat de urbanism nr. 26 din 03.03.2023 Beneficiar SC RABB MEAT S.R.L 97/ iulie 2023 2023 Descarcă
HOTĂRÂRE privind declararea de uz și de interes public a imobilului teren înscris in CF nr.81089 Ciugud 96/ iulie 2023 2023 Descarcă
HOTĂRÂRE privind modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului comunei Ciugud 95/ iulie 2023 2023 Descarcă
HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2023 al comunei Ciugud 94/ iulie 2023 2023 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea încheierii unui Protocol de colaborare pentru serviciile de gestionare a câinilor fără stăpân 93/ iulie 2023 2023 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului privind acordarea voucherelor de vacanţă pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Ciugud 92/ iulie 2023 2023 Descarcă
HOTĂRÂRE privind încetarea Contractului de concesiune nr.7885/2014 încheiat între Comuna Ciugud şi CONSUMCOOP Alba Iulia Societate Cooperativă 91/ iulie 2023 2023 Descarcă
HOTĂRÂRE privind însuşirea de către Consiliul local al Comunei Ciugud a Procedurii operaţionale privind casarea autovehiculelor uzate 90/ iunie 2023 2023 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru investiția ”Amenajare teren de sport in sat Hăpria, Comuna Ciugud, județul Alba” 89/ iunie 2023 2023 Descarcă
HOTĂRÂRE privind demararea procedurilor pentru închirierea prin licitaţie publică a unui spaţiu, proprietate publică a comunei Ciugud 88/ iunie 2023 2023 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea schimbării destinației clădirii Școală generală cu clasele I-VIII și Grădinița, Hăpria, comuna Ciugud și a unei suprafețe de teren din spațiu de învățământ în spațiu destinat desfășurării unor activități administrative 87/ iunie 2023 2023 Descarcă
HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2023 al comunei Ciugud 86/ iunie 2023 2023 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea execuţiei bugetare pe trimestrul I al anului 2023 85/ iunie 2023 2023 Descarcă
HOTĂRÂRE privind disponibilizarea autoutilitarei marca Skoda și a excavatorului marca Furukawa, proprietatea privată a Comunei Ciugud 84/ iunie 2023 2023 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea concesionării imobilului teren în suprafață totală de 10.000 mp, înscris în CF nr.85502 Ciugud și CF nr.85503 Ciugud 83/ iunie 2023 2023 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea concesionării imobilului teren în suprafață de 3000 mp, înscris în CF nr. 90822 Ciugud 82/ iunie 2023 2023 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea concesionării imobilului teren în suprafață de 4032 mp, înscris în CF nr. 90821 Ciugud 81/ iunie 2023 2023 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea concesionării imobilului teren în suprafață de 3800 mp, înscris în CF nr. 90820 Ciugud 80/ iunie 2023 2023 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru investiția „Modernizare si extindere sistem de monitorizare si supraveghere video a spatiului public in Comuna Ciugud, Județul Alba” 79/ iunie 2023 2023 Descarcă
HOTĂRÂRE privind disponibilitatea terenului înscris în CF nr.90538 Ciugud aferent investiției „Construire Școală în comuna Ciugud” 78/ iunie 2023 2023 Descarcă
HOTĂRÂRE privind încetarea Contractului de concesiune nr.3/7589/2022 încheiat între Comuna Ciugud şi SC Xerom Service SRL 77/ iunie 2023 2023 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru investiția „Eficientizare energetică clădire cămin cultural în sat Hăpria, comuna Ciugud, județul Alba” 76/ iunie 203 2023 Descarcă
HOTĂRÂRE privind atestarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Ciugud 75/ iunie 2023 2023 Descarcă
HOTĂRÂRE privind declararea de uz și de interes public a imobilului teren înscris in CF nr.90538 Ciugud 74/ iunie 2023 2023 Descarcă
HOTĂRÂRE privind acordarea unui mandat special Primarului comunei Ciugud în Adunarea generală a Asociației ,,Apa Alba" 73/ mai 2023 2023 Descarcă
HOTĂRÂRE privind acceptarea donaţiei imobilului teren înscris în CF nr.83847 Ciugud 72/ mai 2023 2023 Descarcă
HOTĂRÂRE privind neconstituirea ca parte civilă a Comunei Ciugud în dosarul penal nr. 2063/P/2021 71 / mai 2023 2023 Descarcă
HOTĂRÂRE privind neconstituirea ca parte civilă a Comunei Ciugud în dosarul penal nr. 887/P/2022 70/ mai 2023 2023 Descarcă
HOTĂRÂRE privind acceptarea donaţiei imobilului teren înscris în CF nr.90800 Ciugud 69/ mai 2023 2023 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării contractului de finanțare nr. 5300/10.04.2020 68/ mai 2023 2023 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării contractului de execuție lucrări nr. 16/4470 din data 15.06.2021 67/ mai 2023 2023 Descarcă
HOTĂRÂRE Privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al comunei Ciugud nr. 48/29.03.2023 66/ mai 2023 2023 Descarcă
HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al Comunei Ciugud 65/ mai 2023 2023 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru investiția ”Eficientizare energetică clădire școală generală și grădiniță, corpul C1, localitatea Hăpria, comuna Ciugud” 64/ mai 2023 2023 Descarcă
HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2023 al comunei Ciugud 63/ mai 2023 2023 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea concesionării imobilului teren în suprafață de 5842 mp, înscris în CF nr. 85564 Ciugud 60/ aprilie 2023 2023 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea concesionării imobilului teren în suprafață de 5412 mp, înscris în CF nr. 85563 Ciugud 59/ aprilie 2023 2023 Descarcă
HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2023 al comunei Ciugud 58/ aprilie 2023 2023 Descarcă
HOTĂRÂRE privind acordul cu privire la participarea Comunei Ciugud în cadrul Programului privind casarea autovehiculelor uzate 57/ aprilie 2023 2023 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea concesionării imobilului teren în suprafață totală de 9998 mp, înscris în CF nr. 85496 Ciugud și CF nr. 85497 Ciugud 56/ aprilie 2023 2023 Descarcă
HOTĂRÂRE privind rezilierea contractului de concesiune nr. 2/6489 din 22.09.2020 55/ aprilie 2023 2023 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE HALE INDUSTRIALE, BIROURI ȘI IMPREJMUIRE 54/ aprilie 2023 2023 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea indexării impozitelor și taxelor locale cu rata inflației de 13,8% 53/ aprilie 2023 2023 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării contractului de concesiune nr.1/1078/2022 încheiat de către comuna Ciugud cu SC CORA OFFICE SOLUTIONS SRL 52/ aprilie 2023 2023 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea alipirii parcelelor înscrise în CF nr.90732 Ciugud și CF nr.90740 Ciugud, proprietatea privată a comunei Ciugud 51/ aprilie 2023 2023 Descarcă
HOTĂRÂRE privind declararea de uz și de interes public a imobilului teren înscris in CF nr.90811 Ciugud 50/ martie 2023 2023 Descarcă
HOTĂRÂRE privind acordul pentru încheierea unui parteneriat între Școala Gimnazială Ciugud și Asociația Transilvania 2020 49/ martie 2023 2023 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „Modernizarea infrastructurii rutiere în comuna Ciugud” 48/ martie 2023 2023 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea prelungirii Protocolului de colaborare pentru serviciile de gestionare a câinilor fără stăpân 47/ martie 2023 2023 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea deplasării unei delegaţii oficiale în comuna Manta -Raionul Cahul-Republica Moldova în în perioada 02-05.04.2023 46/ martie 2023 2023 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea alocării unei sume de bani din bugetul local comunei Ciugud pe anul 2023 Schitului Buna Vestire 45/ martie 2023 2023 Descarcă
HOTĂRÂRE privind dezlipirea imobilului înscris în CF nr.85379 Ciugud, proprietatea privată a comunei Ciugud 44/ martie 2023 2023 Descarcă
HOTĂRÂRE privind dezlipirea imobilului înscris în CF nr.84865 Ciugud, proprietatea privată a comunei Ciugud 43/ martie 2023 2023 Descarcă
HOTĂRÂRE privind încetarea Contractului de concesiune nr.11/6405/2021 încheiat între Comuna Ciugud şi SC Auto Help Alba SRL 42/ martie 2023 2023 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu Construire Ansamblu turistic, Locuință Unifamilială si împrejmuire teren 41/ martie 2023 2023 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE HALE INDUSTRIALE ȘI IMPREJMUIRE Conform certificat de urbanism nr. 184 din 22.12.2022 Beneficiar SC FLORIDA GOLD SRL 40/ martie 2023 2023 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE HALE INDUSTRIALE, BIROURI ȘI IMPREJMUIRE Conform certificat de urbanism nr. 111 din 18.07.2022 Beneficiar SC Cora Office Solutions SRL 39/ martie 2023 2023 Descarcă
HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2023 al comunei Ciugud 38/ martie 2023 2023 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea fuziunii celor patru structure arondate Școlii Gimnaziale Ciugud 37/ martie 2023 2023 Descarcă
HOTĂRÂRE privind completarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al Comunei Ciugud 36/martie 2023 2023 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea execuţiei bugetare pentru anul 2022 35/ martie 2023 2023 Descarcă
HOTĂRÂRE privind modificarea organigramei și a statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului comunei Ciugud 34/martie 2023 2023 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea volumului de masă lemnoasă ce se va recolta în anul 2023 din fondul forestier - proprietatea comunei Ciugud 33/ martie 2023 2023 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea volumului de masă lemnoasă ce se va recolta în anul 2023 din fondul forestier - proprietatea comunei Ciugud 32/ martie 2023 2023 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea alipirii parcelelor înscrise în CF nr.85493 Ciugud și CF nr.85492 Ciugud, proprietatea privată a comunei Ciugud 31/martie 2023 2023 Descarcă
HOTĂRÂRE privind desemnarea consilierilor locali din cadrul Consiliului local al comunei Ciugud pentru Comisia de evaluare a performantelor profesionale individuale ale secretarului general al unitatii administrativ-teritoriale Comuna Ciugud 30/ martie 2023 2023 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea participării comunei Ciugud în cadrul parteneriatului reprezentat de ASOCIAȚIA ȚARA SECAȘELOR ALBA-SIBIU în vederea elaborării Strategiei de Dezvoltare Locală 2023-2027 componenta LEADER 29/ martie 2023 2023 Descarcă
HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii Consiliului local al comunei Ciugud nr.145/2022 28/ martie 2023 2023 Descarcă
HOTĂRÂRE privind acordarea unui mandat special pentru aprobarea modificării tarifelor pentru serviciile prestate de asocierea RER VEST SA/RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 27/ martie 2023 2023 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea concesionării unui teren situat în comuna Ciugud, Zona Industrială, proprietatea privată a comunei Ciugud 26/ februarie 2023 2023 Descarcă
HOTĂRÂRE privind încetarea Contractului de concesiune nr.7/6753/2022 încheiat între Comuna Ciugud şi SC Distribution Services Management SRL 25/ februarie 2023 2023 Descarcă
