Anunț - Rezultatul la proba scrisă a concursului de recrutare pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante de execuție de asistent medical comunitar,

18.05.2023    Noutăți    Primăria Comunei Ciugud

 

Rezultatul la proba scrisă a concursului de recrutare pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante de execuție de asistent medical comunitar, gradul profesional principal din cadrul Compartimentului Asistenta medicală comunitară al aparatului de specialitate al primarului Comunei Ciugud  

 

 

Nr. crt.

Număr dosar

Total puncte 

Admis/respins

1.

 

2879/26.04.2023

 

62

ADMIS

 

 

 

Secretarul comisiei de concurs

 

0