Hotărâri anul 2020

Anul: 2020    
Denumirea documentului Anul Descarcă
HOTĂRÂRE privind modificarea programului de transport public local și a cuantumului biletului 122/ decembrie 2020 2020 Descarcă
HOTĂRÂRE privind utilizarea excedentului bugetului local pentru acoperirea golurilor de casă provenite din secţiunea de funcţionare 121/ decembrie 2020 2020 Descarcă
HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020 al comunei Ciugud 120/ decembrie 2020 2020 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea execuţiei bugetare pe trimestrul IV al anului 2020 119/ decembrie 2020 2020 Descarcă
HOTĂRÂRE privind prelungirea contractului de închiriere nr.276/20.01.2011 încheiat de către Comuna Ciugud cu SC FARCOM FORTE SRL 118/ decembrie 2020 2020 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului anual de acţiuni de interes local pentru repartizarea orelor de muncă în cazul persoanelor care prestează acţiuni sau lucrări de interes local 117/ decembrie 2020 2020 Descarcă
HOTĂRÂRE privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale, pe anul 2021 116/ decembrie 2020 2020 Descarcă
HOTĂRÂRE privind prelungirea valabilității scrisorii de garanție si a duratei de execuție a contractului de finanțare pentru Proiectul cu titlu ,,Modernizarea infrastructurii rutiere în comunele Ciugud și Sântimbru, județul Alba” 115/decembrie 2020 2020 Descarcă
HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020 al comunei Ciugud 114/ decembrie 2020 2020 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea concesionării imobilului teren înscris în CF nr.85550 Ciugud în suprafață de 5836 mp 113/ noiembrie 2020 2020 Descarcă
HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020 al comunei Ciugud 112/ noiembrie 2020 2020 Descarcă
HOTĂRÂRE privind rezilierea contractului de concesiune nr. 6392/13.07.2017 111/noiembrie 2020 2020 Descarcă
HOTĂRÂRE privind modificarea indicatorilor financiari ai investiției cu titlul ” Amenajare parc de rulote pe malul Râului Mureș” 110/noiembrie 2020 2020 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea concesionării imobilului teren înscris în CF nr.85556 Ciugud în suprafață de 1035 mp 109/ noiembrie 2020 2020 Descarcă
HOTĂRÂRE privind acceptarea donaţiei imobilului-teren înscris în CF nr. 90417 Ciugud 108/ noiembrie 2020 2020 Descarcă
HOTĂRÂRE privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al comunei Ciugud în Consiliul de Administraţie al Şcolii Gimnaziale din comuna Ciugud, judeţul Alba 107/ noiembrie 2020 2020 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat din raza teritorială a Comunei Ciugud, pentru anul școlar 2021-2022 106/ noiembrie 2020 2020 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea concesionării imobilului teren, în suprafață totală de 20136 mp, înscris în CF nr. 84041 Ciugud și CF nr.84042 Ciugud 105/ octombrie 2020 2020 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea concesionării imobilului teren, în suprafață totală de 30204 mp, înscris în CF nr. 84043 Ciugud CF nr.84044 Ciugud și CF nr.84045 Ciugud 104/ octombrie 2020 2020 Descarcă
HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020 al comunei Ciugud 103/ octombrie 2020 2020 Descarcă
HOTĂRÂRE privind modificarea indicatorilor financiari ai investiției cu titlul ”Reabilitare și extindere clădire dispensar uman Comuna Ciugud” 102/ octombrie 2020 2020 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea vânzării terenului în suprafață de 8 950 mp, reprezentând parcela cu nr. top. 90461, înscrisă în CF 90461 Ciugud, proprietatea privată a comunei Ciugud 101/ octombrie 2020 2020 Descarcă
HOTĂRÂRE privind rezilierea contractului de concesiune nr. 12121/10.10.2018 100/ octombrie 2020 2020 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea concesionării imobilului teren înscris în CF nr.90466 Ciugud în suprafață de 203 mp 99/ octombrie 2020 2020 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea alipirii parcelelor înscrise în CF nr.85572 Ciugud și CF nr. 85573 Ciugud, proprietatea privată a comunei Ciugud 98/ octombrie 2020 2020 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului local al comunei Ciugud nr.21/20.02.2020 97/ octombrie 2020 2020 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea alipirii parcelelor înscrise în CF nr.85504 Ciugud, CF nr. 85505 Ciugud, CF nr.85506 Ciugud și CF nr.85507 Ciugud, proprietatea privată a comunei Ciugud 96/ octombrie 2020 2020 Descarcă
HOTĂRÂRE privind alegerea viceprimarului comunei Ciugud 95/ octombrie 2020 2020 Descarcă
HOTĂRÂRE privind organizarea Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al comunei Ciugud 94/ septembrie 2020 2020 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea concesionării imobilului teren înscris în CF nr.85483 Ciugud în suprafață de 13 698 mp 93/ septembrie 2020 2020 Descarcă
