Hotărâri

Anul: 2021     Anul: 2020     Anul: 2019     Anul: 2018    
Denumirea documentului Anul Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții „Reabilitare pasarelă peste râul Mureș în comuna Ciugudˮ 101/ septembrie 2021 2021 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții „Amenajare zona centrală sat Hăpriaˮ 100/ septembrie 2021 2021 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții „Modernizarea infrastructurii rutiere în comuna Ciugudˮ 99/ septembrie 2021 2021 Descarcă
HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2021 al comunei Ciugud 98/ septembrie 2021 2021 Descarcă
HOTĂRÂRE privind derularea contractului de închiriere nr. 4267/2017 încheiat de Comuna Ciugud cu Asociaţia Crescătorilor de Taurine 97/ septembrie 2021 2021 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării contractului de finanțare nr.597/19.01.2018 încheiat de către comuna Ciugud cu Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene 94/ septembrie 2021 2021 Descarcă
HOTĂRÂRE privind modificarea organigramei și a statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului comunei Ciugud 91/ septembrie 2021 2021 Descarcă
HOTĂRÂRE privind modificarea contractului de concesiune nr.2166/2015 încheiat de către comuna Ciugud cu SC Pomponio SRL 90/ septembrie 2021 2021 Descarcă
HOTĂRÂRE privind încheierea unui contract de prestare a serviciului de salubrizare a localităților 89/ august 2021 2021 Descarcă
HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2021 al comunei Ciugud 88/ august 2021 2021 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea contractării unui împrumut în valoare de 4 000 000 lei, în conformitate cu prevederile art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2021 pentru unele măsuri fiscal-bugetare privind acordarea unor împrumuturi din Trezoreri 87/ august 2021 2021 Descarcă
HOTĂRÂRE privind prelungirea valabilității scrisorii de garantare si a duratei de execuție a contractului de finanțare pentru Proiectul cu titlu “Dezvoltarea serviciilor socio-educative la nivelul comunei Ciugud prin construirea unei grădinițe cu program 85/ august 2021 2021 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea alocării unei sume de bani Parohiei Ortodoxe Ciugud din bugetul local comunei Ciugud pe anul 2021 84/ august 2021 2021 Descarcă
HOTĂRÂRE privind acordarea a 3 mc. lemn de foc, cu titlu de recompensă pentru rezultatele profesionale obţinute de Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al comunei Ciugud 83/ august 2021 2021 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice 82/ august 2021 2021 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării tarifelor unice și a tarifelor distincte practicate de către operatorul economic delegat, Asocierea SC RER VEST RETIM ECOLOGIC SERVICE SA în raport cu utilizatorii serviciului de salubrizare pentru activitate 81/ iulie 2021 2021 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea Calendarului activităților social culturale din Comuna Ciugud care se vor desfășura în anul 2021 și a sumelor alocate pentru fiecare eveniment în parte 80/ iulie 2021 2021 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea execuţiei bugetare pe trimestrul II al anului 2021 79/ iulie 2021 2021 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea cuantumului și a numărului burselor elevilor acordate de către Școala Gimnazială Ciugud pentru semestrul II al anului școlar 2020-2021 78/ iulie 2021 2021 Descarcă
HOTĂRÂRE privind prelungirea contractului de închiriere nr.276/20.01.2011 încheiat de către Comuna Ciugud cu SC FARCOM FORTE SRL 77/ iulie 2021 2021 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului cu titlul „ACHIZITIONARE DE ECHIPAMENTE IT PENTRU DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚILOR ȘCOLARE ON-LINE DEDICATE ELEVILOR ȘI CADRELOR DIDACTICE DE LA ȘCOALA GIMNAZIALĂ CIUGUD, JUDETUL ALBA” 76/ iulie 2021 2021 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea alocării unei sume de bani pentru organizarea evenimentului „Noaptea pricolicilor-Carnavalul de la Limbaˮ 75/ iunie 2021 2021 Descarcă
HOTĂRÂRE privind completarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al Comunei Ciugud 74/ iunie 2021 2021 Descarcă
HOTĂRÂRE privind modificarea organigramei și a statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului comunei Ciugud 72/ iunie 2021 2021 Descarcă
HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2021 al comunei Ciugud 71/ iunie 2021 2021 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea concesionării imobilului teren în suprafață de 8 648 mp, înscris în CF nr.85487 Ciugud 70/ iunie 2021 2021 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea concesionării imobilului teren în suprafață totală de 9 992 mp, înscris în CF nr.85498 Ciugud și CF nr.85499 Ciugud 69/ iunie 2021 2021 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea concesionării imobilului teren în suprafață de 4 977 mp, înscris în CF nr.85496 Ciugud 68/ iunie 2021 2021 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru „Construire pensiune agroturistică, garaj, piscină și împrejmuire terenˮ, pe terenul înscris în CF nr.90431 Ciugud 67/ iunie 2021 2021 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru „Construire hală de HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru producție, magazii, vestiare, cântar auto și împrejmuireˮ, pe terenul înscris în CF nr.85550 Ciugud 66/ iunie 2021 2021 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru „Construire arhondaricˮ, Schitul „Buna Vestireˮ, Hăpria, pe terenul înscris în CF nr.76819 Ciugud 65/ iunie 2021 2021 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea alipirii parcelelor înscrise în CF nr.83154 Ciugud, CF nr. 83155 Ciugud, CF nr.83151 Ciugud și CF nr.83152 Ciugud, proprietatea privată a comunei Ciugud 64/ iunie 2021 2021 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării unor contracte de concesiune 63/ mai 2021 2021 Descarcă
HOTĂRÂRE privind demararea procedurilor pentru închirierea prin licitaţie publică a unui spaţiu, proprietate publică a comunei Ciugud 62/ mai 2021 2021 Descarcă
HOTĂRÂRE aprobarea contribuției către Asociația Sportivă Inter Ciugud pentru anul 2021 și modificarea Protocolului nr.11972/05.10.2018 61/ mai 2021 2021 Descarcă
HOTĂRÂRE privind dezlipirea imobilului înscris în CF nr.88147 Ciugud, proprietatea privată a comunei Ciugud 60/ mai 2021 2021 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice 59/ mai 2021 2021 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al Comunei Ciugud 58/ mai 2021 2021 Descarcă
HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2021 al comunei Ciugud 57/ mai 2021 2021 Descarcă
HOTĂRÂRE privind modificarea taxei de salubrizare în cazul prestațiilor de care beneficiază utilizatorii din Comuna Ciugud 56/ mai 2021 2021 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „ELABORARE PUZ PENTRU CONSTRUIRE LOCUINTE INDIVIDUALE”, beneficiari: IANCU MARIA si soțul IANCU AUREL 55/ mai 2021 2021 Descarcă
HOTĂRÂRE privind concesionare prin negociere directa cu SC 7 USI SRL 54/ mai 2021 2021 Descarcă
HOTĂRÂRE privind încheierea unui contract de prestare a serviciului de salubrizare a localităților 53/ mai 2021 2021 Descarcă
HOTĂRÂRE privind modificare redeventa cabinete medicale 52/ mai 2021 2021 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea alocării unei sume de bani Parohiei Ortodoxe Limba din bugetul local comunei Ciugud pe anul 2021 51/ aprilie 2021 2021 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea alocării unei sume de bani Parohiei Ortodoxe Șeușa din bugetul local comunei Ciugud pe anul 2021 50/ aprilie 2021 2021 Descarcă
HOTĂRÂRE privind modificarea indicatorilor financiari prin actualizarea bugetului indicativ a investiției cu titlul ”Dezvoltarea serviciilor socio-educative la nivelul comunei Ciugud prin construirea unei grădinițe cu program prelungit” 48/ aprilie 2021 2021 Descarcă
HOTĂRÂRE privind prelungirea valabilității scrisorii de garanție si a duratei de execuție a contractului de finanțare pentru Proiectul cu titlu ,,Modernizarea infrastructurii rutiere în comunele Ciugud și Sântimbru, județul Alba” 46/ aprilie 2021 2021 Descarcă
HOTĂRÂRE privind modificarea indicatorilor tehnico-financiari ai investiției cu titlul ”Modernizarea iluminat public strada Principală în sat Drâmbar, comuna Ciugud, județul Alba” 45/ aprilie 2021 2021 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea contribuţiei și cotizației comunei Ciugud pentru funcţionarea serviciului de transport public local 44/ aprilie 2021 2021 Descarcă
HOTĂRÂRE privind acordul Consiliul local pentru instituirea ipotecii asupra halei industriale edificată pe terenul care face obiectul contractului de concesiune nr. 4143/2019 42/ aprilie 2021 2021 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea utilizării excedentului bugetului local pentru finanțarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare 39/ aprilie 2021 2021 Descarcă
HOTĂRÂRE privind dezlipirea imobilului înscris în CF nr.90456 Ciugud, proprietatea privată a comunei Ciugud 36/ martie 2021 2021 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării și completării contractului de concesiune nr.132/08.01.2019 încheiat de către comuna Ciugud cu SC SCIFO ÎNTÂIUL SRL 35/ martie 2021 2021 Descarcă
HOTĂRÂRE privind constituirea grupului de lucru în vederea identificării așezărilor informale de pe raza adminitrativ teritorială a comunei Ciugud și a luării în evidență a acestora 34/ martie 2021 2021 Descarcă
