Registrul agricol și stare civilă

În această secțiune

Registru agricol

Activități și operațiuni specifice care se desfășoară la nivelul compartimentului sunt următoarele: completează şi ţine la zi datele din registrul agricol, atât pe suport de hârtie cât şi în format electronic; eliberează adeverinţele din registrul agricol; controlează veridicitatea...

Află mai mult