Hotărâri anul 2018

Anul: 2018    
Denumirea documentului Anul Descarcă
Hotărâre privind aprobarea taxei de racordare la rețeaua de canalizare Mai 2018 2018 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea documentației faza pentru investiția ”Rețea canalizație curenți slabi în zona industrială Drâmbar” 1024 / mai 2018 2018 Descarcă
Hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Ciugud pe anul 2018 1023 / mai 2018 2018 Descarcă
Hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri șI cheltuieli pe anul 2018 al comunei Ciugud 1022 / aprilie 2018 2018 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea documentației pentru investiția ”modernizare iluminat public șI realizare infrastructură curenți slabi strada Iuliu Maniu și parcului în sat Seușa, com. Ciugud, jud Alba 1021 / martie 2018 2018 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea documentației faza pentru investiția ”modernizare iluminat public și infrastructură curenți slabi Teleac, strada Soarelui, sat Teleac, comuna Ciugud, jud. Alba” 1020 / martie 2018 2018 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea documentației faza pentru investița ”modernizare iluminat public și realizare infrastructură curenți slabi în sat Ciugud, comuna Ciugud, județul Alba” 1019 / martie 2018 2018 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea condiților de organizare șI desfășurare a concursului sau examenului pentru ocuparea funcțiilor publice de esecuție vacante din cadrul compartimentului de poliție locală 1018 / martie 2018 2018 Descarcă
Hotărâre privind acceptarea imobilului teren din sat Ciugud, comuna Ciugud, înscris în CF 71446 Ciugud 1016 / martie 2018 2018 Descarcă
Hotărâre privind decontarea navetei cadrelor didactice 1014 / martie 2018 2018 Descarcă
Hotărâre privind modificarea Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Ciugud, județul Alba 1013 / martie 2018 2018 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea valorii proiectului de investiție cu titlul ”Dezvoltarea serviciilor socio-educative la nivelul comunei Ciugud prin construirea unei grădinițe cu program prelungit” 1012 / martie 2018 2018 Descarcă
Hotărâre privind implmentarea proiectului ”Eficientizarea energetică a Centrului Local de Informare și Promovare Turistică” 1011 / martie 2018 2018 Descarcă