HOTĂRÂRE privind constituirea Comisiei de evaluare a performantelor profesionale individuale ale secretarului general al unitatii administrativ-teritoriale Comuna Ciugud 33/ martie 2021 2021 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului serviciului de salubrizare a localităţilor din Județul Alba aplicabil pe raza UAT comuna Ciugud 30/ martie 2021 2021 Descarcă
HOTĂRÂRE privind exprimarea acordului pentru radierea dreptului de ipotecă legală împotriva debitoarei SC MICU SERVICE SRL înscris CF nr. 85529 Ciugud 29/ martie 2021 2021 Descarcă
HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Consiliului local al comunei Ciugud nr.116/2020 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale, pe anul 2021 28/ martie 2021 2021 Descarcă
HOTĂRÂRE privind modificarea indicatorilor tehnico-financiari ai investiției cu titlul „SCHIMB DE DESTINAȚIE DIN CLĂDIRE PRIMĂRIE ȘI CONSILIU LOCAL ÎN CENTRU DE ZI PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE ȘI UNITĂȚI DE ÎNGRIJIRE LA DOMICILIU, CU MODERNIZARE ȘI MANSARDĂ” 25/ martie 2021 2021 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea încheierii unui Protocol de colaborare pentru serviciile de gestionare a câinilor fără stăpân 24/ martie 2021 2021 Descarcă
HOTĂRÂRE privind predarea unor bunuri către SC APA CTTA SA ALBA 23/ februarie 20201 2021 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Construire centru logisticˮ pe terenul înscris în CF nr.90484 Ciugud 22/ februarie 2021 2021 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea execuţiei bugetare pentru anul 2020 21/ februarie 2021 2021 Descarcă
HOTĂRÂRE privind identificarea cu date de carte funciară a unui imobil proprietatea publică a comunei Ciugud în vederea întabulării acestuia 20/ februarie 2021 2021 Descarcă
HOTĂRÂRE privind acceptarea donației imobilului-teren înscris în CF nr. 90428 Ciugud 19/ februarie 2021 2021 Descarcă
HOTĂRÂRE aprobarea avizului de oportunitate pentru „ ELABORARE PUZ PENTRU CONSTRUIRE LOCUINTE INDIVIDUALE”, beneficiari: IANCU MARIA si soțul IANCU AUREL 18/ianuarie 2021 2021 Descarcă
HOTĂRÂRE privind acceptarea donaţiei imobilului-teren înscris în CF nr. 90509 Ciugud 17/ ianuarie 2021 2021 Descarcă
HOTĂRÂRE privind modificarea Contractelor de concesiune nr. 3609/07.04.2015 și nr.4222/30.04.2015 încheiate de Comuna Ciugud și IMPRESA PIZZAROTTI&C S.P.A. Sucursala Cluj 16/ ianuarie 2021 2021 Descarcă
HOTĂRÂRE privind modificarea indicatorilor tehnico-financiari ai investiției cu titlul ”Dezvoltarea serviciilor socio-educative la nivelul comunei Ciugud prin construirea unei grădinițe cu program prelungit” 15/ ianuarie 2021 2021 Descarcă
HOTĂRÂRE privind modificarea indicatorilor financiari ai investiției cu titlul ” SCHIMB DE DESTINAȚIE DIN CLĂDIRE PRIMĂRIE ȘI CONSILIU LOCAL ÎN CENTRU DE ZI PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE ȘI UNITĂȚI DE ÎNGRIJIRE LA DOMICILIU, CU MODERNIZARE ȘI MANSARDARE” 14/ ianuarie 2021 2021 Descarcă
HOTĂRÂRE privind modificarea tarifului pentru prestări servicii silvice aferente contractului nr.3204/2018 încheiat de Comuna Ciugud cu Ocolul Silvic Valea Ampoiului 13/ ianuarie 2021 2021 Descarcă
HOTĂRÂRE privind modificarea tarifului pentru prestări servicii silvice aferente contractului nr.3148/2020 încheiat de Comuna Ciugud cu Ocolul Silvic Alba Iulia 12/ ianuarie 2021 2021 Descarcă
HOTĂRÂRE privind modificarea Contractelor de concesiune nr. 1/2774/2020 și nr.3017/2019 încheiate de Comuna Ciugud și SC Transilvania Nuts SRL 11/ ianuarie 2021 2021 Descarcă
HOTĂRÂRE privind completarea Contractului de concesiune nr.6389/2017 încheiat între Comuna Ciugud și SC Florida Gold SRL 10/ ianuarie 2021 2021 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea cuantumului și a numărului burselor elevilor acordate de către Școala Gimnazială Ciugud pentru semestrul I al anului școlar 2020-2021 9/ ianuarie 2021 2021 Descarcă
HOTĂRÂRE privind modificarea Contractului de concesiune nr.2165/24.02.2015, încheiat între Comuna Ciugud şi Impresa Pizzarotti&C SpA 8/ ianuarie 2021 2021 Descarcă
HOTĂRÂRE privind acceptarea donaţiei imobilului-teren înscris în CF nr. 90501 Ciugud 7/ ianuarie 2021 2021 Descarcă
HOTĂRÂRE privind modificarea Contractului de concesiune nr. 2/6489/22.09.2020 încheiat între Comuna Ciugud și SC Horeco Impex SRL 6/ ianuarie 2021 2021 Descarcă
HOTĂRÂRE privind acceptarea donaţiei imobilului-teren înscris în CF nr. 90491 Ciugud 5/ ianuarie 2021 2021 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat din raza teritorială a Comunei Ciugud pentru anul școlar 2021-2022 4/ ianuarie 2021 2021 Descarcă