HOTĂRÂRE privind exprimarea acordului pentru organizarea de către Asociația 11even în parteneriat cu Avanti și Audiență generală a târgului de de utilaje pentru construcții - CoBuild 24/ februarie 2023 2023 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea alocării unei sume de bani Parohiei Ortodoxe Limba din bugetul local comunei Ciugud pe anul 2023 23/ februarie 2023 2023 Descarcă
HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2023 al comunei Ciugud 22/ februarie 2023 2023 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea constituirii Consiliului Comunitar Consultativ la nivelul comunei Ciugud, județul Alba 21/ februarie 2023 2023 Descarcă
HOTĂRÂRE privind prelungirea valabilității scrisorii de garanție si a duratei de execuție a contractului pt proiectul “Dezvoltarea serviciilor socio-educative la nivelul comunei Ciugud prin construirea unei grădinițe cu program prelungit” 20/ februarie 2023 2023 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea alipirii parcelelor înscrise în CF nr.85495 Ciugud și CF nr.85494 Ciugud, proprietatea privată a comunei Ciugud 19/ FEBRUARIE 2023 2023 Descarcă
HOTĂRÂRE privind acceptarea donaţiei unui imobilului teren înscris în CF nr.90412 Ciugud 17/ februarie 0223 2023 Descarcă
HOTĂRÂRE privind participarea la proiectul Soluții pentru regenerarea durabilă, rezistentă, incluzivă și accesibilă a cartierelor, care să permită stiluri de viață și afaceri cu amprentă redusă de carbon (Built4People) pe Programul Horizon Europe 17/ februarie 2023 2023 Descarcă
HOTĂRÂRE privind identificarea unei suprafețe de teren destinată îngropării cadavrelor în contextul evoluției unui focar de Pestă Porcină Africană pe raza administrativ-teritorială a UAT Ciugud 16/ februarie 2023 2023 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea alipirii parcelelor înscrise în CF nr.85515 Ciugud și CF nr.85516 Ciugud 15/ februarie 2023 2023 Descarcă
HOTĂRÂRE privind neasumarea responsabilităților ce decurg din cadrul Programului pentru școli al României în perioada 2023-2026 14/ februarie 2023 2023 Descarcă
HOTĂRÂRE privind alegerea președintelui de ședință 13/ februarie 2023 2023 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „ELABORARE DOCUMENTAȚIE PENTRU MODIFICARE PUZ APROBAT PRIN HCL nr. 35/25.04.2019 PRIVIND ACTUALIZAREA GEOMETRIEI PARCELELOR” 12/ ianuarie 2023 2023 Descarcă
HOTĂRÂRE privind dezlipirea imobilului înscris în CF nr.85548 Ciugud, proprietatea privată a comunei Ciugud 11/ ianuarie 2023 2023 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea Calendarului activităților social culturale din Comuna Ciugud care se vor desfășura în anul 2023 și a sumelor alocate pentru fiecare eveniment în parte 10/ ianuarie 2023 2023 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea cotizaţiilor şi a contribuţiilor datorate de comuna Ciugud pentru anul 2023 asociaţiilor din care face parte 9/ ianuarie 2023 2023 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea cotizației, compensației și a contribuției estimate pe anul 2023 pentru funcţionarea serviciului de transport public local 8 / ianuarie 2023 2023 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea utilizării excedentului bugetului local pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare 7/ ianuarie 2023 2023 Descarcă
HOTĂRÂRE privind modificarea Contractului de închiriere pajiști nr.5/4426/2022 încheiat între Comuna Ciugud şi SC Russland Impex SRL 6/ ianuarie 2023 2023 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE CLADIRE DE BIROURI, HALE INDUSTRIALE ȘI IMPREJMUIRE Beneficiar SC ANCAU COMPANY SRL 5/ ianuarie 2023 2023 Descarcă
HOTĂRÂRE privind acordarea unui mandat special Primarului comunei Ciugud în Adunarea generală a Asociației ,,Apa Alba" 4/ ianuarie 2023 2023 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat din raza teritorială a Comunei Ciugud, pentru anul școlar 2023-2024 3/ ianuarie 2023 2023 Descarcă
HOTĂRÂRE privind însuşirea Acordului de cooperare privind serviciul de gestionare a câinilor fără stăpân din cadrul Filialei Județene Alba a A.Co.R. 2/ ianuarie 2023 2023 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2023 al comunei Ciugud 1/ ianuarie 2023 2023 Descarcă
HOTĂRÂRE privind modificarea tarifului pentru prestări servicii silvice aferente contractului nr. 3204/2018 încheiat de Comuna Ciugud cu Ocolul Silvic Valea Ampoiului 174/ decembrie 2022 2022 Descarcă
HOTĂRÂRE privind modificarea tarifului pentru prestări servicii silvice aferente contractului nr. 2380/29.03.2022 încheiat de Comuna Ciugud cu Ocolul Silvic Alba Iulia 173/ decembrie 2022 2022 Descarcă
HOTĂRÂRE privind modificarea indicatorilor tehnico economici în urma apariției dispoziției de șantier nr. 3 IST la obiectivul „Dezvoltarea serviciilor socio-educative la nivelul comunei Ciugud prin construirea unei grădinițe cu program prelungit” 158/ decembrie 2022 2022 Descarcă
HOTĂRÂRE privind modificarea indicatorilor tehnico-economici pentru investiția „Modernizarea infrastructurii rutiere în comuna Ciugud” 157/ decembrie 2022 2022 Descarcă
HOTĂRÂRE privind modificarea Contractului de concesiune nr. 3609/07.04.2015 încheiat de Comuna Ciugud și IMPRESA PIZZAROTTI&C S.P.A. Sucursala Cluj 156/ decembrie 2022 2022 Descarcă
HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2022 al comunei Ciugud 155/ decembrie 2022 2022 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea documentației faza SF pentru investiția ”Înființare rețea de canalizare menajeră pe străzile George Coșbuc și George Bacovia, în localitatea Ciugud” 154/ decembrie 2022 2022 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea execuţiei bugetare pe trimestrul IV al anului 2022 153/ decembrie 2022 2022 Descarcă
HOTĂRÂRE privind completarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al Comunei Ciugud 152/ decembrie 2022 2022 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea Protocolului între Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale (MMSS) şi UAT Comuna Ciugud, judeţul Alba, referitor la colaborarea instituţională în cadrul proiectului „HUB de Servicii MMSS-SII MMSS” cod My Smis 130963 151/ decembrie 2022 2022 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea completării contractului de concesiune nr.4/8321/26.11.2020 încheiat de către comuna Ciugud cu SC Epimag SRL 150/ decembrie 2022 2022 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului anual de acţiuni de interes local pentru repartizarea orelor de muncă în cazul persoanelor care prestează acţiuni sau lucrări de interes local 149/ decembrie 2022 2022 Descarcă
HOTĂRÂRE privind utilizarea excedentului bugetului local pentru acoperirea golurilor de casă provenite din secțiunea de funcționare în anul 2023 148/ decembrie 2022 2022 Descarcă
HOTĂRÂRE privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi a amenzilor aplicabile pentru anul 2023 147/ decembrie 2022 2022 Descarcă
HOTĂRÂRE privind modificarea indicatorilor tehnico economici in urma apariției dispozițiilor de șantier la obiectivul de investiție „Dezvoltarea serviciilor socio-educative la nivelul comunei Ciugud prin construirea unei grădinițe cu program prelungit” 146/ noiembrie 2022 2022 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea participării Comunei Ciugud in cadrul GAL TARA SECASELOR ALBA-SIBIU cu proiectul „Dotare cu utilaje pentru administrarea domeniului public si privat al comunei Ciugud” 145/ noiembrie 2022 2022 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării contractului de execuție lucrări nr. 2/514 din data 22.01.2020 pentru obiectivul investiției „Construire pod si drumuri de acces in comuna Ciugud” 144/ noiembrie 2022 2022 Descarcă
HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2022 al comunei Ciugud 143/ noiembrie 2022 2022 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea suplimentării sumei alocate în vederea organizării/susținerii unor activități educative și de tineret în decursul anului 2022 142/ noiembrie 2022 2022 Descarcă
HOTĂRÂRE privind acordarea unui mandat special primarului comunei Ciugud pentru a vota în Adunarea Generală a Asociației "Apa Alba" primirea de noi membri 141/ noiembrie 2022 2022 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiție „Modernizare iluminat public și realizare infrastructură curenți slabi str. Soarelui, sat Teleac, comuna Ciugud, jud. Aba” 140/ noiembrie 2022 2022 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea suplimentării contribuției și compensației datorate de Comuna Ciugud pe anul 2022 pentru transportul public 139/ noiembrie 2022 2022 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea concesionării imobilului teren în suprafață de 2.487 mp, înscris în CF nr. 90746 Ciugud. 138/ noiembrie 2022 2022 Descarcă
HOTĂRÂRE privind completarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al Comunei Ciugud 137/ noiembrie 2022 2022 Descarcă
HOTĂRÂRE privind acordarea unui mandat special primarului comunei Ciugud pentru a vota în Adunarea Generală a AIDA TL încheierea unui act adițional la contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport 136/ noiembrie 2022 2022 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal: „ ELABORARE PUZ IN VEDEREA PARCELARII” 135/ noiembrie 2022 2022 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „ELABORARE PUZ PENTRU URBANIZAREA ZONEI IN VEDEREA CONSTRUIRI UNEI LOCUINTE FAMILIALE PE PARCELELE IDENTIFICATE CU CF nr. 89342 și CF nr.89343” 134/ noiembrie 2022 2022 Descarcă
HOTĂRÂRE privind alegerea președintelui de ședință 133/ noiembrie 2022 2022 Descarcă
HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2022 al comunei Ciugud 132/ octombrie 2022 2022 Descarcă
HOTĂRÂRE privind participarea Comunei Ciugud prin ADI Ciugud - Berghin in cadrul Programului de realizare a pistelor pentru biciclete 131/ noiembrie 2022 2022 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea execuţiei bugetare pe trimestrul III al anului 2022 130/ octombrie 2022 2022 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea Amenajamentului silvic pentru vegetația forestieră proprietatea Comunei Ciugud, județul Alba 129/ octombrie 2022 2022 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea cuantumului și a numărului burselor elevilor acordate de către Școala Gimnazială Ciugud pentru anul școlar 2022-2023 128/ octombrie 2022 2022 Descarcă
