Anunț de mediu - Reabilitare și consolidare drum județean DJ 107

11.11.2020    Noutăți    Primăria Comunei Ciugud

UAT Județul Alba, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Alba fara evaluarea impactului asupra mediului  , în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului*), pentru proiectul „Reabilitare și consolidare drum județean DJ 107: Alba Iulia (DN1) - Teleac - Hăpria - Straja - Berghin - Secășel - Cergău Mare - Veza - Blaj - Sâncel - Lunca Târnavei - Șona - Jidvei - Sântămărie - Cetatea de Baltă - lim.jud. Mureș”, propus a fi amplasat în extravilanul Comunei Ciugud, km 2+112 - km 4+182.

 

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului Alba, str. Lalelelor nr. 7 B, mun. Alba Iulia,  in zilele de luni- vineri, intre orele 8-16, precum si la urmatoarea adresa de internet apmab.anpm.ro.

 

  • Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.

 

3