Hotărâri anul 2021

Anul: 2021    
Denumirea documentului Anul Descarcă
HOTĂRÂRE privind modificarea indicatorilor tehnico-financiari ai investiției cu titlul „SCHIMB DE DESTINAȚIE DIN CLĂDIRE PRIMĂRIE ȘI CONSILIU LOCAL ÎN CENTRU DE ZI PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE ȘI UNITĂȚI DE ÎNGRIJIRE LA DOMICILIU, CU MODERNIZARE ȘI MANSARDĂ” 25/ martie 2021 2021 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea încheierii unui Protocol de colaborare pentru serviciile de gestionare a câinilor fără stăpân 24/ martie 2021 2021 Descarcă
HOTĂRÂRE privind predarea unor bunuri către SC APA CTTA SA ALBA 23/ februarie 20201 2021 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Construire centru logisticˮ pe terenul înscris în CF nr.90484 Ciugud 22/ februarie 2021 2021 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea execuţiei bugetare pentru anul 2020 21/ februarie 2021 2021 Descarcă
HOTĂRÂRE privind identificarea cu date de carte funciară a unui imobil proprietatea publică a comunei Ciugud în vederea întabulării acestuia 20/ februarie 2021 2021 Descarcă
HOTĂRÂRE privind acceptarea donației imobilului-teren înscris în CF nr. 90428 Ciugud 19/ februarie 2021 2021 Descarcă
HOTĂRÂRE aprobarea avizului de oportunitate pentru „ ELABORARE PUZ PENTRU CONSTRUIRE LOCUINTE INDIVIDUALE”, beneficiari: IANCU MARIA si soțul IANCU AUREL 18/ianuarie 2021 2021 Descarcă
HOTĂRÂRE privind acceptarea donaţiei imobilului-teren înscris în CF nr. 90509 Ciugud 17/ ianuarie 2021 2021 Descarcă
HOTĂRÂRE privind modificarea Contractelor de concesiune nr. 3609/07.04.2015 și nr.4222/30.04.2015 încheiate de Comuna Ciugud și IMPRESA PIZZAROTTI&C S.P.A. Sucursala Cluj 16/ ianuarie 2021 2021 Descarcă
HOTĂRÂRE privind modificarea indicatorilor tehnico-financiari ai investiției cu titlul ”Dezvoltarea serviciilor socio-educative la nivelul comunei Ciugud prin construirea unei grădinițe cu program prelungit” 15/ ianuarie 2021 2021 Descarcă
HOTĂRÂRE privind modificarea indicatorilor financiari ai investiției cu titlul ” SCHIMB DE DESTINAȚIE DIN CLĂDIRE PRIMĂRIE ȘI CONSILIU LOCAL ÎN CENTRU DE ZI PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE ȘI UNITĂȚI DE ÎNGRIJIRE LA DOMICILIU, CU MODERNIZARE ȘI MANSARDARE” 14/ ianuarie 2021 2021 Descarcă
HOTĂRÂRE privind modificarea tarifului pentru prestări servicii silvice aferente contractului nr.3204/2018 încheiat de Comuna Ciugud cu Ocolul Silvic Valea Ampoiului 13/ ianuarie 2021 2021 Descarcă
HOTĂRÂRE privind modificarea tarifului pentru prestări servicii silvice aferente contractului nr.3148/2020 încheiat de Comuna Ciugud cu Ocolul Silvic Alba Iulia 12/ ianuarie 2021 2021 Descarcă
HOTĂRÂRE privind modificarea Contractelor de concesiune nr. 1/2774/2020 și nr.3017/2019 încheiate de Comuna Ciugud și SC Transilvania Nuts SRL 11/ ianuarie 2021 2021 Descarcă
HOTĂRÂRE privind completarea Contractului de concesiune nr.6389/2017 încheiat între Comuna Ciugud și SC Florida Gold SRL 10/ ianuarie 2021 2021 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea cuantumului și a numărului burselor elevilor acordate de către Școala Gimnazială Ciugud pentru semestrul I al anului școlar 2020-2021 9/ ianuarie 2021 2021 Descarcă
HOTĂRÂRE privind modificarea Contractului de concesiune nr.2165/24.02.2015, încheiat între Comuna Ciugud şi Impresa Pizzarotti&C SpA 8/ ianuarie 2021 2021 Descarcă
HOTĂRÂRE privind acceptarea donaţiei imobilului-teren înscris în CF nr. 90501 Ciugud 7/ ianuarie 2021 2021 Descarcă
HOTĂRÂRE privind modificarea Contractului de concesiune nr. 2/6489/22.09.2020 încheiat între Comuna Ciugud și SC Horeco Impex SRL 6/ ianuarie 2021 2021 Descarcă
HOTĂRÂRE privind acceptarea donaţiei imobilului-teren înscris în CF nr. 90491 Ciugud 5/ ianuarie 2021 2021 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat din raza teritorială a Comunei Ciugud pentru anul școlar 2021-2022 4/ ianuarie 2021 2021 Descarcă
HOTĂRÂRE privind acordarea unui mandat special primarului comunei Ciugud pentru a vota în Adunarea Generală a AIDA TL delegarea serviciului de tansport publici local și semnarea contractului 3/ ianuarie 2021 2021 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea alipirii parcelelor înscrise în CF nr.85517 Ciugud, CF nr. 85514 Ciugud și CF nr.85580 Ciugud proprietatea privată a comunei Ciugud 1/ ianuarie 2021 2021 Descarcă