HOTĂRÂRE privind prelungirea valabilității scrisorii de garanție si a duratei de execuție a contractului ,,Modernizarea infrastructurii rutiere în comunele Ciugud și Sântimbru, județul Alba” 127/ octombrie 2022 2022 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea alocării unei sume de bani Parohiei Ortodoxe Limba din bugetul local comunei Ciugud pe anul 2022 126/ octombrie 2022 2022 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea alipirii parcelelor înscrise în CF nr.85500 Ciugud și CF nr.85501 Ciugud, proprietatea privată a comunei Ciugud 125/ octombrie 2022 2022 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului PNRR, în parteneriat cu Alba Iulia, „Dezvoltarea sistemului de transport public ecologic prin achiziționarea a 33 de vehicule nepoluante și stații de încărcare în parteneriat cu comuna Ciugud” 124/ octombrie 2022 2022 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea participării Comunei Ciugud în PNRR, în vederea solicitării unei finanțări nerambursabile pentru obiectivul de investiție: „EFICIENTIZARE ENERGETICĂ CLĂDIREA ȘCOALĂ GENERALĂ ȘI GRĂDINTĂ IN SATUL TELEAC, COMUNA CIUGUD, JUDEȚUL A 123/ octombrie 2022 2022 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea participării Comunei Ciugud in PNRR, în vederea solicitării unei finanțări nerambursabile pentru obiectivul de investiție: „EFICIENTIZARE ENERGETICA CLADIRE CAMIN CULTURAL IN SATUL HAPRIA, COMUNA CIUGUD, JUDEȚUL ALBA” 122/ octombrie 2022 2022 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea participării Comunei Ciugud in PNRR în vederea solicitării unei finanțări nerambursabile pentru obiectivul de investiție „DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII DE TRANSPORT VERDE - PISTĂ PENTRU BICICLETE ÎN COMUNA CIUGUD” 121/ octombrie 2022 2022 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea participării Comunei Ciugud în cadrul PNRR în vederea solicitării unei finanțări nerambursabile pentru obiectivul de investiție „Achiziționare și montare ansamblu de mobilier inteligent – stații de autobuz in comuna Ciugud” 120/ octombrie 2022 2022 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea participării Comunei Ciugud in cadrul PNRR în vederea solicitării unei finanțări nerambursabile pentru obiectivul de investiție „DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII DE TRANSPORT VERDE - PISTĂ PENTRU BICICLETE ÎN COMUNA CIUGUD” 119/ octombrie 2022 2022 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea preluării temporare în administrarea Comunei Ciugud, prin Consiliul local al comunei Ciugud a unor tronsoane de drum județean 118/ octombrie 2022 2022 Descarcă
HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2022 al comunei Ciugud 117/ septembrie 2022 2022 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea demarării procedurilor de cumpărare prin negociere directă a imobilului teren înscris în CF nr.83174 Ciugud, având categoria de folosință arabil, situat în localitatea Teleac, comuna Ciugud 116/ septembrie 2022 2022 Descarcă
HOTĂRÂRE privind declanșarea procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată, terenuri care se află în coridorul de expropriere a lucrării de utilitate publică de interes local „Modernizarea infrastructurii rutiere în comuna Ciugud” 115/ septembrie 2022 2022 Descarcă
HOTĂRÂRE privind completarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al Comunei Ciugud 114/ septembrie 2022 2022 Descarcă
HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii Consiliului local al comunei Ciugud nr.108/29.08.2022 113/ septembrie 2022 2022 Descarcă
HOTĂRÂRE privind demararea procedurilor pentru închirierea prin licitaţie publică a unui spaţiu, proprietate privată comunei Ciugud 112/ septembrie 2022 2022 Descarcă
HOTĂRÂRE privind acceptarea donaţiei imobilului -teren înscris în CF nr.90736 Ciugud 110/ august 2022 2022 Descarcă
HOTĂRÂRE privind acceptarea donaţiei cotei de 370/1922 din imobilul-teren, situat în localitatea Ciugud, comuna Ciugud, înscris în CF nr.83798 Ciugud 110/ august 2022 2022 Descarcă
HOTĂRÂRE privind modificarea devizului general al documentației tehnice pentru „Amenajare alei de acces și pistă de biciclete în zona de agrement de pe malul râului Mureș în comuna Ciugud” 109/ august 2022 2022 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea concesionării imobilului teren în suprafață de 6 274 mp, înscris în CF nr.85486 Ciugud 108/ august 2022 2022 Descarcă
HOTĂRÂRE privind acceptarea donaţiei cotei de 40/564 din imobilul-teren, situat în localitatea Ciugud, comuna Ciugud, înscris în CF nr.83876 Ciugud 107/ august 2022 2022 Descarcă
HOTĂRÂRE privind acceptarea donaţiei cotei de 79/1922 din imobilul-teren, situat în localitatea Ciugud, comuna Ciugud, înscris în CF nr.83798 Ciugud 106/ august 2022 2022 Descarcă
HOTĂRÂRE privind prelungirea valabilității scrisorii de garanție si a duratei de execuție a contractului de finanțare pentru Proiectul cu titlu “Dezvoltarea serviciilor socio-educative la nivelul comunei Ciugud prin construirea unei grădinițe cu program 105/ august 2022 2022 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al comunei Ciugud a terenului înscris în CF nr.90746 Ciugud 104/ august 2022 2022 Descarcă
HOTĂRÂRE privind acordul de principiu pentru efectuarea demersurilor în vederea trecerii unui imobil teren din domeniul public al comunei Ciugud în domeniul public al statului HCL 103/ august 2022 2022 Descarcă
HOTĂRÂRE privind disponibilizarea Buldoexcavatorului marca KOMATSU și a excavatorului marca Furukawa, proprietatea privată a Comunei Ciugud și transmiterea acestora către alte instituții publice 101/ august 2022 2022 Descarcă
HOTĂRÂRE privind rezilierea contractului de concesiune nr. 3812/02.05.2017 100/ august 2022 2022 Descarcă
HOTĂRÂRE privind modificarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiție ”Realizarea infrastructură pentru iluminat public și curenți slabi DC307, sat Șeușa, comuna Ciugud” 99/ iulie 2022 2022 Descarcă
HOTĂRÂRE Privind aprobarea participării la Programul privind creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public în vederea obținerii finanțării investiției cu titlu ”Extindere iluminat public în comuna Ciugud” 98/ iulie 2022 2022 Descarcă
HOTĂRÂRE Privind actualizarea bugetului indicativ la contractul de finanțare cu titlu „Dezvoltarea serviciilor socio-educative la nivelul comunei Ciugud prin construirea unei grădinițe cu program prelungit” 97/ iulie 2022 2022 Descarcă
HOTĂRÂRE modificarea contractului de execuție lucrări pentru obiectivul „Dezvoltarea serviciilor socio-educative la nivelul comunei Ciugud prin construirea unei grădinițe cu program prelungit” 96/ iulie 2022 2022 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea vânzării terenului în suprafață de 3569 mp, reprezentând parcela cu nr. top. 85511, înscrisă în CF 85511 Ciugud, proprietatea privată a comunei Ciugud 95/ iulie 2022 2022 Descarcă
HOTĂRÂRE privind concesionarea unor terenuri în zona industrială a comunei Ciugud 94/ iulie 2022 2022 Descarcă
HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2022 al comunei Ciugud 93/ iulie 2022 2022 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului privind acordarea voucherelor de vacanţă pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Ciugud, județul Alba 92/ iulie 2022 2022 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea execuţiei bugetare pe trimestrul II al anului 2022 91/ iulie 2022 2022 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea concesionării imobilului teren în suprafață totală de de 4 925 mp, înscris în CF nr.90740 Ciugud și CF nr.90732 Ciugud 90/ iulie 2022 2022 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea încheierii unui Protocol de colaborare pentru ridicarea deşeurilor din sticlă de pe raza Comunei Ciugud 89/ iulie 2022 2022 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea încheierii unui Protocol de colaborare pentru serviciile de gestionare a câinilor fără stăpân 88/ iulie 2022 2022 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării contractului de execuție lucrări nr. 8/270 din data 06.04.2020 pentru obiectivul investiției „Reabilitare drum comunal DC306 Ciugud-Daia Română, Comuna Ciugud” – rest de executat 87/ iulie 2022 2022 Descarcă
HOTĂRÂRE privind dezlipirea imobilului înscris în CF nr.85584 Ciugud, proprietatea publică a comunei Ciugud 86/ iulie 2022 2022 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea concesionării unor terenuri situate în comuna Ciugud, Zona Industrială, proprietatea privată a comunei Ciugud 85/ iulie 2022 2022 Descarcă
HOTĂRÂRE privind modificarea indicatorilor tehnico-economici pentru investiția „Modernizarea infrastructurii rutiere în comuna Ciugud” 84/ iulie 2022 2022 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea documentației tehnice etapa Studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiție „Amenajare alei de acces și pistă de biciclete în zona de agrement de pe malul râului Mureș în comuna Ciugud” 83/ iunie 2022 2022 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea documentației faza SF pentru investiția „MODERNIZARE ILUMINAT PUBLIC SI REALIZARE INFRASTRUCTURA CURENTI SLABI STR. SOARELUI, SAT TELEAC, COMUNA CIUGUD, JUD. ALBA” 82/ iunie 2022 2022 Descarcă
HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2022 al comunei Ciugud 81/ iunie 2022 2022 Descarcă
HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Consiliului local al comunei Ciugud nr.17/2022 privind aprobarea cotizaţiilor şi a contribuțiilor datorate de comuna Ciugud pentru anul 2022 asociațiilor din care face parte 80/ iunie 2022 2022 Descarcă
HOTĂRÂRE privind modificarea organigramei și a statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului comunei Ciugud 78/ iunie 2022 2022 Descarcă
HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului local al comunei Ciugud nr.117/23.11.2021 77/ iunie 2022 2022 Descarcă
HOTĂRÂRE privind modificarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției cu titlul „Amenajare parc de rulote pe malul Râului Mureș” 76/ iunie 2022 2022 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării contractului de execuție lucrări nr. 16/4470 din data 15.06.2021 pentru „SCHIMB DE DESTINAȚIE DIN CLĂDIRE PRIMĂRIE ȘI CONSILIU LOCAL ÎN CENTRU DE ZI PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE” prin aplicarea OG nr.15/2021 72/ mai 2022 2022 Descarcă
HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii proiectului de investiție cu titlu „Modernizare trotuare, accese și scurgerea apelor în localitatea Limba – faza 2” 71/ mai 2022 2022 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea documentației faza SF pentru investiția „Amenajare parc în satul Hăpria, comuna Ciugud” 70 / mai 2022 2022 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea documentației faza SF pentru investiția „Construire capelă, anexe, amenajări exterioare și împrejmuire cimitir, sat Teleac comuna Ciugud” 69/ mai 2022 2022 Descarcă
HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2022 al comunei Ciugud 68/ mai 2022 2022 Descarcă
HOTĂRÂRE privind completarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al Comunei Ciugud 67/ mai 2022 2022 Descarcă
HOTĂRÂRE privind dezlipirea imobilului înscris în CF nr.90271 Ciugud, proprietatea publică a comunei Ciugud 66/ mai 2022 2022 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea alocării unei sume de bani Parohiei Ortodoxe Drâmbar din bugetul local comunei Ciugud pe anul 2022 65/ mai 2022 2022 Descarcă
