Anunț de concesiune teren Zona de Dezvoltare Economică (CF 90466 )

06.11.2020    Anunturi inchirieri / concesiuni    Primăria Comunei Ciugud

 

 

untitled_(36) 

ANUNŢ CONCESIUNE

 

Comuna Ciugud, judeţul Alba cu sediul în satul Ciugud, Strada Simion Bran, nr.10,  cod poştal 517240, judeţul Alba tel/fax 0258/841205 Cod Fiscal 4562516, având ca reprezentant legal pe domnul Damian Gheorghe, în calitate de primar, organizează în conformitate cu prevederile O.U.G nr.57/2019 cu modificările și completarile ulterioare și a HCL Ciugud nr. 99 din data de 29.10.2020 , concesionarea  pe o perioadă de 49 ani, prin licitaţie publică imobilului teren teren aflat în proprietatea privată a comunei Ciugud, situat în satul Șeușa  comuna Ciugud, comuna Ciugud în suprafață de 203 mp, înscris în CF nr.90466 Ciugud.

Documentația de atribuire pentru participarea la licitație se poate descărca de pe site-ul Primăriei Comunei Ciugud www.primariaciugud.ro din secțiunea Investește în Ciugud și subsecțiunea Anunțuri concesiuni/închirieri, data  limită pentru solicitarea clarificărilor 20.11.2020, ora 1600.

Data transmiterii anuntului spre publicare  este  04.11.2020.

Data limită pentru depunerea ofertelor  este 03.12.2020 ora 0900.  Ofertele se depun într-un singur exemplar  la sediul Primăriei comunei Ciugud, fiind obligatoriu înregistrate la registratura instituţiei și registrul Oferte.

Data la care va avea loc licitaţia (deschiderea ofertelor) este 03.12.2020 ora 1000,  la sediul Primăriei comunei Ciugud str. Simion Bran,  nr. 10 satul Ciugud judeţul Alba, „Sala de Şedinţe”.

Eventualele litigii apărute în legătură cu organizarea și desfășurarea licitației în vederea concesiunii se pot depune Tribunalul Alba, Piața Iuliu Maniu, nr. 24, Alba Iulia, telefon/fax 0258813510.

 

 

7