Anunț închiriere spațiu în suprafață de 74,38 mp , Hăpria

17.08.2023    Anunturi inchirieri / concesiuni    Primăria Comunei Ciugud

Comuna Ciugud, judeţul Alba cu sediul în satul Ciugud, Strada Simion Bran, nr.10,  cod poştal 517240, judeţul Alba tel/fax 0258/841205 Cod Fiscal 4562516, având ca reprezentant legal pe domnul Damian Gheorghe, în calitate de primar, organizează în conformitate cu prevederile O.U.G nr. 57/2019 cu modificările și completarile ulterioare și a Hotărârii Consiliului Local Ciugud nr.  88/2023, închirierea  pe o perioadă de 5 ani, prin licitaţie publică a spaţiului în suprafaţă totală de 74,38 mp (compus din sala 4 în suprafață de 38,19 mp. și sala 3 în suprafață de 36,19 mp) situat în localitatea Hapria, str.Ioan Haplea nr. 55 (fostă Principala 201).

Documentația de atribuire pentru participarea la licitație se poate descărca de pe site-ul Primăriei Comunei Ciugud www.primariaciugud.ro din secțiunea Investește în Ciugud și subsecțiunea Anunțuri concesiuni/închirieri, data  limită pentru solicitarea clarificărilor 01.09.2023, ora 1600.

Data transmiterii anuntului spre publicare  este  16.08.2023. 

Data limită pentru depunerea ofertelor  este 11.09.2023 ora 0900.  Ofertele se depun într-un singur exemplar  la sediul Primăriei comunei Ciugud, fiind obligatoriu înregistrate la registratura instituţiei și registrul Oferte.

Data la care va avea loc licitaţia (deschiderea ofertelor) este 11.09.2023 ora 1000,  la sediul Primăriei comunei Ciugud str. Simion Bran,  nr. 10 satul Ciugud judeţul Alba, „Sala de ședințe”.

Eventualele litigii apărute în legătură cu organizarea și desfășurarea licitației în vederea concesiunii se pot depune la instanța de contencios administrativ a Tribunalului Alba, Piața Iuliu Maniu, nr. 24, Alba Iulia, telefon/fax 0258813510, în termenele stabilite de Legea 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

 DESCARCĂ DOCUMENTAȚIA

0