Hotărâri anul 2021

Anul: 2021    
Denumirea documentului Anul Descarcă
HOTĂRÂRE privind modificarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției cu titlul „Amenajare parc de rulote pe malul Râului Mureș” 142/ decembrie 2021 2021 Descarcă
HOTĂRÂRE privind utilizarea excedentului bugetului local pentru acoperirea golurilor de casă provenite din secţiunea de funcţionare 141/ decembrie 2021 2021 Descarcă
HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2021 al comunei Ciugud 140/ decembrie 2021 2021 Descarcă
HOTĂRÂRE privind modificarea contractului de execuție lucrări nr. 2/514 din data 22.01.2020 pentru obiectivul investiției „Construire pod si drumuri de acces in comuna Ciugud” 139/ decembrie 2021 2021 Descarcă
HOTĂRÂRE privind modificarea documentației tehnice etapa SF pentru obiectivul de investiție ”Montare de stații de reîncărcare a autovehiculelor electrice în comuna Ciugud” 138/ decembrie 2021 2021 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea protocolului de colaborare privind colectarea selective a deseurilor de echipamente electrice si electronice(DEEE) 137/ decembrie 2021 2021 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului anual de acţiuni de interes local pentru repartizarea orelor de muncă în cazul persoanelor care prestează acțiuni sau lucrări de interes local 136/ decembrie 2021 2021 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice 135/ decembrie 2021 2021 Descarcă
HOTĂRÂRE pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea condițiilor de majorare a impozitului pe clădirile și terenurile neîngrijite de pe raza comunei Ciugud 134/ decembrie 2021 2021 Descarcă
HOTĂRÂRE privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi a amenzilor aplicabile pentru anul 2022 133/ decembrie 2021 2021 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiție „Dezvoltarea serviciilor socio-educative la nivelul comunei Ciugud prin construirea unei grădinițe cu program prelungit” 132/ noiembrie 2021 2021 Descarcă
HOTĂRÂRE privind dezlipirea imobilului înscris în CF nr.90544 Ciugud, proprietatea privată a comunei Ciugud 131/ noiembrie 2021 2021 Descarcă
HOTĂRÂRE privind dezlipirea imobilului înscris în CF nr.90543 Ciugud, proprietatea privată a comunei Ciugud 130 / noiembrie 2021 2021 Descarcă
HOTĂRÂRE privind dezlipirea imobilului înscris în CF nr.90542 Ciugud, proprietatea privată a comunei Ciugud 129/ noiembrie 2021 2021 Descarcă
HOTĂRÂRE privind dezlipirea imobilului înscris în CF nr.90541 Ciugud, proprietatea privată a comunei Ciugud 128/ noiembrie 2021 2021 Descarcă
HOTĂRÂRE privind dezlipirea imobilului înscris în CF nr.90540 Ciugud, proprietatea privată a comunei Ciugud 127/ noiembrie 2021 2021 Descarcă
HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2021 al comunei Ciugud 126/ noiembrie 2021 2021 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat din raza teritorială a Comunei Ciugud, pentru anul școlar 2022-2023 125/ noiembrie 2021 2021 Descarcă
HOTĂRÂRE privind rezilierea contractului de închiriere nr. 4267/2017 încheiat de Comuna Ciugud cu Asociaţia Crescătorilor de Taurine 124/ noiembrie 2021 2021 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea documentației faza SF pentru investiția „Înlocuire și extindere rețea apă potabilă cu branșamente, localitatea Limba, comuna Ciugud, jud. Alba” 123/ noiembrie 2021 2021 Descarcă
HOTĂRÂRE privind modificarea contractului de execuție lucrări nr. 16/4470/15.06.2021 pentru obiectivul de investiție „SCHIMB DE DESTINAȚIE DIN CLĂDIRE PRIMĂRIE ȘI CONSILIU LOCAL ÎN CENTRU DE ZI PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE ȘI UNITĂȚI DE ÎNGRIJIRE LA DOMICILI 122/ noiembrie 2021 2021 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice 121/ noiembrie 2021 2021 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea participării Comunei Ciugud, județul Alba la realizarea proiectului Via Transilvanica (Calea Transilvaniei) 120/ noiembrie 2021 2021 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea concesionării imobilului teren în suprafață totală de de 9 999 mp, înscris în CF nr.85494 Ciugud și CF nr.85495 Ciugud 119/ noiembrie 2021 2021 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea participării la Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: stații de reîncărcare 117/ noiembrie 2021 2021 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea participării la Programul privind sprijinirea eficienței energetice și a gestionării inteligente a energiei în infrastructura de iluminat public în vederea obținerii finanțării investiției cu titlu ”Creșterea eficienței energeti 116/ noiembrie 2021 2021 Descarcă
HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2021 al comunei Ciugud 115/noiembrie 2021 2021 Descarcă
HOTĂRÂRE privind alegerea președintelui de ședință 114/ noiembrie 2021 2021 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea protocolului de colaborare privind colectarea selective a ambalajelor prin amplasarea si testarea echipamentelor de tip RVM la nivelul Comunei Ciugud 113/ octombrie 2021 2021 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Construire Hală de producție și împrejmuireˮ pe terenul situat în intravilanul localității Drâmbar, strada Europei, nr.10, comuna Ciugud, județul Alba 112/ octombrie 2021 2021 Descarcă
HOTĂRÂRE privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului local al comunei Ciugud în Comisia de evaluare a probei de interviu pentru ocuparea funcției de director la Școala Gimnazială Ciugud 111/ octombrie 2021 2021 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea documentației faza DALI pentru investiția ”Eficientizare energetică clădire școală generală și grădiniță , corpul B, Comuna Ciugud, Sat Hăpria” 110/ octombrie 2021 2021 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea cuantumului și a numărului burselor elevilor acordate de către Școala Gimnazială Ciugud pentru semestrul I al anului școlar 2021-2022 109/ octombrie 2021 2021 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru investiția „Construire pod si drumuri de acces in comuna Ciugud” 108/ octombrie 2021 2021 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea suplimentării contribuției Comunei Ciugud pe anul 2021 pentru transportul public 107/ octombrie 2021 2021 Descarcă
HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2021 al comunei Ciugud 106/ octombrie 2021 2021 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea execuţiei bugetare pe trimestrul III al anului 2021 105/ octombrie 2021 2021 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice 104/ octombrie 2021 2021 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea alocării unei sume de bani Asociației Intercomunitare de Dezvoltare Ciugud Sântimbru din bugetul local al comunei Ciugud pentru implementarea proiectului „Modernizarea infrastructurii rutiere în comunele Ciugud și Sântimbru” 103/ octombrie 2021 2021 Descarcă
HOTĂRÂRE privind prelungirea valabilității scrisorii de garanție si a duratei de execuție a contractului de finanțare pentru obiectivul de investiții ,,Modernizarea infrastructurii rutiere în comunele Ciugud și Sântimbru, județul Alba” 102/ octombrie 2021 2021 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții „Reabilitare pasarelă peste râul Mureș în comuna Ciugudˮ 101/ septembrie 2021 2021 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții „Amenajare zona centrală sat Hăpria” 100/ septembrie 2021 2021 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții „Modernizarea infrastructurii rutiere în comuna Ciugudˮ 99/ septembrie 2021 2021 Descarcă
HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2021 al comunei Ciugud 98/ septembrie 2021 2021 Descarcă
HOTĂRÂRE privind derularea contractului de închiriere nr. 4267/2017 încheiat de Comuna Ciugud cu Asociaţia Crescătorilor de Taurine 97/ septembrie 2021 2021 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării contractului de finanțare nr.597/19.01.2018 încheiat de către comuna Ciugud cu Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene 94/ septembrie 2021 2021 Descarcă
HOTĂRÂRE privind modificarea organigramei și a statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului comunei Ciugud 91/ septembrie 2021 2021 Descarcă
HOTĂRÂRE privind modificarea contractului de concesiune nr.2166/2015 încheiat de către comuna Ciugud cu SC Pomponio SRL 90/ septembrie 2021 2021 Descarcă
HOTĂRÂRE privind încheierea unui contract de prestare a serviciului de salubrizare a localităților 89/ august 2021 2021 Descarcă
HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2021 al comunei Ciugud 88/ august 2021 2021 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea contractării unui împrumut în valoare de 4 000 000 lei, în conformitate cu prevederile art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2021 pentru unele măsuri fiscal-bugetare privind acordarea unor împrumuturi din Trezoreri 87/ august 2021 2021 Descarcă
HOTĂRÂRE privind prelungirea valabilității scrisorii de garantare si a duratei de execuție a contractului de finanțare pentru Proiectul cu titlu “Dezvoltarea serviciilor socio-educative la nivelul comunei Ciugud prin construirea unei grădinițe cu program 85/ august 2021 2021 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea alocării unei sume de bani Parohiei Ortodoxe Ciugud din bugetul local comunei Ciugud pe anul 2021 84/ august 2021 2021 Descarcă
HOTĂRÂRE privind acordarea a 3 mc. lemn de foc, cu titlu de recompensă pentru rezultatele profesionale obţinute de Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al comunei Ciugud 83/ august 2021 2021 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice 82/ august 2021 2021 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării tarifelor unice și a tarifelor distincte practicate de către operatorul economic delegat, Asocierea SC RER VEST RETIM ECOLOGIC SERVICE SA în raport cu utilizatorii serviciului de salubrizare pentru activitate 81/ iulie 2021 2021 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea Calendarului activităților social culturale din Comuna Ciugud care se vor desfășura în anul 2021 și a sumelor alocate pentru fiecare eveniment în parte 80/ iulie 2021 2021 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea execuţiei bugetare pe trimestrul II al anului 2021 79/ iulie 2021 2021 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea cuantumului și a numărului burselor elevilor acordate de către Școala Gimnazială Ciugud pentru semestrul II al anului școlar 2020-2021 78/ iulie 2021 2021 Descarcă
HOTĂRÂRE privind prelungirea contractului de închiriere nr.276/20.01.2011 încheiat de către Comuna Ciugud cu SC FARCOM FORTE SRL 77/ iulie 2021 2021 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului cu titlul „ACHIZITIONARE DE ECHIPAMENTE IT PENTRU DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚILOR ȘCOLARE ON-LINE DEDICATE ELEVILOR ȘI CADRELOR DIDACTICE DE LA ȘCOALA GIMNAZIALĂ CIUGUD, JUDETUL ALBA” 76/ iulie 2021 2021 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea alocării unei sume de bani pentru organizarea evenimentului „Noaptea pricolicilor-Carnavalul de la Limbaˮ 75/ iunie 2021 2021 Descarcă
HOTĂRÂRE privind completarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al Comunei Ciugud 74/ iunie 2021 2021 Descarcă
HOTĂRÂRE privind modificarea organigramei și a statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului comunei Ciugud 72/ iunie 2021 2021 Descarcă
HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2021 al comunei Ciugud 71/ iunie 2021 2021 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea concesionării imobilului teren în suprafață de 8 648 mp, înscris în CF nr.85487 Ciugud 70/ iunie 2021 2021 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea concesionării imobilului teren în suprafață totală de 9 992 mp, înscris în CF nr.85498 Ciugud și CF nr.85499 Ciugud 69/ iunie 2021 2021 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea concesionării imobilului teren în suprafață de 4 977 mp, înscris în CF nr.85496 Ciugud 68/ iunie 2021 2021 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru „Construire pensiune agroturistică, garaj, piscină și împrejmuire terenˮ, pe terenul înscris în CF nr.90431 Ciugud 67/ iunie 2021 2021 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru „Construire hală de HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru producție, magazii, vestiare, cântar auto și împrejmuireˮ, pe terenul înscris în CF nr.85550 Ciugud 66/ iunie 2021 2021 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru „Construire arhondaricˮ, Schitul „Buna Vestireˮ, Hăpria, pe terenul înscris în CF nr.76819 Ciugud 65/ iunie 2021 2021 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea alipirii parcelelor înscrise în CF nr.83154 Ciugud, CF nr. 83155 Ciugud, CF nr.83151 Ciugud și CF nr.83152 Ciugud, proprietatea privată a comunei Ciugud 64/ iunie 2021 2021 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării unor contracte de concesiune 63/ mai 2021 2021 Descarcă
