Planuri urbanistice in dezbatere publică

Planuri urbanistice în dezbatere

Plan Urbanistic Zonal pentru modificare reglementări urbanistice în vederea extinderii zonei economice cu unități de producție și servicii mixte Drâmbar. Operațiuni de parcelare și reglementare căi de comunicație (conform Certificat de Urbanism nr. 74 din 16.04.2024)

Beneficiar: Comuna Ciugud

 

 

 

 

 

Plan Urbanistic Zonal „ELABORARE PUZ PENTRU PARCELARE IN VEDEREREA CONSTRUIRII DE LOCUINTE INDIVIDUALE”

Beneficiari: Muntean Alexandru, Bec Radu, Buda Ioan, Buda Toma, Cristea Lucian, Ilea Octavian Ambrozie, Jit Beniamin Dorel, Muntean Alexandru Andrei, Radler Livia – Anca

 

 

 

Plan Urbanistic Zonal „ELABORARE PUZ PENTRU REGLEMENTARE TRAMĂ STRADALĂ SI ZONA DE LOCUINTE INDIVIDUALE IN UTR LU17-CIUGUD”

Beneficiari: Moldan Petru Si Moldan Veturia, Bota Alexandru Marius , Bota Eugenia Felicia, Ureche Rodica Felicia, Linut Florina Cornelia, Puiu Florin, Puiu Ioan Daniel, Puiu Crinela Adela, Puiu Petronela Pascu Nicolae Si Pascu Veronica Cristina