Arhiva și bibliotecă

În această secțiune

Arhiva

 Atribuții principale întocmește și ține la zi registrul general de intrare- ieșire al instituției; înregistrează corespondența primită prin fax, e-mail sau poștă și o înaintează către primar în vederea repartizării către compartimentele de specialitate și le predă salariaților...

Află mai mult

Biblioteca

Activități și operațiuni specifice care se desfășoară la nivelul compartimentului sunt următoarele: Achiziţionează pentru completarea colecţiilor bibliotecii cu lucrări din producţia editorială curentă şi retrospectivă, prin achiziţii, donaţii, transfer, abonamente, sponsorizări şi alte surse; Prelucrează...

Află mai mult