Anunț „Construire Debarcader pe malul râului Mureș”

04.02.2020    Noutăți    Primăria Comunei Ciugud

Primăria Comunei Ciugud

 

Anunț public privind decizia etapei de încadrare

 

Primăria Comunei Ciugud, titular al proiectului ”Construire Debarcader pe malul râului Mureș”, localitatea Drâmbar, Comuna Ciugud, județul Alba, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Alba, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului fără evaluarea impactului asupra mediului, pentru proiectul „Construire Debarcader pe malul râului Mureș”, propus a fi amplasat în localitatea Drâmbar, comuna Ciugud, județul Alba.

  1. Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Alba din mun. Alba Iulia, str. Lalelelor, nr. 7B, în zilele de luni-joi între orele 8-16,30 și vineri între orele 8-14, precum și la următoarea adresă de internet: apmab.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.

 

04.02.2020

9