HOTĂRÂRE privind acordarea unui mandat special primarului comunei Ciugud pentru a vota în Adunarea Generală a AIDA TL delegarea serviciului de tansport publici local și semnarea contractului 3/ ianuarie 2021 2021 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea alipirii parcelelor înscrise în CF nr.85517 Ciugud, CF nr. 85514 Ciugud și CF nr.85580 Ciugud proprietatea privată a comunei Ciugud 1/ ianuarie 2021 2021 Descarcă
HOTĂRÂRE privind modificarea programului de transport public local și a cuantumului biletului 122/ decembrie 2020 2020 Descarcă
HOTĂRÂRE privind utilizarea excedentului bugetului local pentru acoperirea golurilor de casă provenite din secţiunea de funcţionare 121/ decembrie 2020 2020 Descarcă
HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020 al comunei Ciugud 120/ decembrie 2020 2020 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea execuţiei bugetare pe trimestrul IV al anului 2020 119/ decembrie 2020 2020 Descarcă
HOTĂRÂRE privind prelungirea contractului de închiriere nr.276/20.01.2011 încheiat de către Comuna Ciugud cu SC FARCOM FORTE SRL 118/ decembrie 2020 2020 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului anual de acţiuni de interes local pentru repartizarea orelor de muncă în cazul persoanelor care prestează acţiuni sau lucrări de interes local 117/ decembrie 2020 2020 Descarcă
HOTĂRÂRE privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale, pe anul 2021 116/ decembrie 2020 2020 Descarcă
HOTĂRÂRE privind prelungirea valabilității scrisorii de garanție si a duratei de execuție a contractului de finanțare pentru Proiectul cu titlu ,,Modernizarea infrastructurii rutiere în comunele Ciugud și Sântimbru, județul Alba” 115/decembrie 2020 2020 Descarcă
HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020 al comunei Ciugud 114/ decembrie 2020 2020 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea concesionării imobilului teren înscris în CF nr.85550 Ciugud în suprafață de 5836 mp 113/ noiembrie 2020 2020 Descarcă
HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020 al comunei Ciugud 112/ noiembrie 2020 2020 Descarcă
HOTĂRÂRE privind rezilierea contractului de concesiune nr. 6392/13.07.2017 111/noiembrie 2020 2020 Descarcă
HOTĂRÂRE privind modificarea indicatorilor financiari ai investiției cu titlul ” Amenajare parc de rulote pe malul Râului Mureș” 110/noiembrie 2020 2020 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea concesionării imobilului teren înscris în CF nr.85556 Ciugud în suprafață de 1035 mp 109/ noiembrie 2020 2020 Descarcă
HOTĂRÂRE privind acceptarea donaţiei imobilului-teren înscris în CF nr. 90417 Ciugud 108/ noiembrie 2020 2020 Descarcă
HOTĂRÂRE privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al comunei Ciugud în Consiliul de Administraţie al Şcolii Gimnaziale din comuna Ciugud, judeţul Alba 107/ noiembrie 2020 2020 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat din raza teritorială a Comunei Ciugud, pentru anul școlar 2021-2022 106/ noiembrie 2020 2020 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea concesionării imobilului teren, în suprafață totală de 20136 mp, înscris în CF nr. 84041 Ciugud și CF nr.84042 Ciugud 105/ octombrie 2020 2020 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea concesionării imobilului teren, în suprafață totală de 30204 mp, înscris în CF nr. 84043 Ciugud CF nr.84044 Ciugud și CF nr.84045 Ciugud 104/ octombrie 2020 2020 Descarcă
HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020 al comunei Ciugud 103/ octombrie 2020 2020 Descarcă
HOTĂRÂRE privind modificarea indicatorilor financiari ai investiției cu titlul ”Reabilitare și extindere clădire dispensar uman Comuna Ciugud” 102/ octombrie 2020 2020 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea vânzării terenului în suprafață de 8 950 mp, reprezentând parcela cu nr. top. 90461, înscrisă în CF 90461 Ciugud, proprietatea privată a comunei Ciugud 101/ octombrie 2020 2020 Descarcă
HOTĂRÂRE privind rezilierea contractului de concesiune nr. 12121/10.10.2018 100/ octombrie 2020 2020 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea concesionării imobilului teren înscris în CF nr.90466 Ciugud în suprafață de 203 mp 99/ octombrie 2020 2020 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea alipirii parcelelor înscrise în CF nr.85572 Ciugud și CF nr. 85573 Ciugud, proprietatea privată a comunei Ciugud 98/ octombrie 2020 2020 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului local al comunei Ciugud nr.21/20.02.2020 97/ octombrie 2020 2020 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea alipirii parcelelor înscrise în CF nr.85504 Ciugud, CF nr. 85505 Ciugud, CF nr.85506 Ciugud și CF nr.85507 Ciugud, proprietatea privată a comunei Ciugud 96/ octombrie 2020 2020 Descarcă
HOTĂRÂRE privind alegerea viceprimarului comunei Ciugud 95/ octombrie 2020 2020 Descarcă