HOTĂRÂRE pentru modificarea HCL nr.56/2022 privind demararea procedurilor pentru închirierea prin licitaţie publică a unui număr de 12 loturi de teren (pajiști permanente), proprietate privată a comunei Ciugud 63/ mai 2022 2022 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării și completării contractului de concesiune nr.1909/04.05.2011 încheiat de către comuna Ciugud cu SC Golden Provider Distribution SRL 62/ mai 2022 2022 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea participării Comunei Ciugud în cadrul PNRR - proiect „Elaborarea Planului Urbanistic Zonal pentru zona industriala în format GIS si transpunerea în format GIS a Planului Urbanistic General al comunei Ciugud” 61/ mai 2022 2022 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea participării Comunei Ciugud în cadrul PNNR - proiectul „Achiziționare si montare ansamblu de mobilier inteligent in comuna Ciugud” 60/ mai 2022 2022 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea participării Comunei Ciugud în cadrul proiectului ”Dezvoltarea sistemului de transport public ecologic prin achiziționarea de vehicule nepoluante și stații de încărcare”, în PNRR, în parteneriat cu Municipiul Alba Iulia 59/ mai 2022 2022 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea participării Comunei Ciugud in cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta 10 – Fondul Local - investiția „Eficientizare energetica clădire Școală generala și grădiniță corpul C1 localitatea Hăpria” 58/ mai 2022 2022 Descarcă
HOTĂRÂRE privind îndreptarea erorii materiale din contractul de închiriere nr. 3160/04.05.2022 pentru suprafețele de pajiști aflate în domeniul privat al Comunei Ciugud 57/ mai 2022 2022 Descarcă
HOTĂRÂRE privind demararea procedurilor pentru închirierea prin licitație publică a unui număr de 12 loturi de teren (pajiști permanente) 56/ mai 2022 2022 Descarcă
HOTĂRÂRE privind alegerea președintelui de ședință 55/ mai 2022 2022 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea completării contractului de concesiune nr.10248/10.11.2017 încheiat de către comuna Ciugud cu SC AMIAND HOUSE SRL 54/ aprilie 2022 2022 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea completării contractului de concesiune nr.132/08.01.2019 încheiat de către comuna Ciugud cu SC SCIFO ÎNTÂIUL SRL 53/ aprilie 2022 2022 Descarcă
HOTĂRÂRE privind atestarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Ciugud 52/ aprilie 2022 2022 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea execuției bugetare pentru anul 2021 51/ aprilie 2022 2022 Descarcă
HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2022 al comunei Ciugud 50/ aprilie 2022 2022 Descarcă
HOTĂRÂRE privind instituirea unor restricții și amplasarea de indicatoare rutiere 49/ aprilie 2022 2022 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea indexării impozitelor și taxelor locale cu rata inflației de 5.1% 47/ aprilie 2022 2022 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea cuantumului și a numărului burselor elevilor acordate de către Școala Gimnazială Ciugud pentru semestrul II al anului școlar 2021-2022 46/ aprilie 2022 2022 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea derulării şi finanţării, din bugetul local al Comunei Ciugud, a programului Şcoală după şcoală, în unitatea de învăţământ preuniversitar de stat Şcoala Gimnazială Ciugud 45/ aprilie 2022 2022 Descarcă
HOTĂRÂRE privind modificarea contractului de execuție lucrări nr. 16/4470/15.06.2021 - „SCHIMB DE DESTINAȚIE DIN CLĂDIRE PRIMĂRIE ȘI CONSILIU LOCAL ÎN CENTRU DE ZI PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE” 44/ aprilie 2022 2022 Descarcă
HOTĂRÂRE privind încheierea unui contract de prestări servicii silvice cu Ocolul Silvic Alba Iulia 43/ martie 2022 2022 Descarcă
HOTĂRÂRE privind acordul pentru subînchirierea unui spațiu, proprietatea comunei Ciugud 42/ martie 2022 2022 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea concesionării imobilului teren în suprafață totală de de 10 002 mp, înscris în CF nr.85492 Ciugud și CF nr.85493 Ciugud 41/ martie 2022 2022 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea vânzării terenului în suprafață de 3191 mp, reprezentând parcela cu nr. top. 85547, înscrisă în CF 85547 Ciugud, proprietatea privată a comunei Ciugud 40/ martie 2022 2022 Descarcă
HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2022 al comunei Ciugud 39/ martie 2022 2022 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea Calendarului activităților social culturale din Comuna Ciugud care se vor desfășura în anul 2022 și a sumelor alocate pentru fiecare eveniment în parte 38/ martie 2022 2022 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru „Construirea a trei hale industriale” pe terenul situat în Zona Industrială a comunei Ciugud, Strada Energiei Nr. 1, județul Alba 37/ martie 2022 2022 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Construire hală industrială" pe terenul situat în comuna Ciugud, sat Drâmbar, Strada Industriei Nr. 5, județul Alba 36/ martie 2022 2022 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Desființare imobile C, C2 și Construire hala industrială cu spații administrative" pe terenul situat în comuna Ciugud, sat Drâmbar, Strada Industriei Nr. 3, județul Alba 35/ martie 2022 2022 Descarcă
HOTĂRÂRE Privind aprobarea modificării contractului de execuție lucrări nr. 8/2720 din data 06.04.2020 pentru obiectivul investiției „Reabilitare drum comunal DC306 Ciugud-Daia Romana, Comuna Ciugud” – rest de executat prin aplicarea OG nr.15/2021 34/ martie 2022 2022 Descarcă
HOTĂRÂRE privind modificarea contractului de execuție nr. 16/4470/15.06.2021 - „Schimb de destinație din clădire primărie și consiliu local în centru de zi pentru persoane vârstnice și unități de îngrijire la domiciliu, cu modernizare și mansardare” 33/ martie 2022 2022 Descarcă
HOTĂRÂRE privind alocarea unei sume de bani din bugetul local al comunei Ciugud pentru decontarea navetei cadrelor didactice 32/ martie 2022 2022 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice 31/ martie 2022 2022 Descarcă
HOTĂRÂRE privind dezlipirea imobilului înscris în CF nr.85558 Ciugud, proprietatea privată a comunei Ciugud 29/ martie 2022 2022 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea închirierii pajiștilor din domeniul privat al Comunei Ciugud 28/ martie 2022 2022 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a salii de sport şi terenurilor de sport de pe raza Comunei Ciugud, Judeţul Alba 27/ martie 2022 2022 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului serviciului de salubrizare aplicabil pe raza comunei Ciugud 26/ martie 2022 2022 Descarcă
HOTĂRÂRE privind modificarea contractului nr. 16/4470/15.06.2021 - „Schimb de destinație din clădire primărie și consiliu local în centru de zi pentru persoane vârstnice și unități de îngrijire la domiciliu, cu modernizare și mansardare” 25/ martie 2022 2022 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea documentației faza DALI pentru investiția „Modernizarea infrastructurii rutiere în comuna Ciugud” 24/ martie 2022 2022 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Construire hale industriale, birouri și împrejmuire" pe terenul situat în Zona Industrială a Comunei Ciugud 23/ februarie 2022 2022 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Construire hală industrială și împrejmuire" pe terenul înscris CF nr. 85498 Ciugud și CF nr.85499 Ciugud, situat în Zona Industrială a Comunei Ciugud 22/ februarie 2022 2022 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea modalității de gestiune a serviciului de iluminat public, a regulamentului serviciului de iluminat public, a caietului de sarcini a serviciului de iluminat public și a contractului cadru pentru prestarea serviciului de iluminat 21/ februarie 2022 2022 Descarcă
HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2022 al comunei Ciugud 20/ februarie 2022 2022 Descarcă
HOTĂRÂRE privind privind suplimentarea numărului de asistenți personali ai persoanelor cu handicap grav încadrați cu contract de muncă pe raza comunei Ciugud 19/ februarie 2022 2022 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea contribuţiei și cotizației comunei Ciugud pentru funcţionarea serviciului de transport public local 18/ ianuarie 2022 2022 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea cotizaţiilor şi a contribuţiilor datorate de comuna Ciugud pentru anul 2022 asociaţiilor din care face parte 17/ ianuarie 2022 2022 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea utilizării excedentului bugetului local pentru finanțarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare 16/ ianuarie 2022 2022 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 al comunei Ciugud 15/ ianuarie 2022 2022 Descarcă
HOTĂRÂRE privind alegerea președintelui de ședință 14/ ianuarie 2022 2022 Descarcă
HOTĂRÂRE privind dezlipirea imobilului înscris în CF nr.85557 Ciugud, proprietatea privată a comunei Ciugud 13/ ianuarie 2022 2022 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea concesionării imobilului teren în suprafață totală de 9 996 mp, înscris în CF nr.85500 Ciugud și CF nr.85501 Ciugud 12 / ianuarie 2022 2022 Descarcă
HOTĂRÂRE privind încetarea Contractului de concesiune nr.6/3560/2021 încheiat între Comuna Ciugud şi SC RODEX FASHION SRL 11/ ianuarie 2022 2022 Descarcă
HOTĂRÂRE privind modificarea contractului de execuție lucrări nr. 16/4470/15.06.2021 pentru obiectivul de investiție „SCHIMB DE DESTINAȚIE DIN CLĂDIRE PRIMĂRIE ȘI CONSILIU LOCAL ÎN CENTRU DE ZI PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE ȘI UNITĂȚI DE ÎNGRIJIRE LA DOMICILI 10/ ianuarie 2022 2022 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice 9/ ianuarie 202 2022 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea vânzării terenului în suprafață de 1 035 mp, reprezentând parcela cu nr. top. 85556, înscrisă în CF 85556 Ciugud, proprietatea privată a comunei Ciugud 8/ ianuarie 2022 2022 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea vânzării terenului în suprafață de 2 588 mp, reprezentând parcela cu nr. top. 85549, înscrisă în CF 85549 Ciugud, proprietatea privată a comunei Ciugud 7/ ianuarie 2022 2022 Descarcă
HOTĂRÂRE privind modificarea contractelor de concesiune nr. 4143/10.05.2019 și nr. 5/799/02.02.2021 6/ ianuarie 2022 2022 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea vânzării terenului în suprafață de 1059 mp, reprezentând parcela cu nr. top. 85562, înscrisă în CF 85562 Ciugud, proprietatea privată a comunei Ciugud 5/ ianuarie 2022 2022 Descarcă
HOTĂRÂRE privind încetarea contractului de concesiune nr.4222/30.04.2015 încheiat între Comuna Ciugud şi Impresa Pizzarotti&C SpA 4/ ianuarie 2022 2022 Descarcă
HOTĂRÂRE privind modificarea Contractului de concesiune nr.2165/24.02.2015, încheiat între Comuna Ciugud şi Impresa Pizzarotti&C SpA 3/ ianuarie 2022 2022 Descarcă
HOTĂRÂRE privind suplimentarea numărului de asistenţi personali ai persoanelor cu handicap grav încadraţi cu contract de muncă pe raza comunei Ciugud 2/ ianuarie 2022 2022 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat din raza teritorială a Comunei Ciugud, pentru anul școlar 2022-2023 1/ ianuarie 2022 2022 Descarcă
HOTĂRÂRE privind modificarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției cu titlul „Amenajare parc de rulote pe malul Râului Mureș” 142/ decembrie 2021 2021 Descarcă
HOTĂRÂRE privind utilizarea excedentului bugetului local pentru acoperirea golurilor de casă provenite din secţiunea de funcţionare 141/ decembrie 2021 2021 Descarcă
HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2021 al comunei Ciugud 140/ decembrie 2021 2021 Descarcă