HOTĂRÂRE privind acordarea de gratuitate la transportul public local elevilor cu domiciliul în comuna Ciugud 92/ septembrie 2020 2020 Descarcă
HOTĂRÂRE privind dezlipirea imobilului înscris în CF nr.85524 Ciugud, proprietatea privată a comunei Ciugud 91/ septembrie 2020 2020 Descarcă
HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020 al comunei Ciugud 90/ septembrie 2020 2020 Descarcă
HOTĂRÂRE privind prelungirea valabilității scrisorii de garantare si a duratei de execuție a contractului de finanțare pentru Proiectul cu titlu “Dezvoltarea serviciilor socio-educative la nivelul comunei Ciugud prin construirea unei grădinițe cu program 89/ septembrie 2020 2020 Descarcă
HOTĂRÂRE privind rezilierea contractului de concesiune nr. 7302/11.08.2017 88/ septembrie 2020 2020 Descarcă
HOTĂRÂRE privind predarea unor bunuri către SC APA CTTA SA ALBA 87/ septembrie 2020 2020 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea alocării suprafeței de 13 400 mp, situată în intravilanul satului Ciugud în vederea stocării temporare a deşeurilor inerte rezultate din activităţi de construcţii și demolări de pe raza UAT Ciugud 86/ septembrie 2020 2020 Descarcă
HOTĂRÂRE privind încheierea unui contract de prestare a serviciului de salubrizare a localităților 85/ septembrie 2020 2020 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării contractului de concesiune nr.132/08.01.2019 încheiat de către comuna Ciugud cu SC SCIFO ÎNTÂIUL SRL 84/ septembrie 2020 2020 Descarcă
HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020 al comunei Ciugud 83/ august 2020 2020 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea schimbării destinației clădirii Școală generală cu clasele I-VIII și Grădinița, Hăpria, comuna Ciugud și a unei suprafețe de teren din spațiu de învățământ în spațiu destinat desfășurării unor activități administrative 82/ august 2020 2020 Descarcă
HOTĂRÂRE privind propunerea schimbării destinației imobilului înscris în CF nr.88764 Ciugud din spațiu de învățământ în clădire administrativă 81/ august 2020 2020 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea concesionării imobilului teren în suprafață totală de 9 996 mp, înscris în CF nr.85500 Ciugud și CF nr.85501 Ciugud 80/ august 2020 2020 Descarcă
HOTĂRÂRE privind modificarea indicatorilor financiari ai investiției cu titlul ”Dezvoltarea serviciilor socio-educative la nivelul comunei Ciugud prin construirea unei grădinițe cu program prelungit” 79/august 2020 2020 Descarcă
HOTĂRÂRE privind modificarea indicatorilor tehnico – financiari ai investiției cu titlul ”Modernizare iluminat public și realizare infrastructura curenți slabi strada Principală în sat Șeușa” 78/august 2020 2020 Descarcă
HOTĂRÂRE privind prelungirea valabilității Contractului de delegare de gestiune a serviciului de transport public local de persoane, prin curse regulate nr.226/1683/19.07.2012 77/ august 2020 2020 Descarcă
HOTĂRÂRE privind atestarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Ciugud 76/ august 2020 2020 Descarcă
HOTĂRÂRE privind dezlipirea imobilului înscris în CF nr.79784 Ciugud, proprietatea privată a comunei Ciugud 75/ august 2020 2020 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea alipirii parcelelor înscrise în CF nr.83527 Ciugud, CF nr. 83526 Ciugud și CF nr.83622 Ciugud, proprietatea privată a comunei Ciugud 74/ august 2020 2020 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea documentației faza SF pentru investiția „Imbunătățire alimentare cu apă potabilă pentru strada Lunga, sat Hăpria, comuna Ciugud, județul Alba” 73/ iulie 2020 2020 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea execuției bugetare pe trimestrul II al anului 2020 72/iulie 2020 2020 Descarcă
HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020 al comunei Ciugud 71/ iulie 2020 2020 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Construire hală (service auto), birouri si împrejmuire pe două laturiˮ pe terenul înscris în CF nr.85540 Ciugud iulie 2020 2020 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea concesionării imobilului teren în suprafață totală de 19.994 mp iulie 2020 2020 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea concesionării imobilului teren în suprafață totală de 10.000 mp, înscris în CF nr.85502 Ciugud și CF nr.85503 Ciugud iulie 2020 2020 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea concesionării imobilului teren înscris în CF nr.85500 Ciugud în suprafață de 4998 mp iulie 2020 2020 Descarcă
HOTĂRÂRE privind acceptarea donaţiei imobilului– teren înscris în CF nr. 83620 Ciugud iulie 2020 2020 Descarcă