HOTĂRÂRE privind organizarea Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al comunei Ciugud 94/ septembrie 2020 2020 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea concesionării imobilului teren înscris în CF nr.85483 Ciugud în suprafață de 13 698 mp 93/ septembrie 2020 2020 Descarcă
HOTĂRÂRE privind acordarea de gratuitate la transportul public local elevilor cu domiciliul în comuna Ciugud 92/ septembrie 2020 2020 Descarcă
HOTĂRÂRE privind dezlipirea imobilului înscris în CF nr.85524 Ciugud, proprietatea privată a comunei Ciugud 91/ septembrie 2020 2020 Descarcă
HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020 al comunei Ciugud 90/ septembrie 2020 2020 Descarcă
HOTĂRÂRE privind prelungirea valabilității scrisorii de garantare si a duratei de execuție a contractului de finanțare pentru Proiectul cu titlu “Dezvoltarea serviciilor socio-educative la nivelul comunei Ciugud prin construirea unei grădinițe cu program 89/ septembrie 2020 2020 Descarcă
HOTĂRÂRE privind rezilierea contractului de concesiune nr. 7302/11.08.2017 88/ septembrie 2020 2020 Descarcă
HOTĂRÂRE privind predarea unor bunuri către SC APA CTTA SA ALBA 87/ septembrie 2020 2020 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea alocării suprafeței de 13 400 mp, situată în intravilanul satului Ciugud în vederea stocării temporare a deşeurilor inerte rezultate din activităţi de construcţii și demolări de pe raza UAT Ciugud 86/ septembrie 2020 2020 Descarcă
HOTĂRÂRE privind încheierea unui contract de prestare a serviciului de salubrizare a localităților 85/ septembrie 2020 2020 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării contractului de concesiune nr.132/08.01.2019 încheiat de către comuna Ciugud cu SC SCIFO ÎNTÂIUL SRL 84/ septembrie 2020 2020 Descarcă
HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020 al comunei Ciugud 83/ august 2020 2020 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea schimbării destinației clădirii Școală generală cu clasele I-VIII și Grădinița, Hăpria, comuna Ciugud și a unei suprafețe de teren din spațiu de învățământ în spațiu destinat desfășurării unor activități administrative 82/ august 2020 2020 Descarcă
HOTĂRÂRE privind propunerea schimbării destinației imobilului înscris în CF nr.88764 Ciugud din spațiu de învățământ în clădire administrativă 81/ august 2020 2020 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea concesionării imobilului teren în suprafață totală de 9 996 mp, înscris în CF nr.85500 Ciugud și CF nr.85501 Ciugud 80/ august 2020 2020 Descarcă
HOTĂRÂRE privind modificarea indicatorilor financiari ai investiției cu titlul ”Dezvoltarea serviciilor socio-educative la nivelul comunei Ciugud prin construirea unei grădinițe cu program prelungit” 79/august 2020 2020 Descarcă
HOTĂRÂRE privind modificarea indicatorilor tehnico – financiari ai investiției cu titlul ”Modernizare iluminat public și realizare infrastructura curenți slabi strada Principală în sat Șeușa” 78/august 2020 2020 Descarcă
HOTĂRÂRE privind prelungirea valabilității Contractului de delegare de gestiune a serviciului de transport public local de persoane, prin curse regulate nr.226/1683/19.07.2012 77/ august 2020 2020 Descarcă
HOTĂRÂRE privind atestarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Ciugud 76/ august 2020 2020 Descarcă
HOTĂRÂRE privind dezlipirea imobilului înscris în CF nr.79784 Ciugud, proprietatea privată a comunei Ciugud 75/ august 2020 2020 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea alipirii parcelelor înscrise în CF nr.83527 Ciugud, CF nr. 83526 Ciugud și CF nr.83622 Ciugud, proprietatea privată a comunei Ciugud 74/ august 2020 2020 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea documentației faza SF pentru investiția „Imbunătățire alimentare cu apă potabilă pentru strada Lunga, sat Hăpria, comuna Ciugud, județul Alba” 73/ iulie 2020 2020 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea execuției bugetare pe trimestrul II al anului 2020 72/iulie 2020 2020 Descarcă
HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020 al comunei Ciugud 71/ iulie 2020 2020 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Construire hală (service auto), birouri si împrejmuire pe două laturiˮ pe terenul înscris în CF nr.85540 Ciugud iulie 2020 2020 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea concesionării imobilului teren în suprafață totală de 19.994 mp iulie 2020 2020 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea concesionării imobilului teren în suprafață totală de 10.000 mp, înscris în CF nr.85502 Ciugud și CF nr.85503 Ciugud iulie 2020 2020 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea concesionării imobilului teren înscris în CF nr.85500 Ciugud în suprafață de 4998 mp iulie 2020 2020 Descarcă
