Transparență - proiecte în dezbatere publică

Transparență privind impozitele și taxele locale, precum și taxele speciale, stabilite pentru anul 2022

Primăria Comunei Ciugud, în conformitate cu prevederile art.7 alin. (2) din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, anunță intenția de a aproba impozitele și taxele locale, precum și a taxele speciale, pe anul 2022.

În acest sens, documentația poate fi consultată de către orice persoană interesată pe site-ul Primăriei comunei Ciugud, www.primariaciugud.ro.

Propunerile, sugestiile sau opiniile cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii, se pot depune în format electronic pe adresa de e-mail office@primariaciugud.ro până la data de 22.11.2021, ora 16.00. Persoana responsabilă pentru relația cu societatea civilă, care să primească propunerile, sugestiile și opiniile persoanelor interesate cu privire la proiectul de act normativ propus dezbaterii, este doamna Tătar Ramona Liana, inspector în cadrul Compartimentului Financiar Contabil al aparatului de specialitate al primarului comunei Ciugud.

  • Informații suplimentare pot fi obținute și telefonic la numărul 0258/841205.                       

 

  • Proiectul de hotărâre privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi a amenzilor aplicabile pentru anul 2022 poate fi consultat AICI .      

 

  • Tabloul cuprinzând valorile impozabile, impozitele şi taxele locale, alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile în anul fiscal 2022 poate fi consultat  AICI.