HOTĂRÂRE privind modificarea contractului de execuție lucrări nr. 2/514 din data 22.01.2020 pentru obiectivul investiției „Construire pod si drumuri de acces in comuna Ciugud” 139/ decembrie 2021 2021 Descarcă
HOTĂRÂRE privind modificarea documentației tehnice etapa SF pentru obiectivul de investiție ”Montare de stații de reîncărcare a autovehiculelor electrice în comuna Ciugud” 138/ decembrie 2021 2021 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea protocolului de colaborare privind colectarea selective a deseurilor de echipamente electrice si electronice(DEEE) 137/ decembrie 2021 2021 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului anual de acţiuni de interes local pentru repartizarea orelor de muncă în cazul persoanelor care prestează acțiuni sau lucrări de interes local 136/ decembrie 2021 2021 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice 135/ decembrie 2021 2021 Descarcă
HOTĂRÂRE pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea condițiilor de majorare a impozitului pe clădirile și terenurile neîngrijite de pe raza comunei Ciugud 134/ decembrie 2021 2021 Descarcă
HOTĂRÂRE privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi a amenzilor aplicabile pentru anul 2022 133/ decembrie 2021 2021 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiție „Dezvoltarea serviciilor socio-educative la nivelul comunei Ciugud prin construirea unei grădinițe cu program prelungit” 132/ noiembrie 2021 2021 Descarcă
HOTĂRÂRE privind dezlipirea imobilului înscris în CF nr.90544 Ciugud, proprietatea privată a comunei Ciugud 131/ noiembrie 2021 2021 Descarcă
HOTĂRÂRE privind dezlipirea imobilului înscris în CF nr.90543 Ciugud, proprietatea privată a comunei Ciugud 130 / noiembrie 2021 2021 Descarcă
HOTĂRÂRE privind dezlipirea imobilului înscris în CF nr.90542 Ciugud, proprietatea privată a comunei Ciugud 129/ noiembrie 2021 2021 Descarcă
HOTĂRÂRE privind dezlipirea imobilului înscris în CF nr.90541 Ciugud, proprietatea privată a comunei Ciugud 128/ noiembrie 2021 2021 Descarcă
HOTĂRÂRE privind dezlipirea imobilului înscris în CF nr.90540 Ciugud, proprietatea privată a comunei Ciugud 127/ noiembrie 2021 2021 Descarcă
HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2021 al comunei Ciugud 126/ noiembrie 2021 2021 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat din raza teritorială a Comunei Ciugud, pentru anul școlar 2022-2023 125/ noiembrie 2021 2021 Descarcă
HOTĂRÂRE privind rezilierea contractului de închiriere nr. 4267/2017 încheiat de Comuna Ciugud cu Asociaţia Crescătorilor de Taurine 124/ noiembrie 2021 2021 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea documentației faza SF pentru investiția „Înlocuire și extindere rețea apă potabilă cu branșamente, localitatea Limba, comuna Ciugud, jud. Alba” 123/ noiembrie 2021 2021 Descarcă
HOTĂRÂRE privind modificarea contractului de execuție lucrări nr. 16/4470/15.06.2021 pentru obiectivul de investiție „SCHIMB DE DESTINAȚIE DIN CLĂDIRE PRIMĂRIE ȘI CONSILIU LOCAL ÎN CENTRU DE ZI PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE ȘI UNITĂȚI DE ÎNGRIJIRE LA DOMICILI 122/ noiembrie 2021 2021 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice 121/ noiembrie 2021 2021 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea participării Comunei Ciugud, județul Alba la realizarea proiectului Via Transilvanica (Calea Transilvaniei) 120/ noiembrie 2021 2021 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea concesionării imobilului teren în suprafață totală de de 9 999 mp, înscris în CF nr.85494 Ciugud și CF nr.85495 Ciugud 119/ noiembrie 2021 2021 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea participării la Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: stații de reîncărcare 117/ noiembrie 2021 2021 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea participării la Programul privind sprijinirea eficienței energetice și a gestionării inteligente a energiei în infrastructura de iluminat public în vederea obținerii finanțării investiției cu titlu ”Creșterea eficienței energeti 116/ noiembrie 2021 2021 Descarcă
HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2021 al comunei Ciugud 115/noiembrie 2021 2021 Descarcă
HOTĂRÂRE privind alegerea președintelui de ședință 114/ noiembrie 2021 2021 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea protocolului de colaborare privind colectarea selective a ambalajelor prin amplasarea si testarea echipamentelor de tip RVM la nivelul Comunei Ciugud 113/ octombrie 2021 2021 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Construire Hală de producție și împrejmuireˮ pe terenul situat în intravilanul localității Drâmbar, strada Europei, nr.10, comuna Ciugud, județul Alba 112/ octombrie 2021 2021 Descarcă
HOTĂRÂRE privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului local al comunei Ciugud în Comisia de evaluare a probei de interviu pentru ocuparea funcției de director la Școala Gimnazială Ciugud 111/ octombrie 2021 2021 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea documentației faza DALI pentru investiția ”Eficientizare energetică clădire școală generală și grădiniță , corpul B, Comuna Ciugud, Sat Hăpria” 110/ octombrie 2021 2021 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea cuantumului și a numărului burselor elevilor acordate de către Școala Gimnazială Ciugud pentru semestrul I al anului școlar 2021-2022 109/ octombrie 2021 2021 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru investiția „Construire pod si drumuri de acces in comuna Ciugud” 108/ octombrie 2021 2021 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea suplimentării contribuției Comunei Ciugud pe anul 2021 pentru transportul public 107/ octombrie 2021 2021 Descarcă
HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2021 al comunei Ciugud 106/ octombrie 2021 2021 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea execuţiei bugetare pe trimestrul III al anului 2021 105/ octombrie 2021 2021 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice 104/ octombrie 2021 2021 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea alocării unei sume de bani Asociației Intercomunitare de Dezvoltare Ciugud Sântimbru din bugetul local al comunei Ciugud pentru implementarea proiectului „Modernizarea infrastructurii rutiere în comunele Ciugud și Sântimbru” 103/ octombrie 2021 2021 Descarcă
HOTĂRÂRE privind prelungirea valabilității scrisorii de garanție si a duratei de execuție a contractului de finanțare pentru obiectivul de investiții ,,Modernizarea infrastructurii rutiere în comunele Ciugud și Sântimbru, județul Alba” 102/ octombrie 2021 2021 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții „Reabilitare pasarelă peste râul Mureș în comuna Ciugudˮ 101/ septembrie 2021 2021 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții „Amenajare zona centrală sat Hăpria” 100/ septembrie 2021 2021 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții „Modernizarea infrastructurii rutiere în comuna Ciugudˮ 99/ septembrie 2021 2021 Descarcă
HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2021 al comunei Ciugud 98/ septembrie 2021 2021 Descarcă
HOTĂRÂRE privind derularea contractului de închiriere nr. 4267/2017 încheiat de Comuna Ciugud cu Asociaţia Crescătorilor de Taurine 97/ septembrie 2021 2021 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării contractului de finanțare nr.597/19.01.2018 încheiat de către comuna Ciugud cu Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene 94/ septembrie 2021 2021 Descarcă
HOTĂRÂRE privind modificarea organigramei și a statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului comunei Ciugud 91/ septembrie 2021 2021 Descarcă
HOTĂRÂRE privind modificarea contractului de concesiune nr.2166/2015 încheiat de către comuna Ciugud cu SC Pomponio SRL 90/ septembrie 2021 2021 Descarcă
HOTĂRÂRE privind încheierea unui contract de prestare a serviciului de salubrizare a localităților 89/ august 2021 2021 Descarcă
HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2021 al comunei Ciugud 88/ august 2021 2021 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea contractării unui împrumut în valoare de 4 000 000 lei, în conformitate cu prevederile art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2021 pentru unele măsuri fiscal-bugetare privind acordarea unor împrumuturi din Trezoreri 87/ august 2021 2021 Descarcă
HOTĂRÂRE privind prelungirea valabilității scrisorii de garantare si a duratei de execuție a contractului de finanțare pentru Proiectul cu titlu “Dezvoltarea serviciilor socio-educative la nivelul comunei Ciugud prin construirea unei grădinițe cu program 85/ august 2021 2021 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea alocării unei sume de bani Parohiei Ortodoxe Ciugud din bugetul local comunei Ciugud pe anul 2021 84/ august 2021 2021 Descarcă
HOTĂRÂRE privind acordarea a 3 mc. lemn de foc, cu titlu de recompensă pentru rezultatele profesionale obţinute de Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al comunei Ciugud 83/ august 2021 2021 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice 82/ august 2021 2021 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării tarifelor unice și a tarifelor distincte practicate de către operatorul economic delegat, Asocierea SC RER VEST RETIM ECOLOGIC SERVICE SA în raport cu utilizatorii serviciului de salubrizare pentru activitate 81/ iulie 2021 2021 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea Calendarului activităților social culturale din Comuna Ciugud care se vor desfășura în anul 2021 și a sumelor alocate pentru fiecare eveniment în parte 80/ iulie 2021 2021 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea execuţiei bugetare pe trimestrul II al anului 2021 79/ iulie 2021 2021 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea cuantumului și a numărului burselor elevilor acordate de către Școala Gimnazială Ciugud pentru semestrul II al anului școlar 2020-2021 78/ iulie 2021 2021 Descarcă
HOTĂRÂRE privind prelungirea contractului de închiriere nr.276/20.01.2011 încheiat de către Comuna Ciugud cu SC FARCOM FORTE SRL 77/ iulie 2021 2021 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului cu titlul „ACHIZITIONARE DE ECHIPAMENTE IT PENTRU DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚILOR ȘCOLARE ON-LINE DEDICATE ELEVILOR ȘI CADRELOR DIDACTICE DE LA ȘCOALA GIMNAZIALĂ CIUGUD, JUDETUL ALBA” 76/ iulie 2021 2021 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea alocării unei sume de bani pentru organizarea evenimentului „Noaptea pricolicilor-Carnavalul de la Limbaˮ 75/ iunie 2021 2021 Descarcă
HOTĂRÂRE privind completarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al Comunei Ciugud 74/ iunie 2021 2021 Descarcă
HOTĂRÂRE privind modificarea organigramei și a statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului comunei Ciugud 72/ iunie 2021 2021 Descarcă
HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2021 al comunei Ciugud 71/ iunie 2021 2021 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea concesionării imobilului teren în suprafață de 8 648 mp, înscris în CF nr.85487 Ciugud 70/ iunie 2021 2021 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea concesionării imobilului teren în suprafață totală de 9 992 mp, înscris în CF nr.85498 Ciugud și CF nr.85499 Ciugud 69/ iunie 2021 2021 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea concesionării imobilului teren în suprafață de 4 977 mp, înscris în CF nr.85496 Ciugud 68/ iunie 2021 2021 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru „Construire pensiune agroturistică, garaj, piscină și împrejmuire terenˮ, pe terenul înscris în CF nr.90431 Ciugud 67/ iunie 2021 2021 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru „Construire hală de HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru producție, magazii, vestiare, cântar auto și împrejmuireˮ, pe terenul înscris în CF nr.85550 Ciugud 66/ iunie 2021 2021 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru „Construire arhondaricˮ, Schitul „Buna Vestireˮ, Hăpria, pe terenul înscris în CF nr.76819 Ciugud 65/ iunie 2021 2021 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea alipirii parcelelor înscrise în CF nr.83154 Ciugud, CF nr. 83155 Ciugud, CF nr.83151 Ciugud și CF nr.83152 Ciugud, proprietatea privată a comunei Ciugud 64/ iunie 2021 2021 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării unor contracte de concesiune 63/ mai 2021 2021 Descarcă
HOTĂRÂRE privind demararea procedurilor pentru închirierea prin licitaţie publică a unui spaţiu, proprietate publică a comunei Ciugud 62/ mai 2021 2021 Descarcă
HOTĂRÂRE aprobarea contribuției către Asociația Sportivă Inter Ciugud pentru anul 2021 și modificarea Protocolului nr.11972/05.10.2018 61/ mai 2021 2021 Descarcă
HOTĂRÂRE privind dezlipirea imobilului înscris în CF nr.88147 Ciugud, proprietatea privată a comunei Ciugud 60/ mai 2021 2021 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice 59/ mai 2021 2021 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al Comunei Ciugud 58/ mai 2021 2021 Descarcă
HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2021 al comunei Ciugud 57/ mai 2021 2021 Descarcă
HOTĂRÂRE privind modificarea taxei de salubrizare în cazul prestațiilor de care beneficiază utilizatorii din Comuna Ciugud 56/ mai 2021 2021 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „ELABORARE PUZ PENTRU CONSTRUIRE LOCUINTE INDIVIDUALE”, beneficiari: IANCU MARIA si soțul IANCU AUREL 55/ mai 2021 2021 Descarcă
HOTĂRÂRE privind concesionare prin negociere directa cu SC 7 USI SRL 54/ mai 2021 2021 Descarcă
HOTĂRÂRE privind încheierea unui contract de prestare a serviciului de salubrizare a localităților 53/ mai 2021 2021 Descarcă
HOTĂRÂRE privind modificare redeventa cabinete medicale 52/ mai 2021 2021 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea alocării unei sume de bani Parohiei Ortodoxe Limba din bugetul local comunei Ciugud pe anul 2021 51/ aprilie 2021 2021 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea alocării unei sume de bani Parohiei Ortodoxe Șeușa din bugetul local comunei Ciugud pe anul 2021 50/ aprilie 2021 2021 Descarcă
HOTĂRÂRE privind modificarea indicatorilor financiari prin actualizarea bugetului indicativ a investiției cu titlul ”Dezvoltarea serviciilor socio-educative la nivelul comunei Ciugud prin construirea unei grădinițe cu program prelungit” 48/ aprilie 2021 2021 Descarcă
HOTĂRÂRE privind prelungirea valabilității scrisorii de garanție si a duratei de execuție a contractului de finanțare pentru Proiectul cu titlu ,,Modernizarea infrastructurii rutiere în comunele Ciugud și Sântimbru, județul Alba” 46/ aprilie 2021 2021 Descarcă
HOTĂRÂRE privind modificarea indicatorilor tehnico-financiari ai investiției cu titlul ”Modernizarea iluminat public strada Principală în sat Drâmbar, comuna Ciugud, județul Alba” 45/ aprilie 2021 2021 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea contribuţiei și cotizației comunei Ciugud pentru funcţionarea serviciului de transport public local 44/ aprilie 2021 2021 Descarcă
HOTĂRÂRE privind acordul Consiliul local pentru instituirea ipotecii asupra halei industriale edificată pe terenul care face obiectul contractului de concesiune nr. 4143/2019 42/ aprilie 2021 2021 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea utilizării excedentului bugetului local pentru finanțarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare 39/ aprilie 2021 2021 Descarcă
HOTĂRÂRE privind dezlipirea imobilului înscris în CF nr.90456 Ciugud, proprietatea privată a comunei Ciugud 36/ martie 2021 2021 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării și completării contractului de concesiune nr.132/08.01.2019 încheiat de către comuna Ciugud cu SC SCIFO ÎNTÂIUL SRL 35/ martie 2021 2021 Descarcă
HOTĂRÂRE privind constituirea grupului de lucru în vederea identificării așezărilor informale de pe raza adminitrativ teritorială a comunei Ciugud și a luării în evidență a acestora 34/ martie 2021 2021 Descarcă
HOTĂRÂRE privind constituirea Comisiei de evaluare a performantelor profesionale individuale ale secretarului general al unitatii administrativ-teritoriale Comuna Ciugud 33/ martie 2021 2021 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului serviciului de salubrizare a localităţilor din Județul Alba aplicabil pe raza UAT comuna Ciugud 30/ martie 2021 2021 Descarcă
HOTĂRÂRE privind exprimarea acordului pentru radierea dreptului de ipotecă legală împotriva debitoarei SC MICU SERVICE SRL înscris CF nr. 85529 Ciugud 29/ martie 2021 2021 Descarcă
HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Consiliului local al comunei Ciugud nr.116/2020 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale, pe anul 2021 28/ martie 2021 2021 Descarcă
HOTĂRÂRE privind modificarea indicatorilor tehnico-financiari ai investiției cu titlul „SCHIMB DE DESTINAȚIE DIN CLĂDIRE PRIMĂRIE ȘI CONSILIU LOCAL ÎN CENTRU DE ZI PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE ȘI UNITĂȚI DE ÎNGRIJIRE LA DOMICILIU, CU MODERNIZARE ȘI MANSARDĂ” 25/ martie 2021 2021 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea încheierii unui Protocol de colaborare pentru serviciile de gestionare a câinilor fără stăpân 24/ martie 2021 2021 Descarcă
HOTĂRÂRE privind predarea unor bunuri către SC APA CTTA SA ALBA 23/ februarie 20201 2021 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Construire centru logisticˮ pe terenul înscris în CF nr.90484 Ciugud 22/ februarie 2021 2021 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea execuţiei bugetare pentru anul 2020 21/ februarie 2021 2021 Descarcă
HOTĂRÂRE privind identificarea cu date de carte funciară a unui imobil proprietatea publică a comunei Ciugud în vederea întabulării acestuia 20/ februarie 2021 2021 Descarcă
HOTĂRÂRE privind acceptarea donației imobilului-teren înscris în CF nr. 90428 Ciugud 19/ februarie 2021 2021 Descarcă
HOTĂRÂRE aprobarea avizului de oportunitate pentru „ ELABORARE PUZ PENTRU CONSTRUIRE LOCUINTE INDIVIDUALE”, beneficiari: IANCU MARIA si soțul IANCU AUREL 18/ianuarie 2021 2021 Descarcă
HOTĂRÂRE privind acceptarea donaţiei imobilului-teren înscris în CF nr. 90509 Ciugud 17/ ianuarie 2021 2021 Descarcă
HOTĂRÂRE privind modificarea Contractelor de concesiune nr. 3609/07.04.2015 și nr.4222/30.04.2015 încheiate de Comuna Ciugud și IMPRESA PIZZAROTTI&C S.P.A. Sucursala Cluj 16/ ianuarie 2021 2021 Descarcă
HOTĂRÂRE privind modificarea indicatorilor tehnico-financiari ai investiției cu titlul ”Dezvoltarea serviciilor socio-educative la nivelul comunei Ciugud prin construirea unei grădinițe cu program prelungit” 15/ ianuarie 2021 2021 Descarcă
HOTĂRÂRE privind modificarea indicatorilor financiari ai investiției cu titlul ” SCHIMB DE DESTINAȚIE DIN CLĂDIRE PRIMĂRIE ȘI CONSILIU LOCAL ÎN CENTRU DE ZI PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE ȘI UNITĂȚI DE ÎNGRIJIRE LA DOMICILIU, CU MODERNIZARE ȘI MANSARDARE” 14/ ianuarie 2021 2021 Descarcă
HOTĂRÂRE privind modificarea tarifului pentru prestări servicii silvice aferente contractului nr.3204/2018 încheiat de Comuna Ciugud cu Ocolul Silvic Valea Ampoiului 13/ ianuarie 2021 2021 Descarcă
HOTĂRÂRE privind modificarea tarifului pentru prestări servicii silvice aferente contractului nr.3148/2020 încheiat de Comuna Ciugud cu Ocolul Silvic Alba Iulia 12/ ianuarie 2021 2021 Descarcă
HOTĂRÂRE privind modificarea Contractelor de concesiune nr. 1/2774/2020 și nr.3017/2019 încheiate de Comuna Ciugud și SC Transilvania Nuts SRL 11/ ianuarie 2021 2021 Descarcă
HOTĂRÂRE privind completarea Contractului de concesiune nr.6389/2017 încheiat între Comuna Ciugud și SC Florida Gold SRL 10/ ianuarie 2021 2021 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea cuantumului și a numărului burselor elevilor acordate de către Școala Gimnazială Ciugud pentru semestrul I al anului școlar 2020-2021 9/ ianuarie 2021 2021 Descarcă
HOTĂRÂRE privind modificarea Contractului de concesiune nr.2165/24.02.2015, încheiat între Comuna Ciugud şi Impresa Pizzarotti&C SpA 8/ ianuarie 2021 2021 Descarcă
HOTĂRÂRE privind acceptarea donaţiei imobilului-teren înscris în CF nr. 90501 Ciugud 7/ ianuarie 2021 2021 Descarcă
HOTĂRÂRE privind modificarea Contractului de concesiune nr. 2/6489/22.09.2020 încheiat între Comuna Ciugud și SC Horeco Impex SRL 6/ ianuarie 2021 2021 Descarcă
HOTĂRÂRE privind acceptarea donaţiei imobilului-teren înscris în CF nr. 90491 Ciugud 5/ ianuarie 2021 2021 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat din raza teritorială a Comunei Ciugud pentru anul școlar 2021-2022 4/ ianuarie 2021 2021 Descarcă
HOTĂRÂRE privind acordarea unui mandat special primarului comunei Ciugud pentru a vota în Adunarea Generală a AIDA TL delegarea serviciului de tansport publici local și semnarea contractului 3/ ianuarie 2021 2021 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea alipirii parcelelor înscrise în CF nr.85517 Ciugud, CF nr. 85514 Ciugud și CF nr.85580 Ciugud proprietatea privată a comunei Ciugud 1/ ianuarie 2021 2021 Descarcă
HOTĂRÂRE privind modificarea programului de transport public local și a cuantumului biletului 122/ decembrie 2020 2020 Descarcă
HOTĂRÂRE privind utilizarea excedentului bugetului local pentru acoperirea golurilor de casă provenite din secţiunea de funcţionare 121/ decembrie 2020 2020 Descarcă
HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020 al comunei Ciugud 120/ decembrie 2020 2020 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea execuţiei bugetare pe trimestrul IV al anului 2020 119/ decembrie 2020 2020 Descarcă
HOTĂRÂRE privind prelungirea contractului de închiriere nr.276/20.01.2011 încheiat de către Comuna Ciugud cu SC FARCOM FORTE SRL 118/ decembrie 2020 2020 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului anual de acţiuni de interes local pentru repartizarea orelor de muncă în cazul persoanelor care prestează acţiuni sau lucrări de interes local 117/ decembrie 2020 2020 Descarcă
HOTĂRÂRE privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale, pe anul 2021 116/ decembrie 2020 2020 Descarcă
