Hotărâri anul 2022

Anul: 2022    
Denumirea documentului Anul Descarcă
HOTĂRÂRE privind modificarea tarifului pentru prestări servicii silvice aferente contractului nr. 3204/2018 încheiat de Comuna Ciugud cu Ocolul Silvic Valea Ampoiului 174/ decembrie 2022 2022 Descarcă
HOTĂRÂRE privind modificarea tarifului pentru prestări servicii silvice aferente contractului nr. 2380/29.03.2022 încheiat de Comuna Ciugud cu Ocolul Silvic Alba Iulia 173/ decembrie 2022 2022 Descarcă
HOTĂRÂRE privind modificarea indicatorilor tehnico economici în urma apariției dispoziției de șantier nr. 3 IST la obiectivul „Dezvoltarea serviciilor socio-educative la nivelul comunei Ciugud prin construirea unei grădinițe cu program prelungit” 158/ decembrie 2022 2022 Descarcă
HOTĂRÂRE privind modificarea indicatorilor tehnico-economici pentru investiția „Modernizarea infrastructurii rutiere în comuna Ciugud” 157/ decembrie 2022 2022 Descarcă
HOTĂRÂRE privind modificarea Contractului de concesiune nr. 3609/07.04.2015 încheiat de Comuna Ciugud și IMPRESA PIZZAROTTI&C S.P.A. Sucursala Cluj 156/ decembrie 2022 2022 Descarcă
HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2022 al comunei Ciugud 155/ decembrie 2022 2022 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea documentației faza SF pentru investiția ”Înființare rețea de canalizare menajeră pe străzile George Coșbuc și George Bacovia, în localitatea Ciugud” 154/ decembrie 2022 2022 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea execuţiei bugetare pe trimestrul IV al anului 2022 153/ decembrie 2022 2022 Descarcă
HOTĂRÂRE privind completarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al Comunei Ciugud 152/ decembrie 2022 2022 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea Protocolului între Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale (MMSS) şi UAT Comuna Ciugud, judeţul Alba, referitor la colaborarea instituţională în cadrul proiectului „HUB de Servicii MMSS-SII MMSS” cod My Smis 130963 151/ decembrie 2022 2022 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea completării contractului de concesiune nr.4/8321/26.11.2020 încheiat de către comuna Ciugud cu SC Epimag SRL 150/ decembrie 2022 2022 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului anual de acţiuni de interes local pentru repartizarea orelor de muncă în cazul persoanelor care prestează acţiuni sau lucrări de interes local 149/ decembrie 2022 2022 Descarcă
HOTĂRÂRE privind utilizarea excedentului bugetului local pentru acoperirea golurilor de casă provenite din secțiunea de funcționare în anul 2023 148/ decembrie 2022 2022 Descarcă
HOTĂRÂRE privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi a amenzilor aplicabile pentru anul 2023 147/ decembrie 2022 2022 Descarcă
HOTĂRÂRE privind modificarea indicatorilor tehnico economici in urma apariției dispozițiilor de șantier la obiectivul de investiție „Dezvoltarea serviciilor socio-educative la nivelul comunei Ciugud prin construirea unei grădinițe cu program prelungit” 146/ noiembrie 2022 2022 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea participării Comunei Ciugud in cadrul GAL TARA SECASELOR ALBA-SIBIU cu proiectul „Dotare cu utilaje pentru administrarea domeniului public si privat al comunei Ciugud” 145/ noiembrie 2022 2022 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării contractului de execuție lucrări nr. 2/514 din data 22.01.2020 pentru obiectivul investiției „Construire pod si drumuri de acces in comuna Ciugud” 144/ noiembrie 2022 2022 Descarcă
HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2022 al comunei Ciugud 143/ noiembrie 2022 2022 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea suplimentării sumei alocate în vederea organizării/susținerii unor activități educative și de tineret în decursul anului 2022 142/ noiembrie 2022 2022 Descarcă
