ANUNŢ DE CONCESIUNE - Zona de Dezvoltare Economică Ciugud

25.02.2020    Anunturi inchirieri / concesiuni    Primăria Comunei Ciugud

Comuna Ciugud, judeţul Alba cu sediul în satul Ciugud, Strada Simion Bran, nr.10,  cod poștal 517240, județul Alba tel/fax 0258/841205 Cod Fiscal 4562516, având ca reprezentant legal pe domnul Damian Gheorghe, în calitate de primar, organizează, în conformitate cu prevederile O.U.G nr.57/2019 cu modificările și completările ulterioare și a Hotărârii Consiliului Local Ciugud nr. 12/2020, concesionarea  pe o perioadă de 49 ani, prin licitaţie publică a imobilului teren aflat în proprietatea privată a comunei Ciugud, situat în Zona Industrială din satul Drâmbar, comuna Ciugud, în suprafață totală de 9804 mp, înscris în CF nr.70100 Ciugud și CF 76295 Ciugud.

Data limită pentru depunerea ofertelor  este 17.03.2020 ora 1600.  Ofertele se depun într-un singur exemplar  la sediul Primăriei comunei Ciugud, fiind obligatoriu înregistrate la registratura instituției și Registrul Oferte.

Data la care va avea loc licitația (deschiderea ofertelor) este 18.03.2020, ora 1000,  la sediul Primăriei comunei Ciugud str. Simion Bran,  nr. 10, satul Ciugud, județul Alba, în „Sala de Ședințe”.

Eventualele litigii apărute în legătură cu organizarea și desfășurarea licitației în vederea concesiunii se pot depune la instanța de contencios administrativ a Tribunalului Alba, Piața Iuliu Maniu, nr. 24, Alba Iulia, telefon/fax 0258813510, în termenele stabilite de Legea 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Documentația de atribuire pentru participarea la licitație dar și declarația de intrarea în posesie a documentațiie de atribuire pot fi descărcate accesând următoarele linkuri:

Data  limită pentru solicitarea clarificărilor 10.03.2020, ora 1600.

 

0