Economie locală

Ciugud – comuna campioană la atragerea fonduri europene

Ciugudul este comuna din România care a reușit să atragă cele mai multe fonduri europene în exercițiul financiar 2007 - 2013 fiind un exemplu de bune practici la nivel național. Suma totală a finanțărilor accesate depășește 30 de milioane de euro, bani care au ajuns în infrastructură, modernizarea și extinderea rețelelor de canalizare și alimentare cu apă, crearea unor condiții mai bune pentru educație, modernizarea unor edificii de cultură.

Comuna Ciugud a dezvoltat o zonă industrială care se întinde pe o suprafață de peste 55 de hectare din care 33 de hectare sunt ocupate, iar restul de aproximativ 15 hectare sunt disponibile pentru noi investiții. Comuna Ciugud promovează de câțiva ani un model de colaborare între mediul de afaceri și administrația locală bazat pe seriozitate, corectitudine și sprijin pentru dezvoltarea viitoarelor afaceri.

Zona de Dezvoltare Economică Drâmbar – Ciugud găzduiește deja aproximativ 30 de companii oferind facilități importante investitorilor: o zonă cu plan urbanistic bine conturat, utilități până la poarta fiecărei unități economice, posibilitatea de a concesiona/cumpăra terenul necesar investiției, posibilități de transport pentru angajați și, în viitor, o grădiniță modernă chiar în zona economică.

De asemenea pe teritoriul comunei funcționează mai multe ferme de creștere a animalelor sau specializate în cultura cerealelor. Administrația locală din Ciugud sprijină și investitorii din agricultură astfel că a asfaltat peste 17 kilometri de drumuri de câmp, care fac accesul spre terenurile agricole și ferme.

Apropierea comunei Ciugud de municipiul Alba Iulia, zonă cu potențial turistic, a determinat, în ultimii ani, dezvoltarea în localitate a unor investiții în domeniul turismului. De asemenea administrația locală are în derulare un proiect ambițios pentru valorificarea turistică a Râului Mureș prin crearea unei zone de agrement cu zone de relaxare, terenuri de sport, plaje și zone de plimbare cu mici ambarcațiuni (caiace).

  • Teritoriul administrativ al comunei se întinde pe o suprafață de 4376,98 hectare din care 3182 hectare o constituie terenul agricol împărțit în: 2023 hectare teren arabil, 977 hectare pășuni,159 hectare fânețe, 23 hectare vii și livezi.
  • Fondul forestier reprezintă 159 hectare.
  • Intravilanul Comunei Ciugud este de 213 hectare.

economie_locala