HOTĂRÂRE privind acordarea unui mandat special primarului comunei Ciugud pentru a vota în Adunarea Generală a Asociației "Apa Alba" primirea de noi membri 141/ noiembrie 2022 2022 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiție „Modernizare iluminat public și realizare infrastructură curenți slabi str. Soarelui, sat Teleac, comuna Ciugud, jud. Aba” 140/ noiembrie 2022 2022 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea suplimentării contribuției și compensației datorate de Comuna Ciugud pe anul 2022 pentru transportul public 139/ noiembrie 2022 2022 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea concesionării imobilului teren în suprafață de 2.487 mp, înscris în CF nr. 90746 Ciugud. 138/ noiembrie 2022 2022 Descarcă
HOTĂRÂRE privind completarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al Comunei Ciugud 137/ noiembrie 2022 2022 Descarcă
HOTĂRÂRE privind acordarea unui mandat special primarului comunei Ciugud pentru a vota în Adunarea Generală a AIDA TL încheierea unui act adițional la contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport 136/ noiembrie 2022 2022 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal: „ ELABORARE PUZ IN VEDEREA PARCELARII” 135/ noiembrie 2022 2022 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „ELABORARE PUZ PENTRU URBANIZAREA ZONEI IN VEDEREA CONSTRUIRI UNEI LOCUINTE FAMILIALE PE PARCELELE IDENTIFICATE CU CF nr. 89342 și CF nr.89343” 134/ noiembrie 2022 2022 Descarcă
HOTĂRÂRE privind alegerea președintelui de ședință 133/ noiembrie 2022 2022 Descarcă
HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2022 al comunei Ciugud 132/ octombrie 2022 2022 Descarcă
HOTĂRÂRE privind participarea Comunei Ciugud prin ADI Ciugud - Berghin in cadrul Programului de realizare a pistelor pentru biciclete 131/ noiembrie 2022 2022 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea execuţiei bugetare pe trimestrul III al anului 2022 130/ octombrie 2022 2022 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea Amenajamentului silvic pentru vegetația forestieră proprietatea Comunei Ciugud, județul Alba 129/ octombrie 2022 2022 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea cuantumului și a numărului burselor elevilor acordate de către Școala Gimnazială Ciugud pentru anul școlar 2022-2023 128/ octombrie 2022 2022 Descarcă
HOTĂRÂRE privind prelungirea valabilității scrisorii de garanție si a duratei de execuție a contractului ,,Modernizarea infrastructurii rutiere în comunele Ciugud și Sântimbru, județul Alba” 127/ octombrie 2022 2022 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea alocării unei sume de bani Parohiei Ortodoxe Limba din bugetul local comunei Ciugud pe anul 2022 126/ octombrie 2022 2022 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea alipirii parcelelor înscrise în CF nr.85500 Ciugud și CF nr.85501 Ciugud, proprietatea privată a comunei Ciugud 125/ octombrie 2022 2022 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului PNRR, în parteneriat cu Alba Iulia, „Dezvoltarea sistemului de transport public ecologic prin achiziționarea a 33 de vehicule nepoluante și stații de încărcare în parteneriat cu comuna Ciugud” 124/ octombrie 2022 2022 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea participării Comunei Ciugud în PNRR, în vederea solicitării unei finanțări nerambursabile pentru obiectivul de investiție: „EFICIENTIZARE ENERGETICĂ CLĂDIREA ȘCOALĂ GENERALĂ ȘI GRĂDINTĂ IN SATUL TELEAC, COMUNA CIUGUD, JUDEȚUL A 123/ octombrie 2022 2022 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea participării Comunei Ciugud in PNRR, în vederea solicitării unei finanțări nerambursabile pentru obiectivul de investiție: „EFICIENTIZARE ENERGETICA CLADIRE CAMIN CULTURAL IN SATUL HAPRIA, COMUNA CIUGUD, JUDEȚUL ALBA” 122/ octombrie 2022 2022 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea participării Comunei Ciugud in PNRR în vederea solicitării unei finanțări nerambursabile pentru obiectivul de investiție „DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII DE TRANSPORT VERDE - PISTĂ PENTRU BICICLETE ÎN COMUNA CIUGUD” 121/ octombrie 2022 2022 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea participării Comunei Ciugud în cadrul PNRR în vederea solicitării unei finanțări nerambursabile pentru obiectivul de investiție „Achiziționare și montare ansamblu de mobilier inteligent – stații de autobuz in comuna Ciugud” 120/ octombrie 2022 2022 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea participării Comunei Ciugud in cadrul PNRR în vederea solicitării unei finanțări nerambursabile pentru obiectivul de investiție „DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII DE TRANSPORT VERDE - PISTĂ PENTRU BICICLETE ÎN COMUNA CIUGUD” 119/ octombrie 2022 2022 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea preluării temporare în administrarea Comunei Ciugud, prin Consiliul local al comunei Ciugud a unor tronsoane de drum județean 118/ octombrie 2022 2022 Descarcă
HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2022 al comunei Ciugud 117/ septembrie 2022 2022 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea demarării procedurilor de cumpărare prin negociere directă a imobilului teren înscris în CF nr.83174 Ciugud, având categoria de folosință arabil, situat în localitatea Teleac, comuna Ciugud 116/ septembrie 2022 2022 Descarcă
HOTĂRÂRE privind declanșarea procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată, terenuri care se află în coridorul de expropriere a lucrării de utilitate publică de interes local „Modernizarea infrastructurii rutiere în comuna Ciugud” 115/ septembrie 2022 2022 Descarcă
HOTĂRÂRE privind completarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al Comunei Ciugud 114/ septembrie 2022 2022 Descarcă
HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii Consiliului local al comunei Ciugud nr.108/29.08.2022 113/ septembrie 2022 2022 Descarcă
HOTĂRÂRE privind demararea procedurilor pentru închirierea prin licitaţie publică a unui spaţiu, proprietate privată comunei Ciugud 112/ septembrie 2022 2022 Descarcă
HOTĂRÂRE privind acceptarea donaţiei imobilului -teren înscris în CF nr.90736 Ciugud 110/ august 2022 2022 Descarcă
HOTĂRÂRE privind acceptarea donaţiei cotei de 370/1922 din imobilul-teren, situat în localitatea Ciugud, comuna Ciugud, înscris în CF nr.83798 Ciugud 110/ august 2022 2022 Descarcă
HOTĂRÂRE privind modificarea devizului general al documentației tehnice pentru „Amenajare alei de acces și pistă de biciclete în zona de agrement de pe malul râului Mureș în comuna Ciugud” 109/ august 2022 2022 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea concesionării imobilului teren în suprafață de 6 274 mp, înscris în CF nr.85486 Ciugud 108/ august 2022 2022 Descarcă
HOTĂRÂRE privind acceptarea donaţiei cotei de 40/564 din imobilul-teren, situat în localitatea Ciugud, comuna Ciugud, înscris în CF nr.83876 Ciugud 107/ august 2022 2022 Descarcă
HOTĂRÂRE privind acceptarea donaţiei cotei de 79/1922 din imobilul-teren, situat în localitatea Ciugud, comuna Ciugud, înscris în CF nr.83798 Ciugud 106/ august 2022 2022 Descarcă
HOTĂRÂRE privind prelungirea valabilității scrisorii de garanție si a duratei de execuție a contractului de finanțare pentru Proiectul cu titlu “Dezvoltarea serviciilor socio-educative la nivelul comunei Ciugud prin construirea unei grădinițe cu program 105/ august 2022 2022 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al comunei Ciugud a terenului înscris în CF nr.90746 Ciugud 104/ august 2022 2022 Descarcă
HOTĂRÂRE privind acordul de principiu pentru efectuarea demersurilor în vederea trecerii unui imobil teren din domeniul public al comunei Ciugud în domeniul public al statului HCL 103/ august 2022 2022 Descarcă
HOTĂRÂRE privind disponibilizarea Buldoexcavatorului marca KOMATSU și a excavatorului marca Furukawa, proprietatea privată a Comunei Ciugud și transmiterea acestora către alte instituții publice 101/ august 2022 2022 Descarcă
HOTĂRÂRE privind rezilierea contractului de concesiune nr. 3812/02.05.2017 100/ august 2022 2022 Descarcă
HOTĂRÂRE privind modificarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiție ”Realizarea infrastructură pentru iluminat public și curenți slabi DC307, sat Șeușa, comuna Ciugud” 99/ iulie 2022 2022 Descarcă
HOTĂRÂRE Privind aprobarea participării la Programul privind creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public în vederea obținerii finanțării investiției cu titlu ”Extindere iluminat public în comuna Ciugud” 98/ iulie 2022 2022 Descarcă
