Anunț de concesionare teren în Zona de Dezvoltare Economică Drâmbar (CF 85494/ CF 85495 )

06.01.2022    Anunturi inchirieri / concesiuni    Primăria Comunei Ciugud

Comuna Ciugud, autoritate cu sediul în satul Ciugud, strada Simion Bran, nr.10,  cod poștal 517240, județul Alba, tel/fax 0258/841205, cod fiscal 4562516, având ca reprezentant legal pe domnul Damian Gheorghe, în calitate de primar, organizează licitație publică pentru concesionarea pe o perioadă de 49 ani, a imobilului teren aflat în proprietatea privată a comunei Ciugud, situat în Zona de Dezvoltare Economică Ciugud - Drâmbar (zonă destinată activității industriale aflată în satul Drâmbar, comuna Ciugud), în suprafață totală de 9 999 mp, înscris în CF nr. 85494 și CF 85495. Procedura de licitație se desfășoară conform prevederile O.U.G nr.57/2019 cu modificările și completările ulterioare și a Hotărârii Consiliului Local Ciugud nr.119/26.11.2021.

Data limită pentru depunerea ofertelor  este 25.01.2022, ora 1000.  Ofertele se depun într-un singur exemplar  la sediul Primăriei comunei Ciugud, fiind obligatoriu înregistrate la registratura instituției și Registrul Oferte.

Licitația (deschiderea ofertelor) va avea loc la data de 25.01.2022, ora 0930, în Sala de Ședințe,  la sediul Primăriei Ciugud, strada Simion Bran,  nr. 10, satul Ciugud, județul Alba.

Eventualele litigii apărute în legătură cu organizarea și desfășurarea licitației în vederea concesionării se pot depune la instanța de contencios administrativ a Tribunalului Alba, Piața Iuliu Maniu, nr. 24, municipiul Alba Iulia, telefon/fax 0258/81351.

 

DESCARCĂ DOCUMENTAȚIA DE ATRIBUIRE

3