HOTĂRÂRE privind demararea procedurilor pentru închirierea prin licitaţie publică a unui spaţiu, proprietate publică a comunei Ciugud 62/ mai 2021 2021 Descarcă
HOTĂRÂRE aprobarea contribuției către Asociația Sportivă Inter Ciugud pentru anul 2021 și modificarea Protocolului nr.11972/05.10.2018 61/ mai 2021 2021 Descarcă
HOTĂRÂRE privind dezlipirea imobilului înscris în CF nr.88147 Ciugud, proprietatea privată a comunei Ciugud 60/ mai 2021 2021 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice 59/ mai 2021 2021 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al Comunei Ciugud 58/ mai 2021 2021 Descarcă
HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2021 al comunei Ciugud 57/ mai 2021 2021 Descarcă
HOTĂRÂRE privind modificarea taxei de salubrizare în cazul prestațiilor de care beneficiază utilizatorii din Comuna Ciugud 56/ mai 2021 2021 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „ELABORARE PUZ PENTRU CONSTRUIRE LOCUINTE INDIVIDUALE”, beneficiari: IANCU MARIA si soțul IANCU AUREL 55/ mai 2021 2021 Descarcă
HOTĂRÂRE privind concesionare prin negociere directa cu SC 7 USI SRL 54/ mai 2021 2021 Descarcă
HOTĂRÂRE privind încheierea unui contract de prestare a serviciului de salubrizare a localităților 53/ mai 2021 2021 Descarcă
HOTĂRÂRE privind modificare redeventa cabinete medicale 52/ mai 2021 2021 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea alocării unei sume de bani Parohiei Ortodoxe Limba din bugetul local comunei Ciugud pe anul 2021 51/ aprilie 2021 2021 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea alocării unei sume de bani Parohiei Ortodoxe Șeușa din bugetul local comunei Ciugud pe anul 2021 50/ aprilie 2021 2021 Descarcă
HOTĂRÂRE privind modificarea indicatorilor financiari prin actualizarea bugetului indicativ a investiției cu titlul ”Dezvoltarea serviciilor socio-educative la nivelul comunei Ciugud prin construirea unei grădinițe cu program prelungit” 48/ aprilie 2021 2021 Descarcă
HOTĂRÂRE privind prelungirea valabilității scrisorii de garanție si a duratei de execuție a contractului de finanțare pentru Proiectul cu titlu ,,Modernizarea infrastructurii rutiere în comunele Ciugud și Sântimbru, județul Alba” 46/ aprilie 2021 2021 Descarcă
HOTĂRÂRE privind modificarea indicatorilor tehnico-financiari ai investiției cu titlul ”Modernizarea iluminat public strada Principală în sat Drâmbar, comuna Ciugud, județul Alba” 45/ aprilie 2021 2021 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea contribuţiei și cotizației comunei Ciugud pentru funcţionarea serviciului de transport public local 44/ aprilie 2021 2021 Descarcă
HOTĂRÂRE privind acordul Consiliul local pentru instituirea ipotecii asupra halei industriale edificată pe terenul care face obiectul contractului de concesiune nr. 4143/2019 42/ aprilie 2021 2021 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea utilizării excedentului bugetului local pentru finanțarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare 39/ aprilie 2021 2021 Descarcă
HOTĂRÂRE privind dezlipirea imobilului înscris în CF nr.90456 Ciugud, proprietatea privată a comunei Ciugud 36/ martie 2021 2021 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării și completării contractului de concesiune nr.132/08.01.2019 încheiat de către comuna Ciugud cu SC SCIFO ÎNTÂIUL SRL 35/ martie 2021 2021 Descarcă
HOTĂRÂRE privind constituirea grupului de lucru în vederea identificării așezărilor informale de pe raza adminitrativ teritorială a comunei Ciugud și a luării în evidență a acestora 34/ martie 2021 2021 Descarcă
HOTĂRÂRE privind constituirea Comisiei de evaluare a performantelor profesionale individuale ale secretarului general al unitatii administrativ-teritoriale Comuna Ciugud 33/ martie 2021 2021 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului serviciului de salubrizare a localităţilor din Județul Alba aplicabil pe raza UAT comuna Ciugud 30/ martie 2021 2021 Descarcă
HOTĂRÂRE privind exprimarea acordului pentru radierea dreptului de ipotecă legală împotriva debitoarei SC MICU SERVICE SRL înscris CF nr. 85529 Ciugud 29/ martie 2021 2021 Descarcă
HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Consiliului local al comunei Ciugud nr.116/2020 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale, pe anul 2021 28/ martie 2021 2021 Descarcă
