Transparență - proiecte în dezbatere publică

Anunț privind acordarea unui mandat special pentru a vota in AGA ADI Salubris Alba

Primăria comunei Ciugud anunţă, astăzi, 1 noiembrie 2023, deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a proiectului următorului act normativ: Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special pentru includerea tuturor indicatorilor de performanţă aferenţi activităţilor prestate de operatorul economic delegat pe fluxul deşeurilor municipale, inclusiv pentru includerea penalităţilor suportate de către operator în caz de neîndeplinire a acestora pentru activitatea de colectare și transport deșeuri, prin modificarea Anexei nr. 1 a Regulamentului serviciului de salubrizare a localităților din Județul Alba

Documentaţia aferentă proiectului de act normativ nr.142/01.11.2023 include: referatul de aprobare privind necesitatea adoptării actului normativ propus și raportul de specialitate.

Documentaţia poate fi consultată pe site-ul www.primariaciugud.ro și la avizierul de la sediul instituției noastre din localitatea Ciugud, strada Simion Bran, nr.10, comuna Ciugud, de unde proiectul de act normativ se poate obţine în copie, pe bază unei solicitări adresate biroului de relaţii cu publicul al instituţiei.

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus procedurii de transparenţă decizională se pot depune până la data de 14.11.2023, ora.16.00:

 • ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: office@primariaciugud.ro;
 • prin poştă, pe adresa localitatea Ciugud, strada Simion Bran, nr.10, comuna Ciugud;
 • la sediul instituţiei, la Registratură, la adresa anterior menționată, între orele 8-16.

Materialele transmise vor purta menţiunea "Propuneri privind Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special pentru includerea tuturor indicatorilor de performanţă aferenţi activităţilor prestate de operatorul economic delegat pe fluxul deşeurilor municipale, inclusiv pentru includerea penalităţilor suportate de către operator în caz de neîndeplinire a acestora pentru activitatea de colectare și transport deșeuri, prin modificarea Anexei nr. 1 a Regulamentului serviciului de salubrizare a localităților din Județul Alba

Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a instituţiei  www.primariaciugud.ro.

Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificată în scris.

Pentru cei interesaţi există şi posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociaţie legal constituită sau de către o altă autoritate sau instituţie publică.

Pentru informaţii suplimentare, vă stăm la dispoziţie la următoarele date de contact: telefon: 0766201066, e-mail: office@primariaciugud.ro, persoană de contact: Ciorgovean Maria Mihaela.

 

Vă invităm să consultați documentele aflate în transparență decizională: 

 

Transparență privind impozitele și taxele locale, precum și taxele speciale, stabilite pentru anul 2024

Primăria Comunei Ciugud, în conformitate cu prevederile art.7 alin. (2) din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, anunță, astăzi, 1 noiembrie 2023, deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a proiectului următorului act normativ: Proiect de hotărâre privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi a amenzilor aplicabile pentru anul 2024

Documentaţia aferentă proiectului de act normativ nr. 141/30.10.2023 include: referatul de aprobare privind necesitatea adoptării actului normativ propus și raportul de specialitate.

Documentaţia poate fi consultată pe site-ul www.primariaciugud.ro și la avizierul de la sediul instituției noastre din localitatea Ciugud, strada Simion Bran, nr.10, comuna Ciugud, de unde proiectul de act normativ se poate obţine în copie, pe bază unei solicitări adresate biroului de relaţii cu publicul al instituţiei.

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus procedurii de transparenţă decizională se pot depune până la data de 14.11.2023, ora.16.00:

 • ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: office@primariaciugud.ro;
 • prin poştă, pe adresa:  Satul Ciugud, strada Simion Bran, nr.10, Comuna Ciugud;
 • la sediul instituţiei, la Registratură, la adresa anterior menționată, între orele 8:00-16:00.

Materialele transmise vor purta menţiunea „Propuneri privind Proiect de hotărâre privind  privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi a amenzilor aplicabile pentru anul 2024”

Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a instituţiei  www.primariaciugud.ro.

Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificată în scris.

