Anunț - Aprobare Plan Urbanistic General și Regulament Local de Urbanism

22.04.2020    Noutăți    Primăria Comunei Ciugud

macheta_anunt_aprobare_pug

Primăria Comunei Ciugud anunță intenția de a aproba Planul Urbanistic General al comunei Ciugud și Regulamentul Local de Urbanism aferent acestuia.

În acest sens, documentația poate fi consultată de către orice persoană interesată pe site-ul Primăriei comunei Ciugud, www.primariaciugud.ro, în secțiunea Compartimentului Urbanism și Amenajarea Teritoriului.

Propunerile, sugestiile sau opiniile cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii, se pot depune în format electronic pe adresa de e-mail office@primariaciugud.ro, în termen de 15 zile calendaristice de la data publicării prezentului anunț, respectiv până la data de 07.05.2020, ora 16.00.

Persoana responsabilă pentru relația cu societatea civilă, care să primească propunerile, sugestiile și opiniile persoanelor interesate cu privire la proiectul de act normativ propus dezbaterii, este domnul Groza Ioan, inspector de specialitate în cadrul Compartimentului Urbanism și Amenajarea Teritoriului (contact: 0766/183714).         

Citește REGLEMENTĂRILE URBANISTICE și REGULAMENTUL LOCAL DE URBANISM !              

 

1