Anunt de concesiune licitație publică a unui teren în suprafață totală de 9996 mp

02.04.2021    Anunturi inchirieri / concesiuni    Primăria Comunei Ciugud

untitled_(36)Comuna Ciugud, judeţul Alba cu sediul în satul Ciugud, Strada Simion Bran, nr.10,  cod poştal 517240, judeţul Alba tel/fax 0258/841205 Cod Fiscal 4562516, având ca reprezentant legal pe domnul Damian Gheorghe, în calitate de primar, organizează în conformitate cu prevederile O.U.G nr.57/2019 cu modificările și completarile ulterioare și a Hotărârii Consiliului Local Ciugud nr. 80/2020, concesionarea  pe o perioadă de 49 ani, prin licitație publică a unui teren în suprafață totală de 9 996 mp, înscris în CF nr. 85500 Ciugud și CF nr.85501 Ciugud, situat  în comuna Ciugud, zona Industrială, proprietatea privată a comunei Ciugud.

Documentația de atribuire pentru participarea la licitație se poate descărca de pe site-ul Primăriei Comunei Ciugud www.primariaciugud.ro din secțiunea Investește în Ciugud și subsecțiunea Anunțuri concesiuni/închirieri, data  limită pentru solicitarea clarificărilor 13.04.2021, ora 1600.

Data transmiterii anuntului spre publicare  este  01.04.2021.

Data limită pentru depunerea ofertelor este 22.04.2021 ora 0900.  Ofertele se depun într-un singur exemplar la sediul Primăriei comunei Ciugud, fiind obligatoriu înregistrate la registratura instituţiei și registrul Oferte.

Data la care va avea loc licitaţia (deschiderea ofertelor) este 22.04.2021 ora 1000,  la sediul Primăriei comunei Ciugud str. Simion Bran,  nr. 10 satul Ciugud judeţul Alba, „Sala de ședințe”.

Eventualele litigii apărute în legătură cu organizarea și desfășurarea licitației în vederea concesiunii se pot depune la instanța de contencios administrativ a Tribunalului Alba, Piața Iuliu Maniu, nr. 24, Alba Iulia, telefon/fax 0258813510, în termenele stabilite de Legea 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

 

 

3