Anunț - rezultatul probei orale a concursului pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante de asistent medical comunitar

19.05.2023    Noutăți    Primăria Comunei Ciugud

Comisia de concurs constituită prin Dispoziția primarului Comunei Ciugud nr.90/2023 așa cum a fost modificată prin Dispoziția nr.97/2023, întrunită în data de 18.05.2023, ora 14.30, a procedat la intervievarea pe baza criteriilor de evaluare a candidatului pentru ocuparea prin concurs a funcției contractuale vacante de asistent medical comunitar din cadrul Compartimentului Asistență medicală comunitară al aparatului de specialitate al primarului Comunei Ciugud, obținându-se următorul punctaj:

 

 

Nr. crt.

Număr de înregistrare al formularului de înscriere

Total puncte 

Admis/respins

1.

 

2879/26.04.2023

 

80

ADMIS

 

            Prezentul anunț s-a afișat azi 18.05.2023, ora.16.00

            Rezultatul final care se calculează prin cumularea punctajului de la proba scrisă și interviu, se va afișa după expirarea termenului de depunere a eventualelor contestații și soluționarea acestora de către  comisia de soluționare a contestațiilor.

 

 

0