HOTĂRÂRE Privind actualizarea bugetului indicativ la contractul de finanțare cu titlu „Dezvoltarea serviciilor socio-educative la nivelul comunei Ciugud prin construirea unei grădinițe cu program prelungit” 97/ iulie 2022 2022 Descarcă
HOTĂRÂRE modificarea contractului de execuție lucrări pentru obiectivul „Dezvoltarea serviciilor socio-educative la nivelul comunei Ciugud prin construirea unei grădinițe cu program prelungit” 96/ iulie 2022 2022 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea vânzării terenului în suprafață de 3569 mp, reprezentând parcela cu nr. top. 85511, înscrisă în CF 85511 Ciugud, proprietatea privată a comunei Ciugud 95/ iulie 2022 2022 Descarcă
HOTĂRÂRE privind concesionarea unor terenuri în zona industrială a comunei Ciugud 94/ iulie 2022 2022 Descarcă
HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2022 al comunei Ciugud 93/ iulie 2022 2022 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului privind acordarea voucherelor de vacanţă pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Ciugud, județul Alba 92/ iulie 2022 2022 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea execuţiei bugetare pe trimestrul II al anului 2022 91/ iulie 2022 2022 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea concesionării imobilului teren în suprafață totală de de 4 925 mp, înscris în CF nr.90740 Ciugud și CF nr.90732 Ciugud 90/ iulie 2022 2022 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea încheierii unui Protocol de colaborare pentru ridicarea deşeurilor din sticlă de pe raza Comunei Ciugud 89/ iulie 2022 2022 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea încheierii unui Protocol de colaborare pentru serviciile de gestionare a câinilor fără stăpân 88/ iulie 2022 2022 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării contractului de execuție lucrări nr. 8/270 din data 06.04.2020 pentru obiectivul investiției „Reabilitare drum comunal DC306 Ciugud-Daia Română, Comuna Ciugud” – rest de executat 87/ iulie 2022 2022 Descarcă
HOTĂRÂRE privind dezlipirea imobilului înscris în CF nr.85584 Ciugud, proprietatea publică a comunei Ciugud 86/ iulie 2022 2022 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea concesionării unor terenuri situate în comuna Ciugud, Zona Industrială, proprietatea privată a comunei Ciugud 85/ iulie 2022 2022 Descarcă
HOTĂRÂRE privind modificarea indicatorilor tehnico-economici pentru investiția „Modernizarea infrastructurii rutiere în comuna Ciugud” 84/ iulie 2022 2022 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea documentației tehnice etapa Studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiție „Amenajare alei de acces și pistă de biciclete în zona de agrement de pe malul râului Mureș în comuna Ciugud” 83/ iunie 2022 2022 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea documentației faza SF pentru investiția „MODERNIZARE ILUMINAT PUBLIC SI REALIZARE INFRASTRUCTURA CURENTI SLABI STR. SOARELUI, SAT TELEAC, COMUNA CIUGUD, JUD. ALBA” 82/ iunie 2022 2022 Descarcă
HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2022 al comunei Ciugud 81/ iunie 2022 2022 Descarcă
HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Consiliului local al comunei Ciugud nr.17/2022 privind aprobarea cotizaţiilor şi a contribuțiilor datorate de comuna Ciugud pentru anul 2022 asociațiilor din care face parte 80/ iunie 2022 2022 Descarcă
HOTĂRÂRE privind modificarea organigramei și a statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului comunei Ciugud 78/ iunie 2022 2022 Descarcă
HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului local al comunei Ciugud nr.117/23.11.2021 77/ iunie 2022 2022 Descarcă
HOTĂRÂRE privind modificarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției cu titlul „Amenajare parc de rulote pe malul Râului Mureș” 76/ iunie 2022 2022 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării contractului de execuție lucrări nr. 16/4470 din data 15.06.2021 pentru „SCHIMB DE DESTINAȚIE DIN CLĂDIRE PRIMĂRIE ȘI CONSILIU LOCAL ÎN CENTRU DE ZI PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE” prin aplicarea OG nr.15/2021 72/ mai 2022 2022 Descarcă
HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii proiectului de investiție cu titlu „Modernizare trotuare, accese și scurgerea apelor în localitatea Limba – faza 2” 71/ mai 2022 2022 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea documentației faza SF pentru investiția „Amenajare parc în satul Hăpria, comuna Ciugud” 70 / mai 2022 2022 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea documentației faza SF pentru investiția „Construire capelă, anexe, amenajări exterioare și împrejmuire cimitir, sat Teleac comuna Ciugud” 69/ mai 2022 2022 Descarcă
HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2022 al comunei Ciugud 68/ mai 2022 2022 Descarcă
HOTĂRÂRE privind completarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al Comunei Ciugud 67/ mai 2022 2022 Descarcă
HOTĂRÂRE privind dezlipirea imobilului înscris în CF nr.90271 Ciugud, proprietatea publică a comunei Ciugud 66/ mai 2022 2022 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea alocării unei sume de bani Parohiei Ortodoxe Drâmbar din bugetul local comunei Ciugud pe anul 2022 65/ mai 2022 2022 Descarcă
HOTĂRÂRE pentru modificarea HCL nr.56/2022 privind demararea procedurilor pentru închirierea prin licitaţie publică a unui număr de 12 loturi de teren (pajiști permanente), proprietate privată a comunei Ciugud 63/ mai 2022 2022 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării și completării contractului de concesiune nr.1909/04.05.2011 încheiat de către comuna Ciugud cu SC Golden Provider Distribution SRL 62/ mai 2022 2022 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea participării Comunei Ciugud în cadrul PNRR - proiect „Elaborarea Planului Urbanistic Zonal pentru zona industriala în format GIS si transpunerea în format GIS a Planului Urbanistic General al comunei Ciugud” 61/ mai 2022 2022 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea participării Comunei Ciugud în cadrul PNNR - proiectul „Achiziționare si montare ansamblu de mobilier inteligent in comuna Ciugud” 60/ mai 2022 2022 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea participării Comunei Ciugud în cadrul proiectului ”Dezvoltarea sistemului de transport public ecologic prin achiziționarea de vehicule nepoluante și stații de încărcare”, în PNRR, în parteneriat cu Municipiul Alba Iulia 59/ mai 2022 2022 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea participării Comunei Ciugud in cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta 10 – Fondul Local - investiția „Eficientizare energetica clădire Școală generala și grădiniță corpul C1 localitatea Hăpria” 58/ mai 2022 2022 Descarcă
HOTĂRÂRE privind îndreptarea erorii materiale din contractul de închiriere nr. 3160/04.05.2022 pentru suprafețele de pajiști aflate în domeniul privat al Comunei Ciugud 57/ mai 2022 2022 Descarcă
HOTĂRÂRE privind demararea procedurilor pentru închirierea prin licitație publică a unui număr de 12 loturi de teren (pajiști permanente) 56/ mai 2022 2022 Descarcă
HOTĂRÂRE privind alegerea președintelui de ședință 55/ mai 2022 2022 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea completării contractului de concesiune nr.10248/10.11.2017 încheiat de către comuna Ciugud cu SC AMIAND HOUSE SRL 54/ aprilie 2022 2022 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea completării contractului de concesiune nr.132/08.01.2019 încheiat de către comuna Ciugud cu SC SCIFO ÎNTÂIUL SRL 53/ aprilie 2022 2022 Descarcă
HOTĂRÂRE privind atestarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Ciugud 52/ aprilie 2022 2022 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea execuției bugetare pentru anul 2021 51/ aprilie 2022 2022 Descarcă
HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2022 al comunei Ciugud 50/ aprilie 2022 2022 Descarcă
