Anunț de concesiune teren Zona de Dezvoltare Economică (CF 90737 )

04.08.2022    Anunturi inchirieri / concesiuni    Primăria Comunei Ciugud

Comuna Ciugud, autoritate locală cu sediul în satul Ciugud, Strada Simion Bran, nr.10,  cod poştal 517240, judeţul Alba, tel/fax 0258/841205, Cod Fiscal 4562516, având ca reprezentant legal pe domnul Damian Gheorghe, în calitate de primar, organizează, în conformitate cu prevederile O.U.G nr.57/2019 cu modificările și completarile ulterioare și a Hotărârii Consiliului Local Ciugud nr.90/27.07.2022, concesionarea  pe o perioadă de 49 ani, prin licitaţie publică, a imobilului teren aflat în proprietatea privată a comunei Ciugud, situat în zona industrială din satul Drâmbar, comuna Ciugud, în suprafață de 1271 mp, înscris în CF nr. 90737 Ciugud.

Documentația de atribuire pentru participarea la licitație se poate descărca de pe site-ul Primăriei Comunei Ciugud (www.primariaciugud.ro) din secțiunea Investește în Ciugud și subsecțiunea Anunțuri concesiuni/închirieri. Data  limită pentru solicitarea clarificărilor este 21.08.2022, ora 1600.

Data limită pentru depunerea ofertelor este 24.08.2022 ora 0900.  Ofertele se depun într-un singur exemplar  la sediul Primăriei comunei Ciugud, fiind obligatoriu înregistrate la registratura instituţiei și Registrul Oferte.

Data la care va avea loc licitaţia (deschiderea ofertelor) este 24.08.2022 ora 1000, în „Sala de Şedinţe”,  la sediul Primăriei Comunei Ciugud, str. Simion Bran nr. 10, satul Ciugud, judeţul Alba.

Eventualele litigii apărute în legătură cu organizarea și desfășurarea licitației în vederea concesiunii se pot depune la instanța de contencios administrativ a Tribunalului Alba, Piața Iuliu Maniu nr. 24, Alba Iulia, telefon/fax 0258/813510.

 

6