Pentru cei interesaţi există şi posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociaţie legal constituită sau de către o altă autoritate sau instituţie publică.

Pentru informaţii suplimentare, vă stăm la dispoziţie la următoarele date de contact: telefon: 0766201066, e-mail: office@primariaciugud.ro, persoană de contact: Ciorgovean Maria Mihaela.

 

Vă invităm să consultați documentele aflate în transparență decizională: 

 

Anunț privind acordarea mandatului special pentru a vota in AGA ADI Salubris Alba proiectul 1/28.07.2023 pentru aprobarea tarifelor de salubritate 

Astăzi, 29.08.2023, Primăria comunei Ciugud anunţă deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a proiectului următorului act normativ: Proiect de hotărâre privind  acordarea unui mandat special pentru a vota în AGA A.D.I. Salubris Alba Proiectul de hotărâre nr. 1 din 28.07.2023  privind aprobarea tarifelor distincte recalculate (ca urmare a modificărilor impuse de prevederile art. V, alin. (1) din OUG nr. 133/2022, cu modificările și completările ulterioare) și ajustate (cu respectarea prevederilor art. 33, 34 și 35 din Ordinul 640/30.09.2022, cu modificările și completările ulterioare), aferente activităților desfășurate pe fluxul deșeurilor municipale de asocierea RER VEST SA/RETIM ECOLOGIC SERVICE SA în baza Contractului de delegare prin concesiune a gestiunii activităților de colectare și transport a deșeurilor de pe Lotul 1 Alba Iulia cu nr. 61/18.04.2019, precum și a tarifelor de facturare a activităților.

Documentaţia aferentă proiectului de act normativ nr. 111/28.08.2023 include: referatul de aprobare privind necesitatea adoptării actului normativ propus, raportul de specialitate.

Documentaţia poate fi consultată pe site-ul www.primariaciugud.ro și la avizierul de la sediul instituției noastre din localitatea Ciugud, strada Simion Bran, nr.10, comuna Ciugud, de unde proiectul de act normativ se poate obţine în copie, pe bază de cerere depusă la biroul de relaţii cu publicul al instituţiei.

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus procedurii de transparenţă decizională se pot depune până la data de 07.09.2023, ora.16.00:

-  ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: office@primariaciugud.ro;

-  prin poştă, pe adresa localitatea Ciugud, strada Simion Bran, nr.10, comuna Ciugud;

-  la sediul instituţiei, la Registratură, la adresa anterior menționată, între orele 8-16.

Materialele transmise vor purta menţiunea „Propuneri privind proiect de hotărâre privind  acordarea unui mandat special pentru a vota în AGA A.D.I. Salubris Alba Proiectul de hotărâre nr. 1 din 28.07.2023  privind aprobarea tarifelor distincte recalculate (ca urmare a modificărilor impuse de prevederile art. V, alin. (1) din OUG nr. 133/2022, cu modificările și completările ulterioare) și ajustate (cu respectarea prevederilor art. 33, 34 și 35 din Ordinul 640/30.09.2022, cu modificările și completările ulterioare), aferente activităților desfășurate pe fluxul deșeurilor municipale de asocierea RER VEST SA/RETIM ECOLOGIC SERVICE SA în baza Contractului de delegare prin concesiune a gestiunii activităților de colectare și transport a deșeurilor de pe Lotul 1 Alba Iulia cu nr. 61/18.04.2019, precum și a tarifelor de facturare a activităților”.

Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a instituţiei  www.primariaciugud.ro.

Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificată în scris.

Pentru cei interesaţi există şi posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociaţie legal constituită sau de către o altă autoritate sau instituţie publică.

Pentru informaţii suplimentare, vă stăm la dispoziţie la următoarele date de contact: telefon: 0766201066, e-mail: office@primariaciugud.ro, persoană de contact: Ciorgovean Maria Mihaela.

 

Puteți consulta documentele complete: 

 

 

Anunt privind modificarea taxei de salubritate       

 

Astăzi, 06.07.2023, Primăria comunei Ciugud anunţă deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a proiectului următorului act normativ: Proiect de hotărâre privind modificarea taxei de salubrizare în cazul prestațiilor de care beneficiază utilizatorii din Comuna Ciugud.