HOTĂRÂRE privind modificarea indicatorilor tehnico-financiari ai investiției cu titlul „SCHIMB DE DESTINAȚIE DIN CLĂDIRE PRIMĂRIE ȘI CONSILIU LOCAL ÎN CENTRU DE ZI PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE ȘI UNITĂȚI DE ÎNGRIJIRE LA DOMICILIU, CU MODERNIZARE ȘI MANSARDĂ” 25/ martie 2021 2021 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea încheierii unui Protocol de colaborare pentru serviciile de gestionare a câinilor fără stăpân 24/ martie 2021 2021 Descarcă
HOTĂRÂRE privind predarea unor bunuri către SC APA CTTA SA ALBA 23/ februarie 20201 2021 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Construire centru logisticˮ pe terenul înscris în CF nr.90484 Ciugud 22/ februarie 2021 2021 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea execuţiei bugetare pentru anul 2020 21/ februarie 2021 2021 Descarcă
HOTĂRÂRE privind identificarea cu date de carte funciară a unui imobil proprietatea publică a comunei Ciugud în vederea întabulării acestuia 20/ februarie 2021 2021 Descarcă
HOTĂRÂRE privind acceptarea donației imobilului-teren înscris în CF nr. 90428 Ciugud 19/ februarie 2021 2021 Descarcă
HOTĂRÂRE aprobarea avizului de oportunitate pentru „ ELABORARE PUZ PENTRU CONSTRUIRE LOCUINTE INDIVIDUALE”, beneficiari: IANCU MARIA si soțul IANCU AUREL 18/ianuarie 2021 2021 Descarcă
HOTĂRÂRE privind acceptarea donaţiei imobilului-teren înscris în CF nr. 90509 Ciugud 17/ ianuarie 2021 2021 Descarcă
HOTĂRÂRE privind modificarea Contractelor de concesiune nr. 3609/07.04.2015 și nr.4222/30.04.2015 încheiate de Comuna Ciugud și IMPRESA PIZZAROTTI&C S.P.A. Sucursala Cluj 16/ ianuarie 2021 2021 Descarcă
HOTĂRÂRE privind modificarea indicatorilor tehnico-financiari ai investiției cu titlul ”Dezvoltarea serviciilor socio-educative la nivelul comunei Ciugud prin construirea unei grădinițe cu program prelungit” 15/ ianuarie 2021 2021 Descarcă
HOTĂRÂRE privind modificarea indicatorilor financiari ai investiției cu titlul ” SCHIMB DE DESTINAȚIE DIN CLĂDIRE PRIMĂRIE ȘI CONSILIU LOCAL ÎN CENTRU DE ZI PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE ȘI UNITĂȚI DE ÎNGRIJIRE LA DOMICILIU, CU MODERNIZARE ȘI MANSARDARE” 14/ ianuarie 2021 2021 Descarcă
HOTĂRÂRE privind modificarea tarifului pentru prestări servicii silvice aferente contractului nr.3204/2018 încheiat de Comuna Ciugud cu Ocolul Silvic Valea Ampoiului 13/ ianuarie 2021 2021 Descarcă
HOTĂRÂRE privind modificarea tarifului pentru prestări servicii silvice aferente contractului nr.3148/2020 încheiat de Comuna Ciugud cu Ocolul Silvic Alba Iulia 12/ ianuarie 2021 2021 Descarcă
HOTĂRÂRE privind modificarea Contractelor de concesiune nr. 1/2774/2020 și nr.3017/2019 încheiate de Comuna Ciugud și SC Transilvania Nuts SRL 11/ ianuarie 2021 2021 Descarcă
HOTĂRÂRE privind completarea Contractului de concesiune nr.6389/2017 încheiat între Comuna Ciugud și SC Florida Gold SRL 10/ ianuarie 2021 2021 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea cuantumului și a numărului burselor elevilor acordate de către Școala Gimnazială Ciugud pentru semestrul I al anului școlar 2020-2021 9/ ianuarie 2021 2021 Descarcă
HOTĂRÂRE privind modificarea Contractului de concesiune nr.2165/24.02.2015, încheiat între Comuna Ciugud şi Impresa Pizzarotti&C SpA 8/ ianuarie 2021 2021 Descarcă
HOTĂRÂRE privind acceptarea donaţiei imobilului-teren înscris în CF nr. 90501 Ciugud 7/ ianuarie 2021 2021 Descarcă
HOTĂRÂRE privind modificarea Contractului de concesiune nr. 2/6489/22.09.2020 încheiat între Comuna Ciugud și SC Horeco Impex SRL 6/ ianuarie 2021 2021 Descarcă
HOTĂRÂRE privind acceptarea donaţiei imobilului-teren înscris în CF nr. 90491 Ciugud 5/ ianuarie 2021 2021 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat din raza teritorială a Comunei Ciugud pentru anul școlar 2021-2022 4/ ianuarie 2021 2021 Descarcă
HOTĂRÂRE privind acordarea unui mandat special primarului comunei Ciugud pentru a vota în Adunarea Generală a AIDA TL delegarea serviciului de tansport publici local și semnarea contractului 3/ ianuarie 2021 2021 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea alipirii parcelelor înscrise în CF nr.85517 Ciugud, CF nr. 85514 Ciugud și CF nr.85580 Ciugud proprietatea privată a comunei Ciugud 1/ ianuarie 2021 2021 Descarcă