Anunț concesionare teren înscris în CF nr. 85563 Ciugud

04.05.2023    Anunturi inchirieri / concesiuni    Primăria Comunei Ciugud

Comuna Ciugud, judeţul Alba cu sediul în satul Ciugud, Strada Simion Bran, nr.10,  cod poştal 517240, judeţul Alba tel/fax 0258/841205 Cod Fiscal 4562516, având ca reprezentant legal pe domnul Damian Gheorghe, în calitate de primar, organizează în conformitate cu prevederile O.U.G nr.57/2019 cu modificările și completarile ulterioare și a Hotărârii Consiliului Local Ciugud nr.59/2023, concesionarea  pe o perioadă de 49 ani, prin licitaţie publică a terenului aflat în proprietatea privată a comunei Ciugud, situat în Zona Industrială din satul Drâmbar, comuna Ciugud, înscris în CF nr. 85563, teren în suprafață de 5412 mp.

Documentația de atribuire pentru participarea la licitație se poate descărca de pe site-ul Primăriei Comunei Ciugud www.primariaciugud.ro din secțiunea Investește în Ciugud și subsecțiunea Anunțuri concesiuni/închirieri, data  limită pentru solicitarea clarificărilor 17.05.2023, ora 1600.

Data transmiterii anuntului spre publicare  este  03.05.2023.

Data limită pentru depunerea ofertelor  este 24.05.2023 ora 0900.  Ofertele se depun într-un singur exemplar  la sediul Primăriei comunei Ciugud, fiind obligatoriu înregistrate la registratura instituţiei și registrul Oferte.

Data la care va avea loc licitaţia (deschiderea ofertelor) este 24.05.2023 ora 1100, în „Sala de Şedinţe”,  la sediul Primăriei comunei Ciugud str. Simion Bran,  nr. 10 satul Ciugud, judeţul Alba.

Eventualele litigii apărute în legătură cu organizarea și desfășurarea licitației în vederea concesiunii se pot depune la instanța de contencios administrativ a Tribunalului Alba, Piața Iuliu Maniu, nr. 24, Alba Iulia, telefon/fax 0258/813510.

DOCUMENTAȚIE DE ATRIBUIRE 

0