HOTĂRÂRE privind prelungirea valabilității scrisorii de garanție si a duratei de execuție a contractului de finanțare pentru Proiectul cu titlu ,,Modernizarea infrastructurii rutiere în comunele Ciugud și Sântimbru, județul Alba” 115/decembrie 2020 2020 Descarcă
HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020 al comunei Ciugud 114/ decembrie 2020 2020 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea concesionării imobilului teren înscris în CF nr.85550 Ciugud în suprafață de 5836 mp 113/ noiembrie 2020 2020 Descarcă
HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020 al comunei Ciugud 112/ noiembrie 2020 2020 Descarcă
HOTĂRÂRE privind rezilierea contractului de concesiune nr. 6392/13.07.2017 111/noiembrie 2020 2020 Descarcă
HOTĂRÂRE privind modificarea indicatorilor financiari ai investiției cu titlul ” Amenajare parc de rulote pe malul Râului Mureș” 110/noiembrie 2020 2020 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea concesionării imobilului teren înscris în CF nr.85556 Ciugud în suprafață de 1035 mp 109/ noiembrie 2020 2020 Descarcă
HOTĂRÂRE privind acceptarea donaţiei imobilului-teren înscris în CF nr. 90417 Ciugud 108/ noiembrie 2020 2020 Descarcă
HOTĂRÂRE privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al comunei Ciugud în Consiliul de Administraţie al Şcolii Gimnaziale din comuna Ciugud, judeţul Alba 107/ noiembrie 2020 2020 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat din raza teritorială a Comunei Ciugud, pentru anul școlar 2021-2022 106/ noiembrie 2020 2020 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea concesionării imobilului teren, în suprafață totală de 20136 mp, înscris în CF nr. 84041 Ciugud și CF nr.84042 Ciugud 105/ octombrie 2020 2020 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea concesionării imobilului teren, în suprafață totală de 30204 mp, înscris în CF nr. 84043 Ciugud CF nr.84044 Ciugud și CF nr.84045 Ciugud 104/ octombrie 2020 2020 Descarcă
HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020 al comunei Ciugud 103/ octombrie 2020 2020 Descarcă
HOTĂRÂRE privind modificarea indicatorilor financiari ai investiției cu titlul ”Reabilitare și extindere clădire dispensar uman Comuna Ciugud” 102/ octombrie 2020 2020 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea vânzării terenului în suprafață de 8 950 mp, reprezentând parcela cu nr. top. 90461, înscrisă în CF 90461 Ciugud, proprietatea privată a comunei Ciugud 101/ octombrie 2020 2020 Descarcă
HOTĂRÂRE privind rezilierea contractului de concesiune nr. 12121/10.10.2018 100/ octombrie 2020 2020 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea concesionării imobilului teren înscris în CF nr.90466 Ciugud în suprafață de 203 mp 99/ octombrie 2020 2020 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea alipirii parcelelor înscrise în CF nr.85572 Ciugud și CF nr. 85573 Ciugud, proprietatea privată a comunei Ciugud 98/ octombrie 2020 2020 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului local al comunei Ciugud nr.21/20.02.2020 97/ octombrie 2020 2020 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea alipirii parcelelor înscrise în CF nr.85504 Ciugud, CF nr. 85505 Ciugud, CF nr.85506 Ciugud și CF nr.85507 Ciugud, proprietatea privată a comunei Ciugud 96/ octombrie 2020 2020 Descarcă
HOTĂRÂRE privind alegerea viceprimarului comunei Ciugud 95/ octombrie 2020 2020 Descarcă
HOTĂRÂRE privind organizarea Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al comunei Ciugud 94/ septembrie 2020 2020 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea concesionării imobilului teren înscris în CF nr.85483 Ciugud în suprafață de 13 698 mp 93/ septembrie 2020 2020 Descarcă
HOTĂRÂRE privind acordarea de gratuitate la transportul public local elevilor cu domiciliul în comuna Ciugud 92/ septembrie 2020 2020 Descarcă
HOTĂRÂRE privind dezlipirea imobilului înscris în CF nr.85524 Ciugud, proprietatea privată a comunei Ciugud 91/ septembrie 2020 2020 Descarcă
HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020 al comunei Ciugud 90/ septembrie 2020 2020 Descarcă
HOTĂRÂRE privind prelungirea valabilității scrisorii de garantare si a duratei de execuție a contractului de finanțare pentru Proiectul cu titlu “Dezvoltarea serviciilor socio-educative la nivelul comunei Ciugud prin construirea unei grădinițe cu program 89/ septembrie 2020 2020 Descarcă
HOTĂRÂRE privind rezilierea contractului de concesiune nr. 7302/11.08.2017 88/ septembrie 2020 2020 Descarcă
HOTĂRÂRE privind predarea unor bunuri către SC APA CTTA SA ALBA 87/ septembrie 2020 2020 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea alocării suprafeței de 13 400 mp, situată în intravilanul satului Ciugud în vederea stocării temporare a deşeurilor inerte rezultate din activităţi de construcţii și demolări de pe raza UAT Ciugud 86/ septembrie 2020 2020 Descarcă
HOTĂRÂRE privind încheierea unui contract de prestare a serviciului de salubrizare a localităților 85/ septembrie 2020 2020 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării contractului de concesiune nr.132/08.01.2019 încheiat de către comuna Ciugud cu SC SCIFO ÎNTÂIUL SRL 84/ septembrie 2020 2020 Descarcă
HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020 al comunei Ciugud 83/ august 2020 2020 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea schimbării destinației clădirii Școală generală cu clasele I-VIII și Grădinița, Hăpria, comuna Ciugud și a unei suprafețe de teren din spațiu de învățământ în spațiu destinat desfășurării unor activități administrative 82/ august 2020 2020 Descarcă
HOTĂRÂRE privind propunerea schimbării destinației imobilului înscris în CF nr.88764 Ciugud din spațiu de învățământ în clădire administrativă 81/ august 2020 2020 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea concesionării imobilului teren în suprafață totală de 9 996 mp, înscris în CF nr.85500 Ciugud și CF nr.85501 Ciugud 80/ august 2020 2020 Descarcă
HOTĂRÂRE privind modificarea indicatorilor financiari ai investiției cu titlul ”Dezvoltarea serviciilor socio-educative la nivelul comunei Ciugud prin construirea unei grădinițe cu program prelungit” 79/august 2020 2020 Descarcă
HOTĂRÂRE privind modificarea indicatorilor tehnico – financiari ai investiției cu titlul ”Modernizare iluminat public și realizare infrastructura curenți slabi strada Principală în sat Șeușa” 78/august 2020 2020 Descarcă
HOTĂRÂRE privind prelungirea valabilității Contractului de delegare de gestiune a serviciului de transport public local de persoane, prin curse regulate nr.226/1683/19.07.2012 77/ august 2020 2020 Descarcă
HOTĂRÂRE privind atestarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Ciugud 76/ august 2020 2020 Descarcă
HOTĂRÂRE privind dezlipirea imobilului înscris în CF nr.79784 Ciugud, proprietatea privată a comunei Ciugud 75/ august 2020 2020 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea alipirii parcelelor înscrise în CF nr.83527 Ciugud, CF nr. 83526 Ciugud și CF nr.83622 Ciugud, proprietatea privată a comunei Ciugud 74/ august 2020 2020 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea documentației faza SF pentru investiția „Imbunătățire alimentare cu apă potabilă pentru strada Lunga, sat Hăpria, comuna Ciugud, județul Alba” 73/ iulie 2020 2020 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea execuției bugetare pe trimestrul II al anului 2020 72/iulie 2020 2020 Descarcă
HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020 al comunei Ciugud 71/ iulie 2020 2020 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Construire hală (service auto), birouri si împrejmuire pe două laturiˮ pe terenul înscris în CF nr.85540 Ciugud iulie 2020 2020 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea concesionării imobilului teren în suprafață totală de 19.994 mp iulie 2020 2020 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea concesionării imobilului teren în suprafață totală de 10.000 mp, înscris în CF nr.85502 Ciugud și CF nr.85503 Ciugud iulie 2020 2020 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea concesionării imobilului teren înscris în CF nr.85500 Ciugud în suprafață de 4998 mp iulie 2020 2020 Descarcă
HOTĂRÂRE privind acceptarea donaţiei imobilului– teren înscris în CF nr. 83620 Ciugud iulie 2020 2020 Descarcă
HOTĂRÂRE privind acceptarea donaţiei imobilului– teren înscris în CF nr. 90423 Ciugud iulie 2020 2020 Descarcă
HOTĂRÂRE privind acceptarea donaţiei imobilelor – terenuri înscrise în CF nr. 90422 Ciugud și CF nr. 83912 Ciugud iulie 2020 2020 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea volumului de masă lemnoasă ce se va recolta în anul 2020 din fondul forestier - proprietatea comunei Ciugud 63/ iunie 2020 2020 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea participării la Programul privind sprijinirea eficienței energetice și a gestionării inteligente a energiei în infrastructura de iluminat public în vederea obținerii finanțării investiției cu titlu ”Modernizarea sistemului de il 62/ iunie 2020 2020 Descarcă
HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020 al comunei Ciugud 59/ iunie 2020 2020 Descarcă
HOTĂRÂRE privind prelungirea valabilității scrisorii de garantare și a duratei de execuție a contractului de finanțare pentru Proiectul cu titlu „Modernizarea infrastructurii rutiere în comunele Ciugud și Sântimbru, județul Alba” 58/ mai 2020 2020 Descarcă
HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea Contractului de concesiune nr.6392/2017 încheiat între Comuna Ciugud și SC DIROM INTERTRANS SRL 57/ mai 2020 2020 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea organigramei și a statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului comunei Ciugud 55/ mai 2020 2020 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic General al comunei Ciugud și a Regulamentului local de urbanism aferent acestuia 54/ mai 2020 2020 Descarcă
HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020 al comunei Ciugud 53/ mai 2020 2020 Descarcă
HOTĂRÂRE privind reașezarea financiara în urma elaborării proiectului tehnic pentru investiția ”Construire debarcader pe malul râului Mureș in localitatea Drâmbarˮ 52/ mai 2020 2020 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea execuţiei bugetare pentru anul 2019 51/ mai 2020 2020 Descarcă
HOTĂRÂRE privind modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului comunei Ciugud 50/ mai 2020 2020 Descarcă
HOTĂRÂRE privind avizarea documentației de atribuire a serviciului de transport public local în arealul AIDA – TL 49/ mai 2020 2020 Descarcă
HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea Contractului de concesiune nr.3812/2017 încheiat între Comuna Ciugud și SC ATLAS IMOBILIARE SRL 47/ mai 2020 2020 Descarcă
HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea Contractului de concesiune nr.6391/2017 încheiat între Comuna Ciugud și SC BEST SERVICE FOR YOU SRL 45/ mai 2020 2020 Descarcă
HOTĂRÂRE privind încheierea unei convenții în vederea întocmirii amenajamentului silvic pentru terenurile cu vegetație forestieră aflat în proprietatea semnatarilor convenției 44/ aprilie 2020 2020 Descarcă