HOTĂRÂRE privind acceptarea donaţiei imobilului– teren înscris în CF nr. 90423 Ciugud iulie 2020 2020 Descarcă
HOTĂRÂRE privind acceptarea donaţiei imobilelor – terenuri înscrise în CF nr. 90422 Ciugud și CF nr. 83912 Ciugud iulie 2020 2020 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea volumului de masă lemnoasă ce se va recolta în anul 2020 din fondul forestier - proprietatea comunei Ciugud 63/ iunie 2020 2020 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea participării la Programul privind sprijinirea eficienței energetice și a gestionării inteligente a energiei în infrastructura de iluminat public în vederea obținerii finanțării investiției cu titlu ”Modernizarea sistemului de il 62/ iunie 2020 2020 Descarcă
HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020 al comunei Ciugud 59/ iunie 2020 2020 Descarcă
HOTĂRÂRE privind prelungirea valabilității scrisorii de garantare și a duratei de execuție a contractului de finanțare pentru Proiectul cu titlu „Modernizarea infrastructurii rutiere în comunele Ciugud și Sântimbru, județul Alba” 58/ mai 2020 2020 Descarcă
HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea Contractului de concesiune nr.6392/2017 încheiat între Comuna Ciugud și SC DIROM INTERTRANS SRL 57/ mai 2020 2020 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea organigramei și a statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului comunei Ciugud 55/ mai 2020 2020 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic General al comunei Ciugud și a Regulamentului local de urbanism aferent acestuia 54/ mai 2020 2020 Descarcă
HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020 al comunei Ciugud 53/ mai 2020 2020 Descarcă
HOTĂRÂRE privind reașezarea financiara în urma elaborării proiectului tehnic pentru investiția ”Construire debarcader pe malul râului Mureș in localitatea Drâmbarˮ 52/ mai 2020 2020 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea execuţiei bugetare pentru anul 2019 51/ mai 2020 2020 Descarcă
HOTĂRÂRE privind modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului comunei Ciugud 50/ mai 2020 2020 Descarcă
HOTĂRÂRE privind avizarea documentației de atribuire a serviciului de transport public local în arealul AIDA – TL 49/ mai 2020 2020 Descarcă
HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea Contractului de concesiune nr.3812/2017 încheiat între Comuna Ciugud și SC ATLAS IMOBILIARE SRL 47/ mai 2020 2020 Descarcă
HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea Contractului de concesiune nr.6391/2017 încheiat între Comuna Ciugud și SC BEST SERVICE FOR YOU SRL 45/ mai 2020 2020 Descarcă
HOTĂRÂRE privind încheierea unei convenții în vederea întocmirii amenajamentului silvic pentru terenurile cu vegetație forestieră aflat în proprietatea semnatarilor convenției 44/ aprilie 2020 2020 Descarcă
HOTĂRÂRE privind modificarea Contractului de închiriere nr.4267/2017 încheiat de comuna Ciugud cu Asociația Crescătorilor de Taurine 43/ aprilie 2020 2020 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea indexării impozitelor și taxelor locale cu rata inflației de 3.8% 42/ aprilie 2020 2020 Descarcă
HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020 al comunei Ciugud 41/ aprilie2020 2020 Descarcă
HOTĂRÂRE privind încheierea unui contract de prestare a serviciului de salubrizare a localităților 40/ aprilie 2020 2020 Descarcă
HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii Consiliului local al Comunei Ciugud nr. 132/31.10.2019 39/ aprilie 2020 2020 Descarcă
HOTĂRÂRE privind avizarea Planului Urbanistic General al comunei Ciugud și a Regulamentului local de urbanism aferent acestuia 38/ aprilie 2020 2020 Descarcă
HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Ciugud 37/ martie 2020 2020 Descarcă
HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii Consiliului local al comunei Ciugud nr.152/2019 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale, pe anul 2020 36/ martie 2020 2020 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea concesionării imobilului teren în suprafață totală de 24.919 mp 34/ martie 2020 2020 Descarcă
HOTĂRÂRE privind retragerea comunei Ciugud din cadrul Asociației Intercomunitare de Dezvoltare Alba Iulia (AIDA) 32/ martie 2020 2020 Descarcă
HOTĂRÂRE privind retragerea comunei Ciugud din cadrul Asociației "ALBA-AFRODA" 31/ martie 2020 2020 Descarcă
HOTĂRÂRE privind retragerea comunei Ciugud din cadrul Asociației "Agenția locală a energiei Alba" 30/ martie 2020 2020 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea alipirii parcelelor înscrise în CF nr.70765 Ciugud, CF nr. 76284 Ciugud, CF nr.70745 Ciugud și CF nr.70768 Ciugud, proprietatea privată a comunei Ciugud și modificarea contractului de concesiune nr.2166/2015 29/ martie 2020 2020 Descarcă
HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020 al comunei Ciugud 28/ martie 2020 2020 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea unor măsuri speciale privind modalitatea de desfășurare a ședințelor Consiliului local al comunei Ciugud, precum și modalitatea exercitării votului, pe perioada stării de urgență stabilită prin Decret Prezidențial 27/ martie 2020 2020 Descarcă
HOTĂRÂRE privind atribuirea în folosinţă gratuită a unui spaţiu în favoarea Agenției Naționale pentru Arii Naturale Protejate - Serviciul Teritorial din județul Alba 26/ februarie 2020 2020 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea “Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale acordate la nivelul comunei Ciugiud, pentru perioada 2020-2025” 25/ februarie 2020 2020 Descarcă
HOTĂRÂRE privind prelungirea termenului de valabilitate al Planului Urbanistic General, aprobat prin Hotărârea Consiliului local al comunei Ciugud nr.17/2010 24/ februarie 2020 2020 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea Calendarului activităților social culturale din Comuna Ciugud care se vor desfășura în anul 2020 și a sumelor alocate pentru fiecare eveniment în parte 23/ februarie 2020 2020 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea contribuţiei și cotizației comunei Ciugud pentru funcţionarea serviciului de transport public local 22/ februarie 2020 2020 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea cotizaţiilor şi a contribuţiilor datorate de comuna Ciugud pentru anul 2020 asociaţiilor din care face parte 21/ februarie 2020 2020 Descarcă
HOTĂRÂRE privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru concesionarea imobilului teren în suprafață totală de 9.804 mp 20/ februarie 2020 2020 Descarcă
HOTĂRÂRE privind modificarea unor denumiri de străzi din comuna Ciugud 19/ februarie 2020 2020 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire pensiune turistică, anexă gospodărească, împrejmuire și realizare branșamente utilități 17/ ianuarie 2020 2020 Descarcă
HOTĂRÂRE privind neasumarea responsabilităților ce decurg din cadrul Programului pentru școli al României în perioada 2017-2023 16/ februarie 2020 2020 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea alipirii parcelelor înscrise în CF nr.70362 Ciugud, CF nr. 70361 Ciugud și CF nr.72456 Ciugud, proprietatea privată a comunei Ciugud 15/ februarie 2020 2020 Descarcă
HOTĂRÂRE privind modificarea Contractului de concesiune nr.2165/24.02.2015, încheiat între Comuna Ciugud şi Impresa Pizzarotti&C SpA 14/ februarie 2020 2020 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al comunei Ciugud 13/ februarie 2020 2020 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea concesionării imobilului teren în suprafață totală de 9.804 mp 12/ februarie 2020 2020 Descarcă
HOTĂRÂRE privind modificarea Contractului de concesiune nr.4581/2017 încheiat între Comuna Ciugud și SC Transilvania Nuts SRL 11/ ianuarie 2020 2020 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea investiției ”Valorificarea si promovarea identitatii locale specifica zonei Bazinul Muresului folosind tehnologii moderne” 10/ ianuarie 2020 2020 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea volumului masei lemnoase care se va recolta și valorifica în cursul anului 2020 din fondul forestier proprietatea Comunei Ciugud și aflat în administrarea Ocolului Silvic Valea Ampoiului 9/ ianuarie 2020 2020 Descarcă
HOTĂRÂRE aprobarea privind aprobarea cesiunii unui contract de concesiune 8/ ianuarie 2020 2020 Descarcă
HOTĂRÂRE aprobarea Planului urbanistic zonal „Parc central cu dotări de educație, cultură, sport-agrement, servicii, comerț și zonă rezidențială ” în comuna Ciugud, judeţul Alba 7/ ianuarie 2020 2020 Descarcă
HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea Contractului de concesiune nr.6389/2017 încheiat între Comuna Ciugud și SC Florida Gold SRL 6/ianuarie 2020 2020 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului urbanistic zonal „CONSTRUIRE LOCUINTE UNIFAMILIALE INDIVIDUALE”, beneficiar BENCHEA PERSIDA 5/ ianuarie 2020 2020 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat din raza teritorială a Comunei Ciugud, pentru anul școlar 2020-2021 3/ 22 ianuarie 2020 2020 Descarcă
Hotărâre privind utilizarea excedentului bugetului local pentru acoperirea golurilor de casă provenite din secțiunea de funcționare 2 ianuarie 2020 2020 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local al comunei Ciugud a deficitului secțiunii de dezvoltare in suma de 700.000 lei 1 / ianuarie 2020 2020 Descarcă