HOTĂRÂRE privind instituirea unor restricții și amplasarea de indicatoare rutiere 49/ aprilie 2022 2022 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea indexării impozitelor și taxelor locale cu rata inflației de 5.1% 47/ aprilie 2022 2022 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea cuantumului și a numărului burselor elevilor acordate de către Școala Gimnazială Ciugud pentru semestrul II al anului școlar 2021-2022 46/ aprilie 2022 2022 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea derulării şi finanţării, din bugetul local al Comunei Ciugud, a programului Şcoală după şcoală, în unitatea de învăţământ preuniversitar de stat Şcoala Gimnazială Ciugud 45/ aprilie 2022 2022 Descarcă
HOTĂRÂRE privind modificarea contractului de execuție lucrări nr. 16/4470/15.06.2021 - „SCHIMB DE DESTINAȚIE DIN CLĂDIRE PRIMĂRIE ȘI CONSILIU LOCAL ÎN CENTRU DE ZI PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE” 44/ aprilie 2022 2022 Descarcă
HOTĂRÂRE privind încheierea unui contract de prestări servicii silvice cu Ocolul Silvic Alba Iulia 43/ martie 2022 2022 Descarcă
HOTĂRÂRE privind acordul pentru subînchirierea unui spațiu, proprietatea comunei Ciugud 42/ martie 2022 2022 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea concesionării imobilului teren în suprafață totală de de 10 002 mp, înscris în CF nr.85492 Ciugud și CF nr.85493 Ciugud 41/ martie 2022 2022 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea vânzării terenului în suprafață de 3191 mp, reprezentând parcela cu nr. top. 85547, înscrisă în CF 85547 Ciugud, proprietatea privată a comunei Ciugud 40/ martie 2022 2022 Descarcă
HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2022 al comunei Ciugud 39/ martie 2022 2022 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea Calendarului activităților social culturale din Comuna Ciugud care se vor desfășura în anul 2022 și a sumelor alocate pentru fiecare eveniment în parte 38/ martie 2022 2022 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru „Construirea a trei hale industriale” pe terenul situat în Zona Industrială a comunei Ciugud, Strada Energiei Nr. 1, județul Alba 37/ martie 2022 2022 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Construire hală industrială" pe terenul situat în comuna Ciugud, sat Drâmbar, Strada Industriei Nr. 5, județul Alba 36/ martie 2022 2022 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Desființare imobile C, C2 și Construire hala industrială cu spații administrative" pe terenul situat în comuna Ciugud, sat Drâmbar, Strada Industriei Nr. 3, județul Alba 35/ martie 2022 2022 Descarcă
HOTĂRÂRE Privind aprobarea modificării contractului de execuție lucrări nr. 8/2720 din data 06.04.2020 pentru obiectivul investiției „Reabilitare drum comunal DC306 Ciugud-Daia Romana, Comuna Ciugud” – rest de executat prin aplicarea OG nr.15/2021 34/ martie 2022 2022 Descarcă
HOTĂRÂRE privind modificarea contractului de execuție nr. 16/4470/15.06.2021 - „Schimb de destinație din clădire primărie și consiliu local în centru de zi pentru persoane vârstnice și unități de îngrijire la domiciliu, cu modernizare și mansardare” 33/ martie 2022 2022 Descarcă
HOTĂRÂRE privind alocarea unei sume de bani din bugetul local al comunei Ciugud pentru decontarea navetei cadrelor didactice 32/ martie 2022 2022 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice 31/ martie 2022 2022 Descarcă
HOTĂRÂRE privind dezlipirea imobilului înscris în CF nr.85558 Ciugud, proprietatea privată a comunei Ciugud 29/ martie 2022 2022 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea închirierii pajiștilor din domeniul privat al Comunei Ciugud 28/ martie 2022 2022 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a salii de sport şi terenurilor de sport de pe raza Comunei Ciugud, Judeţul Alba 27/ martie 2022 2022 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului serviciului de salubrizare aplicabil pe raza comunei Ciugud 26/ martie 2022 2022 Descarcă