HOTĂRÂRE privind modificarea Contractului de închiriere nr.4267/2017 încheiat de comuna Ciugud cu Asociația Crescătorilor de Taurine 43/ aprilie 2020 2020 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea indexării impozitelor și taxelor locale cu rata inflației de 3.8% 42/ aprilie 2020 2020 Descarcă
HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020 al comunei Ciugud 41/ aprilie2020 2020 Descarcă
HOTĂRÂRE privind încheierea unui contract de prestare a serviciului de salubrizare a localităților 40/ aprilie 2020 2020 Descarcă
HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii Consiliului local al Comunei Ciugud nr. 132/31.10.2019 39/ aprilie 2020 2020 Descarcă
HOTĂRÂRE privind avizarea Planului Urbanistic General al comunei Ciugud și a Regulamentului local de urbanism aferent acestuia 38/ aprilie 2020 2020 Descarcă
HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Ciugud 37/ martie 2020 2020 Descarcă
HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii Consiliului local al comunei Ciugud nr.152/2019 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale, pe anul 2020 36/ martie 2020 2020 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea concesionării imobilului teren în suprafață totală de 24.919 mp 34/ martie 2020 2020 Descarcă
HOTĂRÂRE privind retragerea comunei Ciugud din cadrul Asociației Intercomunitare de Dezvoltare Alba Iulia (AIDA) 32/ martie 2020 2020 Descarcă
HOTĂRÂRE privind retragerea comunei Ciugud din cadrul Asociației "ALBA-AFRODA" 31/ martie 2020 2020 Descarcă
HOTĂRÂRE privind retragerea comunei Ciugud din cadrul Asociației "Agenția locală a energiei Alba" 30/ martie 2020 2020 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea alipirii parcelelor înscrise în CF nr.70765 Ciugud, CF nr. 76284 Ciugud, CF nr.70745 Ciugud și CF nr.70768 Ciugud, proprietatea privată a comunei Ciugud și modificarea contractului de concesiune nr.2166/2015 29/ martie 2020 2020 Descarcă
HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020 al comunei Ciugud 28/ martie 2020 2020 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea unor măsuri speciale privind modalitatea de desfășurare a ședințelor Consiliului local al comunei Ciugud, precum și modalitatea exercitării votului, pe perioada stării de urgență stabilită prin Decret Prezidențial 27/ martie 2020 2020 Descarcă
HOTĂRÂRE privind atribuirea în folosinţă gratuită a unui spaţiu în favoarea Agenției Naționale pentru Arii Naturale Protejate - Serviciul Teritorial din județul Alba 26/ februarie 2020 2020 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea “Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale acordate la nivelul comunei Ciugiud, pentru perioada 2020-2025” 25/ februarie 2020 2020 Descarcă
HOTĂRÂRE privind prelungirea termenului de valabilitate al Planului Urbanistic General, aprobat prin Hotărârea Consiliului local al comunei Ciugud nr.17/2010 24/ februarie 2020 2020 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea Calendarului activităților social culturale din Comuna Ciugud care se vor desfășura în anul 2020 și a sumelor alocate pentru fiecare eveniment în parte 23/ februarie 2020 2020 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea contribuţiei și cotizației comunei Ciugud pentru funcţionarea serviciului de transport public local 22/ februarie 2020 2020 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea cotizaţiilor şi a contribuţiilor datorate de comuna Ciugud pentru anul 2020 asociaţiilor din care face parte 21/ februarie 2020 2020 Descarcă
HOTĂRÂRE privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru concesionarea imobilului teren în suprafață totală de 9.804 mp 20/ februarie 2020 2020 Descarcă
HOTĂRÂRE privind modificarea unor denumiri de străzi din comuna Ciugud 19/ februarie 2020 2020 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire pensiune turistică, anexă gospodărească, împrejmuire și realizare branșamente utilități 17/ ianuarie 2020 2020 Descarcă
HOTĂRÂRE privind neasumarea responsabilităților ce decurg din cadrul Programului pentru școli al României în perioada 2017-2023 16/ februarie 2020 2020 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea alipirii parcelelor înscrise în CF nr.70362 Ciugud, CF nr. 70361 Ciugud și CF nr.72456 Ciugud, proprietatea privată a comunei Ciugud 15/ februarie 2020 2020 Descarcă
HOTĂRÂRE privind modificarea Contractului de concesiune nr.2165/24.02.2015, încheiat între Comuna Ciugud şi Impresa Pizzarotti&C SpA 14/ februarie 2020 2020 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al comunei Ciugud 13/ februarie 2020 2020 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea concesionării imobilului teren în suprafață totală de 9.804 mp 12/ februarie 2020 2020 Descarcă
HOTĂRÂRE privind modificarea Contractului de concesiune nr.4581/2017 încheiat între Comuna Ciugud și SC Transilvania Nuts SRL 11/ ianuarie 2020 2020 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea investiției ”Valorificarea si promovarea identitatii locale specifica zonei Bazinul Muresului folosind tehnologii moderne” 10/ ianuarie 2020 2020 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea volumului masei lemnoase care se va recolta și valorifica în cursul anului 2020 din fondul forestier proprietatea Comunei Ciugud și aflat în administrarea Ocolului Silvic Valea Ampoiului 9/ ianuarie 2020 2020 Descarcă
HOTĂRÂRE aprobarea privind aprobarea cesiunii unui contract de concesiune 8/ ianuarie 2020 2020 Descarcă
HOTĂRÂRE aprobarea Planului urbanistic zonal „Parc central cu dotări de educație, cultură, sport-agrement, servicii, comerț și zonă rezidențială ” în comuna Ciugud, judeţul Alba 7/ ianuarie 2020 2020 Descarcă
HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea Contractului de concesiune nr.6389/2017 încheiat între Comuna Ciugud și SC Florida Gold SRL 6/ianuarie 2020 2020 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului urbanistic zonal „CONSTRUIRE LOCUINTE UNIFAMILIALE INDIVIDUALE”, beneficiar BENCHEA PERSIDA 5/ ianuarie 2020 2020 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat din raza teritorială a Comunei Ciugud, pentru anul școlar 2020-2021 3/ 22 ianuarie 2020 2020 Descarcă
Hotărâre privind utilizarea excedentului bugetului local pentru acoperirea golurilor de casă provenite din secțiunea de funcționare 2 ianuarie 2020 2020 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local al comunei Ciugud a deficitului secțiunii de dezvoltare in suma de 700.000 lei 1 / ianuarie 2020 2020 Descarcă
Hotărâre privind apobarea resurselor financiare în ceea ce privește implementarea proiectului schimb de destinație din cladire Primărie si consiliu local în centru de zi pentru persoane varstince 2000 / decembrie 2019 2019 Descarcă
Hotărâre privind aprobare instituire ipoteca pe imobilul hala industriala edificata pe terenul concesionat catre S.C. Firmamentum S.R.L. 1066 / martie 2019 2019 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea concesionării unui teren în suprafaţă de 2588 mp 1064 / martie 2019 2019 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului comunei Ciugud 1063 / martie 2019 2019 Descarcă
Hotărâre privind modificarea denumirii unor străzi 1062 / februarie 2019 2019 Descarcă
Hcl privind aprobarea concesionării unui imobil teren în suprafaţă de 1513 mp 1057/ februarie 2019 2019 Descarcă
Hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public Ciugud 1058 / februarie 2019 2019 Descarcă
Hotărâre privind modificarea destinaţiei pentru şcoală cu clasele I-VIII şi Grădiniţă Hăpria 1057 / februarie 2019 2019 Descarcă
Hotărâre privind modificarea denumirii unor străzi din comuna Ciugud 1054 / februarie 2019 2019 Descarcă
Hotărâre privind modificarea denumirii unor străzi din comuna Ciugud 1053 / ianuarie 2019 2019 Descarcă
Hotărâre privind modificarea contractului de concesiune 2165/2015 între comuna Ciugud şi Impressa Pizzarotti/c SPA 1053 / Februarie 2019 2019 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea actualizării referitoare la documentaţia cu rest de executat-reabilitare Scoală Generală Ciugud 1052 / ianuarie 2019 2019 Descarcă
Hotărâre privind stabilirea sancțiunilor în cazul nerespectării obligației de colectare separată a deșeurilor pe teritoriul comunei Ciugud 1030 / ianuarie 2019 2019 Descarcă
Hotărâre privind suplimentarea numărului de asistenți personali ai persoanelor cu handicap grav 1029 / ianuarie 2019 2019 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea rețelei scolare din comuna Ciugud pentru funcționarea în anul școlar 2019-2020 a unităților cu personalitate juridică și a structurilor arondate 1028 / ianuarie 2019 2019 Descarcă
Hotărâre privind folosirea execdentului bugetar local pentru acoperirea golurilor de casă provenite din secțiunea funcționare 1027 / ianuarie 2019 2019 Descarcă
Hotărâre privind acoperirii definitive din excedentul bugetar local al comunei Ciugud a deficitului sectiunii de dezvoltare in suma de 500.00 lei 1026 / ianuarie 2019 2019 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea taxei de racordare la rețeaua de canalizare Mai 2018 2018 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea documentației faza pentru investiția ”Rețea canalizație curenți slabi în zona industrială Drâmbar” 1024 / mai 2018 2018 Descarcă
Hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Ciugud pe anul 2018 1023 / mai 2018 2018 Descarcă
Hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri șI cheltuieli pe anul 2018 al comunei Ciugud 1022 / aprilie 2018 2018 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea documentației pentru investiția ”modernizare iluminat public șI realizare infrastructură curenți slabi strada Iuliu Maniu și parcului în sat Seușa, com. Ciugud, jud Alba 1021 / martie 2018 2018 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea documentației faza pentru investiția ”modernizare iluminat public și infrastructură curenți slabi Teleac, strada Soarelui, sat Teleac, comuna Ciugud, jud. Alba” 1020 / martie 2018 2018 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea documentației faza pentru investița ”modernizare iluminat public și realizare infrastructură curenți slabi în sat Ciugud, comuna Ciugud, județul Alba” 1019 / martie 2018 2018 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea condiților de organizare șI desfășurare a concursului sau examenului pentru ocuparea funcțiilor publice de esecuție vacante din cadrul compartimentului de poliție locală 1018 / martie 2018 2018 Descarcă
Hotărâre privind acceptarea imobilului teren din sat Ciugud, comuna Ciugud, înscris în CF 71446 Ciugud 1016 / martie 2018 2018 Descarcă
Hotărâre privind decontarea navetei cadrelor didactice 1014 / martie 2018 2018 Descarcă
Hotărâre privind modificarea Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Ciugud, județul Alba 1013 / martie 2018 2018 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea valorii proiectului de investiție cu titlul ”Dezvoltarea serviciilor socio-educative la nivelul comunei Ciugud prin construirea unei grădinițe cu program prelungit” 1012 / martie 2018 2018 Descarcă
Hotărâre privind implmentarea proiectului ”Eficientizarea energetică a Centrului Local de Informare și Promovare Turistică” 1011 / martie 2018 2018 Descarcă