ELABORARE PUZ ÎN VEDEREA PARCELĂRII

07.06.2022    Anunțuri urbanism    Primăria Comunei Ciugud

 

Faza

PUZ

Titlu documentație

ELABORARE PUZ IN VEDEREA PARCELARII

Certificat de urbanism nr.

49 din 17.03.2022

Adresa

Comuna Ciugud sat Ciugud, Intravilan, Str.Simion Bran Nr. 157,159,161,163, jud. Alba

Beneficiar

BRATU CIPRIAN CORNELIU ,BRATU MARIA, FĂGĂDAR CORNELIA ,MĂRIUTA MARIETA GEORGETA, SEULEAN ANDRONIC,SEULEAN SILVIA ADRIANA SI STANCIU(CODOREANU) MARIA MARIANA

Proiectant

SC FLESCHIN CONSULT SRL

Persoană contact din partea proiectantului

Daniel Chira, dani.chira@bpfleschin.ro, 0752238372

Persoană contact din partea administrației publice

GROZA IOAN; urbanism @primariaciugud .ro

Inițierea procesului de informare și consultare a populației

De completat cu data în care s-a făcut solicitare scrisă și înregistrată la registratură de către inițiator / proiectant

Identificarea vecinilor direcți, factorilor interesați sau potențial afectați de planul de urbanism (se face de către inițiator anterior Planificării consultării și se predă odată cu solicitarea de inițiere a consultării)

✦  Proprietari imobilelor teren din Utr-Lu12

calendar_06062022142903

memoriu_tehnic_explicativ

plansa_de_reglementări

 

Publicul este invitat să transmită observații și propuneri privind intenţia de elaborare a Planului Urbanistic Zonal  conform Calendarul informării și consultării cu publicul(atasat).

 Responsabil cu informarea şi consultarea publicului: GROZA IOAN , Inspector, Primăria comunei Ciugud,  Simion Bran , nr. 10,

telefon 0766183714, e-mail  urbanism@primariaciugud.ro

2_reglementari_urbanistice_zonificare_semnate_si_stampilate

0