HOTĂRÂRE privind modificarea contractului nr. 16/4470/15.06.2021 - „Schimb de destinație din clădire primărie și consiliu local în centru de zi pentru persoane vârstnice și unități de îngrijire la domiciliu, cu modernizare și mansardare” 25/ martie 2022 2022 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea documentației faza DALI pentru investiția „Modernizarea infrastructurii rutiere în comuna Ciugud” 24/ martie 2022 2022 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Construire hale industriale, birouri și împrejmuire" pe terenul situat în Zona Industrială a Comunei Ciugud 23/ februarie 2022 2022 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Construire hală industrială și împrejmuire" pe terenul înscris CF nr. 85498 Ciugud și CF nr.85499 Ciugud, situat în Zona Industrială a Comunei Ciugud 22/ februarie 2022 2022 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea modalității de gestiune a serviciului de iluminat public, a regulamentului serviciului de iluminat public, a caietului de sarcini a serviciului de iluminat public și a contractului cadru pentru prestarea serviciului de iluminat 21/ februarie 2022 2022 Descarcă
HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2022 al comunei Ciugud 20/ februarie 2022 2022 Descarcă
HOTĂRÂRE privind privind suplimentarea numărului de asistenți personali ai persoanelor cu handicap grav încadrați cu contract de muncă pe raza comunei Ciugud 19/ februarie 2022 2022 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea contribuţiei și cotizației comunei Ciugud pentru funcţionarea serviciului de transport public local 18/ ianuarie 2022 2022 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea cotizaţiilor şi a contribuţiilor datorate de comuna Ciugud pentru anul 2022 asociaţiilor din care face parte 17/ ianuarie 2022 2022 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea utilizării excedentului bugetului local pentru finanțarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare 16/ ianuarie 2022 2022 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 al comunei Ciugud 15/ ianuarie 2022 2022 Descarcă
HOTĂRÂRE privind alegerea președintelui de ședință 14/ ianuarie 2022 2022 Descarcă
HOTĂRÂRE privind dezlipirea imobilului înscris în CF nr.85557 Ciugud, proprietatea privată a comunei Ciugud 13/ ianuarie 2022 2022 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea concesionării imobilului teren în suprafață totală de 9 996 mp, înscris în CF nr.85500 Ciugud și CF nr.85501 Ciugud 12 / ianuarie 2022 2022 Descarcă
HOTĂRÂRE privind încetarea Contractului de concesiune nr.6/3560/2021 încheiat între Comuna Ciugud şi SC RODEX FASHION SRL 11/ ianuarie 2022 2022 Descarcă
HOTĂRÂRE privind modificarea contractului de execuție lucrări nr. 16/4470/15.06.2021 pentru obiectivul de investiție „SCHIMB DE DESTINAȚIE DIN CLĂDIRE PRIMĂRIE ȘI CONSILIU LOCAL ÎN CENTRU DE ZI PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE ȘI UNITĂȚI DE ÎNGRIJIRE LA DOMICILI 10/ ianuarie 2022 2022 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice 9/ ianuarie 202 2022 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea vânzării terenului în suprafață de 1 035 mp, reprezentând parcela cu nr. top. 85556, înscrisă în CF 85556 Ciugud, proprietatea privată a comunei Ciugud 8/ ianuarie 2022 2022 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea vânzării terenului în suprafață de 2 588 mp, reprezentând parcela cu nr. top. 85549, înscrisă în CF 85549 Ciugud, proprietatea privată a comunei Ciugud 7/ ianuarie 2022 2022 Descarcă
HOTĂRÂRE privind modificarea contractelor de concesiune nr. 4143/10.05.2019 și nr. 5/799/02.02.2021 6/ ianuarie 2022 2022 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea vânzării terenului în suprafață de 1059 mp, reprezentând parcela cu nr. top. 85562, înscrisă în CF 85562 Ciugud, proprietatea privată a comunei Ciugud 5/ ianuarie 2022 2022 Descarcă
HOTĂRÂRE privind încetarea contractului de concesiune nr.4222/30.04.2015 încheiat între Comuna Ciugud şi Impresa Pizzarotti&C SpA 4/ ianuarie 2022 2022 Descarcă
HOTĂRÂRE privind modificarea Contractului de concesiune nr.2165/24.02.2015, încheiat între Comuna Ciugud şi Impresa Pizzarotti&C SpA 3/ ianuarie 2022 2022 Descarcă
HOTĂRÂRE privind suplimentarea numărului de asistenţi personali ai persoanelor cu handicap grav încadraţi cu contract de muncă pe raza comunei Ciugud 2/ ianuarie 2022 2022 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat din raza teritorială a Comunei Ciugud, pentru anul școlar 2022-2023 1/ ianuarie 2022 2022 Descarcă