HOTĂRÂRE privind acceptarea donaţiei imobilului– teren înscris în CF nr. 83620 Ciugud iulie 2020 2020 Descarcă
HOTĂRÂRE privind acceptarea donaţiei imobilului– teren înscris în CF nr. 90423 Ciugud iulie 2020 2020 Descarcă
HOTĂRÂRE privind acceptarea donaţiei imobilelor – terenuri înscrise în CF nr. 90422 Ciugud și CF nr. 83912 Ciugud iulie 2020 2020 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea volumului de masă lemnoasă ce se va recolta în anul 2020 din fondul forestier - proprietatea comunei Ciugud 63/ iunie 2020 2020 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea participării la Programul privind sprijinirea eficienței energetice și a gestionării inteligente a energiei în infrastructura de iluminat public în vederea obținerii finanțării investiției cu titlu ”Modernizarea sistemului de il 62/ iunie 2020 2020 Descarcă
HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020 al comunei Ciugud 59/ iunie 2020 2020 Descarcă
HOTĂRÂRE privind prelungirea valabilității scrisorii de garantare și a duratei de execuție a contractului de finanțare pentru Proiectul cu titlu „Modernizarea infrastructurii rutiere în comunele Ciugud și Sântimbru, județul Alba” 58/ mai 2020 2020 Descarcă
HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea Contractului de concesiune nr.6392/2017 încheiat între Comuna Ciugud și SC DIROM INTERTRANS SRL 57/ mai 2020 2020 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea organigramei și a statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului comunei Ciugud 55/ mai 2020 2020 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic General al comunei Ciugud și a Regulamentului local de urbanism aferent acestuia 54/ mai 2020 2020 Descarcă
HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020 al comunei Ciugud 53/ mai 2020 2020 Descarcă
HOTĂRÂRE privind reașezarea financiara în urma elaborării proiectului tehnic pentru investiția ”Construire debarcader pe malul râului Mureș in localitatea Drâmbarˮ 52/ mai 2020 2020 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea execuţiei bugetare pentru anul 2019 51/ mai 2020 2020 Descarcă
HOTĂRÂRE privind modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului comunei Ciugud 50/ mai 2020 2020 Descarcă
HOTĂRÂRE privind avizarea documentației de atribuire a serviciului de transport public local în arealul AIDA – TL 49/ mai 2020 2020 Descarcă
HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea Contractului de concesiune nr.3812/2017 încheiat între Comuna Ciugud și SC ATLAS IMOBILIARE SRL 47/ mai 2020 2020 Descarcă
HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea Contractului de concesiune nr.6391/2017 încheiat între Comuna Ciugud și SC BEST SERVICE FOR YOU SRL 45/ mai 2020 2020 Descarcă
HOTĂRÂRE privind încheierea unei convenții în vederea întocmirii amenajamentului silvic pentru terenurile cu vegetație forestieră aflat în proprietatea semnatarilor convenției 44/ aprilie 2020 2020 Descarcă
HOTĂRÂRE privind modificarea Contractului de închiriere nr.4267/2017 încheiat de comuna Ciugud cu Asociația Crescătorilor de Taurine 43/ aprilie 2020 2020 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea indexării impozitelor și taxelor locale cu rata inflației de 3.8% 42/ aprilie 2020 2020 Descarcă
HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020 al comunei Ciugud 41/ aprilie2020 2020 Descarcă
HOTĂRÂRE privind încheierea unui contract de prestare a serviciului de salubrizare a localităților 40/ aprilie 2020 2020 Descarcă
HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii Consiliului local al Comunei Ciugud nr. 132/31.10.2019 39/ aprilie 2020 2020 Descarcă
HOTĂRÂRE privind avizarea Planului Urbanistic General al comunei Ciugud și a Regulamentului local de urbanism aferent acestuia 38/ aprilie 2020 2020 Descarcă
HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Ciugud 37/ martie 2020 2020 Descarcă
HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii Consiliului local al comunei Ciugud nr.152/2019 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale, pe anul 2020 36/ martie 2020 2020 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea concesionării imobilului teren în suprafață totală de 24.919 mp 34/ martie 2020 2020 Descarcă
HOTĂRÂRE privind retragerea comunei Ciugud din cadrul Asociației Intercomunitare de Dezvoltare Alba Iulia (AIDA) 32/ martie 2020 2020 Descarcă
HOTĂRÂRE privind retragerea comunei Ciugud din cadrul Asociației "ALBA-AFRODA" 31/ martie 2020 2020 Descarcă
HOTĂRÂRE privind retragerea comunei Ciugud din cadrul Asociației "Agenția locală a energiei Alba" 30/ martie 2020 2020 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea alipirii parcelelor înscrise în CF nr.70765 Ciugud, CF nr. 76284 Ciugud, CF nr.70745 Ciugud și CF nr.70768 Ciugud, proprietatea privată a comunei Ciugud și modificarea contractului de concesiune nr.2166/2015 29/ martie 2020 2020 Descarcă
HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020 al comunei Ciugud 28/ martie 2020 2020 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea unor măsuri speciale privind modalitatea de desfășurare a ședințelor Consiliului local al comunei Ciugud, precum și modalitatea exercitării votului, pe perioada stării de urgență stabilită prin Decret Prezidențial 27/ martie 2020 2020 Descarcă
HOTĂRÂRE privind atribuirea în folosinţă gratuită a unui spaţiu în favoarea Agenției Naționale pentru Arii Naturale Protejate - Serviciul Teritorial din județul Alba 26/ februarie 2020 2020 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea “Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale acordate la nivelul comunei Ciugiud, pentru perioada 2020-2025” 25/ februarie 2020 2020 Descarcă
HOTĂRÂRE privind prelungirea termenului de valabilitate al Planului Urbanistic General, aprobat prin Hotărârea Consiliului local al comunei Ciugud nr.17/2010 24/ februarie 2020 2020 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea Calendarului activităților social culturale din Comuna Ciugud care se vor desfășura în anul 2020 și a sumelor alocate pentru fiecare eveniment în parte 23/ februarie 2020 2020 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea contribuţiei și cotizației comunei Ciugud pentru funcţionarea serviciului de transport public local 22/ februarie 2020 2020 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea cotizaţiilor şi a contribuţiilor datorate de comuna Ciugud pentru anul 2020 asociaţiilor din care face parte 21/ februarie 2020 2020 Descarcă
HOTĂRÂRE privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru concesionarea imobilului teren în suprafață totală de 9.804 mp 20/ februarie 2020 2020 Descarcă
HOTĂRÂRE privind modificarea unor denumiri de străzi din comuna Ciugud 19/ februarie 2020 2020 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire pensiune turistică, anexă gospodărească, împrejmuire și realizare branșamente utilități 17/ ianuarie 2020 2020 Descarcă
HOTĂRÂRE privind neasumarea responsabilităților ce decurg din cadrul Programului pentru școli al României în perioada 2017-2023 16/ februarie 2020 2020 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea alipirii parcelelor înscrise în CF nr.70362 Ciugud, CF nr. 70361 Ciugud și CF nr.72456 Ciugud, proprietatea privată a comunei Ciugud 15/ februarie 2020 2020 Descarcă
HOTĂRÂRE privind modificarea Contractului de concesiune nr.2165/24.02.2015, încheiat între Comuna Ciugud şi Impresa Pizzarotti&C SpA 14/ februarie 2020 2020 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al comunei Ciugud 13/ februarie 2020 2020 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea concesionării imobilului teren în suprafață totală de 9.804 mp 12/ februarie 2020 2020 Descarcă
HOTĂRÂRE privind modificarea Contractului de concesiune nr.4581/2017 încheiat între Comuna Ciugud și SC Transilvania Nuts SRL 11/ ianuarie 2020 2020 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea investiției ”Valorificarea si promovarea identitatii locale specifica zonei Bazinul Muresului folosind tehnologii moderne” 10/ ianuarie 2020 2020 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea volumului masei lemnoase care se va recolta și valorifica în cursul anului 2020 din fondul forestier proprietatea Comunei Ciugud și aflat în administrarea Ocolului Silvic Valea Ampoiului 9/ ianuarie 2020 2020 Descarcă
HOTĂRÂRE aprobarea privind aprobarea cesiunii unui contract de concesiune 8/ ianuarie 2020 2020 Descarcă
HOTĂRÂRE aprobarea Planului urbanistic zonal „Parc central cu dotări de educație, cultură, sport-agrement, servicii, comerț și zonă rezidențială ” în comuna Ciugud, judeţul Alba 7/ ianuarie 2020 2020 Descarcă
HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea Contractului de concesiune nr.6389/2017 încheiat între Comuna Ciugud și SC Florida Gold SRL 6/ianuarie 2020 2020 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului urbanistic zonal „CONSTRUIRE LOCUINTE UNIFAMILIALE INDIVIDUALE”, beneficiar BENCHEA PERSIDA 5/ ianuarie 2020 2020 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat din raza teritorială a Comunei Ciugud, pentru anul școlar 2020-2021 3/ 22 ianuarie 2020 2020 Descarcă
Hotărâre privind utilizarea excedentului bugetului local pentru acoperirea golurilor de casă provenite din secțiunea de funcționare 2 ianuarie 2020 2020 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local al comunei Ciugud a deficitului secțiunii de dezvoltare in suma de 700.000 lei 1 / ianuarie 2020 2020 Descarcă
