Anunț de concesiune Zona de Dezvoltare Economică Ciugud – Drâmbar – Grădina de legume - lotul I

15.12.2020    Anunturi inchirieri / concesiuni    Primăria Comunei Ciugud

Comuna Ciugud, judeţul Alba cu sediul în satul Ciugud, Strada Simion Bran, nr.10,  cod poştal 517240, judeţul Alba tel/fax 0258/841205 Cod Fiscal 4562516, având ca reprezentant legal pe domnul Damian Gheorghe, în calitate de primar, organizează în conformitate cu prevederile O.U.G nr.57/2019 cu modificările și completarile ulterioare și a HCL Ciugud nr. 104 din data de 29.10.2020 , concesionarea  pe o perioadă de 10 ani, prin licitaţie publică imobilului teren agricol extravilan aflat în proprietatea privată a comunei Ciugud, situat în Drâmbar, în locul numit „Grădina de legume”, în suprafață totală de 30204 mp, înscris în CF nr. 84043 Ciugud  CF nr.84044  Ciugud și CF nr.84045  Ciugud.

Documentația de atribuire pentru participarea la licitație se poate descărca de pe site-ul Primăriei Comunei Ciugud www.primariaciugud.ro din secțiunea Investește în Ciugud și subsecțiunea Anunțuri concesiuni/închirieri, data  limită pentru solicitarea clarificărilor 22.12.2020, ora 1600untitled_(36) 

Data transmiterii anuntului spre publicare  este  10.12.2020.

Data limită pentru depunerea ofertelor  este 07.01.2021 ora 0900.  Ofertele se depun într-un singur exemplar  la sediul Primăriei comunei Ciugud, fiind obligatoriu înregistrate la registratura instituţiei și registrul Oferte.

Data la care va avea loc licitaţia (deschiderea ofertelor) este 07.01.2021 ora 1100,  la sediul Primăriei comunei Ciugud str. Simion Bran,  nr. 10 satul Ciugud judeţul Alba, „Sala de Şedinţe”.

Eventualele litigii apărute în legătură cu organizarea și desfășurarea licitației în vederea concesiunii se pot depune Tribunalul Alba, Piața Iuliu Maniu, nr. 24, Alba Iulia, telefon/fax 0258813510.

 

6