Documentaţia aferentă proiectului de act normativ include: referatul de aprobare privind necesitatea adoptării actului normativ propus și raportul de specialitate.

Documentaţia poate fi consultată pe site-ul www.primariaciugud.ro și la avizierul de la sediul instituției noastre din localitatea Ciugud, strada Simion Bran, nr.10, comuna Ciugud, de unde proiectul de act normativ se poate obţine în copie, pe bază de cerere depusă la biroul de relaţii cu publicul al instituţiei.

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus procedurii de transparenţă decizională se pot depune până la data de 17.07.2023, ora.16.00:

-  ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: office@primariaciugud.ro;

-  prin poştă, pe adresa localitatea Ciugud, strada Simion Bran, nr.10, comuna Ciugud;

-  la sediul instituţiei, la Registratură, la adresa anterior menționată, între orele 8-16.

Materialele transmise vor purta menţiunea „Propuneri privind Proiect de hotărâre privind modificarea taxei de salubrizare în cazul prestațiilor de care beneficiază utilizatorii din Comuna Ciugud”.

Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a instituţiei  www.primariaciugud.ro.

Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificată în scris.

Pentru cei interesaţi există şi posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociaţie legal constituită sau de către o altă autoritate sau instituţie publică.

Pentru informaţii suplimentare, vă stăm la dispoziţie la următoarele date de contact: telefon: 0258/841205, e-mail: office@primariaciugud.ro, persoană de contact: Ciorgovean Maria Mihaela.

 

Puteți consulta documentele complete: 

 

Consultare publică - Acord de cooperare privind serviciul de gestionare a câinilor fără stăpân 

Primăria Comunei Ciugud, în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (4) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare, anunță publicul interesat asupra organizării consultării publice pentru „Proiectul de hotărâre privind însuşirea acordului de cooperare privind serviciul de gestionare a câinilor fără stăpân din cadrul Filialei Județene Alba a A.Co.R., inițiat de către viceprimarul comunei Ciugud”. Documentația este afișată pe site-ul www.primariaciugud.ro și la avizierul de la sediul instituției noastre.

Propunerile, sugestiile și opiniile persoanelor interesate, cu privire la acest proiect pot fi depuse până la data de 05.12.2022, ora 16:00, la sediul Primăriei comunei Ciugud sau pe adresa de e-mail office@primariaciugud.ro și este deschisă tuturor cetățenilor din comună, interesați de acest subiect.

 

 • Acordul de cooperare poate fi consultat AICI.

 

 • Proiectul de hotărâre poate fi consultat AICI. 

 

Transparență privind impozitele și taxele locale, precum și taxele speciale, stabilite pentru anul 2022

Primăria Comunei Ciugud, în conformitate cu prevederile art.7 alin. (2) din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, anunță intenția de a aproba impozitele și taxele locale, precum și a taxele speciale, pe anul 2022.

În acest sens, documentația poate fi consultată de către orice persoană interesată pe site-ul Primăriei comunei Ciugud, www.primariaciugud.ro.

Propunerile, sugestiile sau opiniile cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii, se pot depune în format electronic pe adresa de e-mail office@primariaciugud.ro până la data de 22.11.2021, ora 16.00. Persoana responsabilă pentru relația cu societatea civilă, care să primească propunerile, sugestiile și opiniile persoanelor interesate cu privire la proiectul de act normativ propus dezbaterii, este doamna Tătar Ramona Liana, inspector în cadrul Compartimentului Financiar Contabil al aparatului de specialitate al primarului comunei Ciugud.

 • Informații suplimentare pot fi obținute și telefonic la numărul 0258/841205.                       

 

 • Proiectul de hotărâre privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi a amenzilor aplicabile pentru anul 2022 poate fi consultat AICI .      

 

 • Tabloul cuprinzând valorile impozabile, impozitele şi taxele locale, alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile în anul fiscal 2022 poate fi consultat  AICI.