Hotărâre privind apobarea resurselor financiare în ceea ce privește implementarea proiectului schimb de destinație din cladire Primărie si consiliu local în centru de zi pentru persoane varstince 2000 / decembrie 2019 2019 Descarcă
Hotărâre privind aprobare instituire ipoteca pe imobilul hala industriala edificata pe terenul concesionat catre S.C. Firmamentum S.R.L. 1066 / martie 2019 2019 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea concesionării unui teren în suprafaţă de 2588 mp 1064 / martie 2019 2019 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului comunei Ciugud 1063 / martie 2019 2019 Descarcă
Hotărâre privind modificarea denumirii unor străzi 1062 / februarie 2019 2019 Descarcă
Hcl privind aprobarea concesionării unui imobil teren în suprafaţă de 1513 mp 1057/ februarie 2019 2019 Descarcă
Hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public Ciugud 1058 / februarie 2019 2019 Descarcă
Hotărâre privind modificarea destinaţiei pentru şcoală cu clasele I-VIII şi Grădiniţă Hăpria 1057 / februarie 2019 2019 Descarcă
Hotărâre privind modificarea denumirii unor străzi din comuna Ciugud 1054 / februarie 2019 2019 Descarcă
Hotărâre privind modificarea denumirii unor străzi din comuna Ciugud 1053 / ianuarie 2019 2019 Descarcă
Hotărâre privind modificarea contractului de concesiune 2165/2015 între comuna Ciugud şi Impressa Pizzarotti/c SPA 1053 / Februarie 2019 2019 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea actualizării referitoare la documentaţia cu rest de executat-reabilitare Scoală Generală Ciugud 1052 / ianuarie 2019 2019 Descarcă
Hotărâre privind stabilirea sancțiunilor în cazul nerespectării obligației de colectare separată a deșeurilor pe teritoriul comunei Ciugud 1030 / ianuarie 2019 2019 Descarcă
Hotărâre privind suplimentarea numărului de asistenți personali ai persoanelor cu handicap grav 1029 / ianuarie 2019 2019 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea rețelei scolare din comuna Ciugud pentru funcționarea în anul școlar 2019-2020 a unităților cu personalitate juridică și a structurilor arondate 1028 / ianuarie 2019 2019 Descarcă
Hotărâre privind folosirea execdentului bugetar local pentru acoperirea golurilor de casă provenite din secțiunea funcționare 1027 / ianuarie 2019 2019 Descarcă
Hotărâre privind acoperirii definitive din excedentul bugetar local al comunei Ciugud a deficitului sectiunii de dezvoltare in suma de 500.00 lei 1026 / ianuarie 2019 2019 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea taxei de racordare la rețeaua de canalizare Mai 2018 2018 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea documentației faza pentru investiția ”Rețea canalizație curenți slabi în zona industrială Drâmbar” 1024 / mai 2018 2018 Descarcă
Hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Ciugud pe anul 2018 1023 / mai 2018 2018 Descarcă
Hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri șI cheltuieli pe anul 2018 al comunei Ciugud 1022 / aprilie 2018 2018 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea documentației pentru investiția ”modernizare iluminat public șI realizare infrastructură curenți slabi strada Iuliu Maniu și parcului în sat Seușa, com. Ciugud, jud Alba 1021 / martie 2018 2018 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea documentației faza pentru investiția ”modernizare iluminat public și infrastructură curenți slabi Teleac, strada Soarelui, sat Teleac, comuna Ciugud, jud. Alba” 1020 / martie 2018 2018 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea documentației faza pentru investița ”modernizare iluminat public și realizare infrastructură curenți slabi în sat Ciugud, comuna Ciugud, județul Alba” 1019 / martie 2018 2018 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea condiților de organizare șI desfășurare a concursului sau examenului pentru ocuparea funcțiilor publice de esecuție vacante din cadrul compartimentului de poliție locală 1018 / martie 2018 2018 Descarcă
Hotărâre privind acceptarea imobilului teren din sat Ciugud, comuna Ciugud, înscris în CF 71446 Ciugud 1016 / martie 2018 2018 Descarcă
Hotărâre privind decontarea navetei cadrelor didactice 1014 / martie 2018 2018 Descarcă
Hotărâre privind modificarea Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Ciugud, județul Alba 1013 / martie 2018 2018 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea valorii proiectului de investiție cu titlul ”Dezvoltarea serviciilor socio-educative la nivelul comunei Ciugud prin construirea unei grădinițe cu program prelungit” 1012 / martie 2018 2018 Descarcă
Hotărâre privind implmentarea proiectului ”Eficientizarea energetică a Centrului Local de Informare și Promovare Turistică” 1011 / martie 2018 2018 Descarcă