Ultimele articole   Cele mai populare

Anunț concesionare teren înscris în CF nr. 90820 Ciugud

Comuna Ciugud, judeţul Alba cu sediul în satul Ciugud, Strada Simion Bran, nr.10,  cod poştal 517240, judeţul Alba tel/fax 0258/841205 Cod Fiscal 4562516, având ca reprezentant legal pe domnul Damian Gheorghe, în calitate de primar, organizează în conformitate cu prevederile...

Anunț închiriere spațiu în suprafață de 74,38 mp.

Comuna Ciugud, judeţul Alba cu sediul în satul Ciugud, Strada Simion Bran, nr.10,  cod poştal 517240, judeţul Alba tel/fax 0258/841205 Cod Fiscal 4562516, având ca reprezentant legal pe domnul Damian Gheorghe, în calitate de primar, organizează în conformitate cu prevederile...

Anunț - rezultatele finale (Compartimentul Stare civilă, resurse umane și relații publice)

Rezultatele finale obţinute de candidaţi la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante consilier în cadrul Compartimentului Stare civilă, resurse umane și relații publice al aparatului de specialitate al primarului comunei Ciugud, județul Alba, organizat în...

Anunț concurs - rezultat proba scrisă (Compartimentul Stare civilă, resurse umane și relații publice)

Comisia de concurs, constituită prin Dispoziţia primarului comunei Ciugud nr. 104/2023, așa cum a fost modificată prin Dispoziția nr.112/2023, întrunită în data de 19.06.2023, în vederea corectării şi notării lucrării scrise la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice...

Anunț - rezultatele selecției dosarelor la concursul pentru ocuparea funcției de consilier la Compartimentului Stare civilă, resurse umane și relații publice

Comisia de concurs, constituită prin Dispoziția Primarului Comunei Ciugud nr. 104/2023, așa cum a fost modificată prin Dispoziția nr.112/2023, întrunită în vederea selecției dosarelor de înscriere la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacantă de consilier...

Rezultat final al concursului pentru ocuparea funcției de asistent medical comunitar

PROCES -VERBAL   Privind rezultatul final al concursului de recrutare pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante de execuție de asistent medical comunitar, gradul profesional principal din cadrul Compartimentului Asistenta medicală comunitară al aparatului de specialitate al primarului comunei...

Anunț - rezultatul probei orale a concursului pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante de asistent medical comunitar

Comisia de concurs constituită prin Dispoziția primarului Comunei Ciugud nr.90/2023 așa cum a fost modificată prin Dispoziția nr.97/2023, întrunită în data de 18.05.2023, ora 14.30, a procedat la intervievarea pe baza criteriilor de evaluare a candidatului pentru ocuparea prin concurs a...

Anunț privind aplicarea unor noi măsuri fiscal-bugetare

  În baza  prevederilor art. IV alin. (1) și alin. (7) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 34/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial nr. 415/15.05.2023,...

Anunț - Rezultatul la proba scrisă a concursului de recrutare pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante de execuție de asistent medical comunitar,

  Rezultatul la proba scrisă a concursului de recrutare pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante de execuție de asistent medical comunitar, gradul profesional principal din cadrul Compartimentului Asistenta medicală comunitară al aparatului de specialitate al primarului Comunei Ciugud  ...

Anunț - rezultatele selecției dosarelor la concursul pentru ocuparea funcției de asistent medical comunitar

Primăria Comunei Ciugud anunță rezultatele selecției dosarelor la concursul pentru ocuparea funcției contractuale vacante de execuție asistent medical comunitar din cadrul Compartimentului Asistență medicală comunitară al aparatului de specialitate al primarului Comunei Ciugud.    Anunțul...